Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 1 МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. МОВА - БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ НАРОДУ

РОЗДІЛ 2 ТЕКСТ

§ 2. ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ. ТЕМА І МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК

§ 3. СЛОВА, НАЙВАЖЛИВІШІ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ В РЕЧЕННІ, ТЕКСТІ

§ 4. ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

§ 5. ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ

§ 6. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА ПОБУДОВИ ТЕКСТУ-МІРКУВАННЯ

§ 7. ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ-ОПИСІВ. МЕТА ЦИХ ТЕКСТІВ

§ 8. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ

РОЗДІЛ З РЕЧЕННЯ

§ 9. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ

§ 10. ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

§ 11. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 12. ПОЄДНАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОЛУЧНИКІВ

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

§ 13. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

ІМЕННИК

§ 14. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК

§ 15. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

§ 16. РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

§ 17. ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

§ 18. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОДНИНІ

§ 19. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 20. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 21. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 22. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА -Р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 23. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

§ 24. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

§ 25. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

ПРИКМЕТНИК

§ 26. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

§ 27. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 28. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СЬК-ЗЬК-, -ЦЬК-

§ 29. УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 30. ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ ОДНИНИ ПРИКМЕТНИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ

§ 31. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

ЧИСЛІВНИК

§ 32. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

ЗАЙМЕННИК

§ 33. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 34. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 35. ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

ДІЄСЛОВО

§ 36. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО

§ 37. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 38. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ

§ 39. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧИСЛАМИ

§ 40. ДІЄСЛОВА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

§ 41. ДІЄСЛОВА МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

§ 42. ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ

§ 43. ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ

§ 44. ДІЄСЛОВА НА -СЯ (-СЬ)/a>

§ 45. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО

ПРИСЛІВНИК

§ 46. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 47. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ

ВІДГАДКИ ДО ЗАГАДОК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити