Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

§ 43. ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ

Як змінюються дієслова минулого часу? Як визначити рід дієслів минулого часу?

310. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю змінювання дієслів минулого часу.

Число

Рід

Відповідає на питання

Приклади

Однина

чоловічий

жіночий

середній

що робив?

що зробив?

що робила?

що зробила?

що робило? що зробило?

писав

написав

писала

написала

писало

написало

Множина

що робили?

що зробили?

писали

написали

2. Зробіть висновок про те, як змінюються дієслова минулого часу. Свої міркування звірте з правилом.

Візьміть до уваги! Дієслова минулого часу можуть виражати незавершену (писав) і завершену (написав) дію. Вони змінюються за числами, а в однині — і за родами.

311. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Вечеряли біля вогнища гуртом.

Повний місяць виплив над перевалом і освітив чашу міжгір’я спокійним, величним сяйвом. Гігантська тінь таємничо затиснулась в ущелині. Над водою засріблився туман. Заграли скелі до місяця скалками мінералів.

Палахкотіло вогнище. Вечірньою свіжістю тягло від потоку (За Олесем Гончаром).

Слово про слово

Ска́лки — блискучі кристали гірських порід.

2. Випиши виділені речення. Підкресли в них дієслова-присудки.

3. Визнач рід цих дієслів за допомогою питань і особового займенника {він, вона, воно).

312. Попрацюйте разом! Порівняйте дієслівні форми чоловічого, жіночого і середнього роду. Поясніть, чим вони відрізняються. Зробіть висновок, як визначити рід дієслів минулого часу.

Вечір в срібній млі розтанув,

Ніч спустилася на землю,

Розлилося понад нею місячне сяйво.

Візьміть до уваги! Визначити рід дієслів минулого часу допомагають: займенники 3-ої особи однини і питання (що він робив? що вона робила? що воно робило?) суфікс -в у дієсловах чоловічого роду та суфікс -л і закінчення -а, -о в дієсловах жіночого і середнього роду: писав, писала, писало.

313. 1. Прочитай текст, замінивши неозначену форму дієсловами минулого часу.

… (Минати) роки, (спливати) століття. (Народитися) й поступово (змінюватися) давньоруська держава — Київська держава

Русь. їй постійно (доводитися) боронити свою незалежність. Ось чому літописи (донести) до нас шум походів, брязкіт мечів і бойових сокир, посвист стріл, тупіт тисяч коней, лункі удари таранів у мури й ворота міст і фортець.

Слово про слово

Тара́н — старовинне знаряддя у формі колоди з металевим наконечником для руйнування мурів.

2. Спиши текст. Підкресли дієслова минулого часу. Визнач їхні число і рід (в однині).

3. Добери (усно) до виділених іменників спільнокореневі дієслова в неозначеній формі.

314. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок.

Ось і сонце! Ніч розтала,

стоми ніби й не було,

хмара барвами заграла,

вся природа заспівала,

все всміхнулось, розцвіло.

Олександр Олесь

2. Випиши з тексту дієслова минулого часу. Визнач їхні число і рід (в однині).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити