Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

§ 45. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО

Які ознаки властиві дієслову як частині мови?

319. 1. Прочитай прислів’я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. Кому легко на серці, до того весь світ сміється. 2. З вогнем (не) жартуй, бо опалишся. 3. Тільки той (не) помиляється, хто ні до чого (не) торкається. 4. З пісні слово (не) викидається. 5. Сном (не) прогодуєшся.

2. Спиши, розкриваючи дужки. Поясни написання не з дієсловами.

3. Добери синонім до дієслова сміється.

320. 1. Прочитай виразно вірш. Визнач його головну думку.

Є з усіх одна країна,

найрідніша нам усім.

То — прекрасна Україна,

нашого народу дім.

Там шумлять степи безкраї,

наче вміють говорити!

Там ясніше сонце сяє,

там солодше пахнуть квіти…

Ганна Черінь

2. Випиши з вірша дієслова. Познач у них закінчення.

3. Розбери одне з дієслів теперішнього часу за схемою і зразком.

1. Аналізоване дієслово.

2. Початкова форма (неозначена форма дієслова).

3. Питання, на яке відповідає дієслово.

4. Час.

5. Число.

6. Особа (у дієсловах теперішнього і майбутнього часу).

7. Рід (у дієсловах минулого часу однини).

8. Роль у реченні.

Сяє — дієслово, початкова форма — сяяти, відповідає на питання що робить?, теперішній час, однина, 3-тя особа, присудок.

321. 1. Прочитай речення і спиши. Підкресли в них головні члени.

1. Назустріч сонцю золотому усмішка радісна летить. 2. Тільки вільний народ своє щастя кує. 3. Білі гуси летять над лугами, в синім небі хмарками зникають. 4. Щоранку батько і синок ходили разом на ставок, ловили рибку. 5. Два хлопчики на ставочку ловлять рибку в холодочку (Із творів Олександра Олеся).

2. Якими частинами мови виражено головні члени речення?

322. 1. Прочитай і вивчи вірш напам’ять.

Уже скотилось із неба сонце,

заглянув місяць в моє віконце.

Вже засвітились у небі зорі,

усе заснуло,заснуло й горе.

Вийду в садочок та погуляю,

при місяченьку та й заспіваю.

Леся Українка

2. Запиши вірш із пам’яті. Підкресли дієслова. Визнач їхні час, особу, число.

3. Зроби звуко-буквений аналіз дієслів заглянув, заспіваю.

Запитання і завдання для повторення

1. Яку частину мови називають дієсловом?

2. Яка форма дієслова є початковою?

3. Які часові форми дієслова тобі відомі?

4. Яку дію називають дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часів? Наведи приклади.

5. Як змінюються дієслова теперішнього, майбутнього і минулого часів? Наведи приклади.

6. Яким членом речення найчастіше є дієслово?

7. Поясни, чому неозначена форма дієслова має таку назву.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити