Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ


§ 10. Речення. Граматична основа речення


Реченням (рос. предложением) називаться слово або група слів, що виражають відносно закінчену думку. Наприклад: Багряний вечір догорів (М. Рильський).

Думка, передяна одним словом, — це теж речення. Наприклад: Вечір. Ніч (П. Тичина).

Слова в реченні зв’язані за змістом граматично.

104. Складіть речення з поданих слів. Поясніть, чому слова в реченні пов’язуються за змістом і граматично.

1. Сонце, заховатись, за, хмари. 2. З, дерева, облітати, останній, жовтий, листя. 3. Стати, дуже, холодно, й, незатишно. 4. Незабаром, на, земля, впасти, білий, сніг, і, зігріти, вона.

105. Прочитайте, правильно інтонуючи речення. Дайте відповіді на подані запитання.

Мово рідна! Ти ж — як море — безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі слів своїх, а їм немає кінця-краю. Красо моя! В тобі мудрість віків, пам’ять тисячоліть (С. Плачинда).

1.       Як змінюється інтонація в кінці речення?

2.       Для чого робимо паузу між реченнями?

3.       Які розділові знаки ставляться в кінці речення?

106. Спишіть, виділяючи в тексті речення.

Ніч зайшла маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хуторець синіють у промінні хатки у яр потяглися довгі тіні тихо в хуторі (За С. Васильченком).

Головні члени речення (підмет і присудок) становлять його граматичну основу.

107. Спишіть речення. Підкресліть підмети і присудки.

1.       У неділю вранці-рано поле вкрилося туманом. 2. Не вмирає душа наша. 3. Шелестить пожовкле листя. 4. Над самою водою верба похилилась. 5. Не гріє сонце на чужині. 6. Понад ставом увечері хитається очерет (3 те. Т. Шевченка).

108.1. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Позначте граматичну основу кожного речення.

Утром ребята собрались и пошли в лес. Тут елки развесили густую хвою и дремали. Вдруг ребята остановились: на лесной опушке стоял большой зверь с ветвистыми рогами. Зверь постоял, послушал. Вдруг неясный звук испугал лося. Сохатый мгновенно исчез в чаще (За Л. Воронковою).

Лось — господар лісу

ребята — тут: дітлахи.      мгновенно — миттєво

елка — ялинка                  исчезнуть — зникнути

ветвистий — гіллястий     чаща — гущавина

II. Складіть невелику усну розповідь «Моя прогулянка до лісу».

109. Складіть усне повідомлення про відмінність речення від слова і словосполучення, використовуючи малюнок.

Кам’яний будинок з’явився тут нещодавно.

Будинок

Кам’яний будинок

110.  Спишіть, виділяючи в тексті речення. Підкресліть граматичні основи речень.

Швидко настає вечір у глухому лісі темні тіні лежать під деревами непорушно височать старі сосни чорніють старі ялини сховалося за деревами вечірнє сонце ще не сплять у лісі птахи ось на дереві вмостився дятел стукіт червоноголового чорного птаха чує весь ліс (За О. Донченком).

Зв’язне мовлення

СТИЛІ МОВЛЕННЯ. СФЕРИ ВЖИВАННЯ КОЖНОГО З НИХ

111. Прочитайте тексти Визначте тему кожного з них. Чим еони різняться? Коли можна вжити перший текст? А другий?

1.      Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочать угорі і спускають на землю мокрі коси. Пливе у сірі безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, вмивається сльозами убога земля і не знає, коли осміхнеться. Сірі дні зміняють темнії ночі (М. Коцюбинський).

2.      У Києві та області сьогодні хмарно. Дощ, місцями сильні зливи. Вітер західний, поривчастий, 7-12 метрів за секунду. Температура 10-12 градусів вище нуля.

У першому тексті автор розповідає про свої враження від дощової погоди. У другому тексті стисло повідомляється про погодні умови. Отже, різна мета висловлювань, вжито різні засоби зображення.

Мова першого тексту виразна, образна, мова другого — беземоційна.

Відповідно до мети й умов спілкування вживаються різні стилі мовлення (рос. стили речи).

Стилі мовлення: науковий, художній, розмовний, і публіцистичний, офіційно-діловий

112. Розгляньте таблицю, підготуйте зв'язну розповідь про стилі мовлення.

Стилі мовлення

Назва

Основні ознаки

Де

використовується

1. Науковий

Широко вживаються слова-терміни; текст чітко поділяється на абзаци, параграфи, розділи; не властиві образність, емоційність

У наукових працях,

підручниках,

довідниках

2. Офіційно-діловий

Текст точний, позбавлений образності, стандартний за формою; вживаються усталені мовні звороти типу згідно з наказом, оголосити подяку, звернутися з проханням

У різноманітних документах (довідках, наказах, протоколах, звітах, планах роботи)

3. Публіцистичний

Тексту властиві

емоційність,

невимушеність,

достовірність;

вживаються прислів’я,

приказки

У журнальних, газетних статтях, промовах, виступах, лекціях

4. Художній

Головна ознака тексту — образність (уживання різноманітних художніх засобів), емоційний вплив на читача

В оповіданнях, казках, повістях, романах, поетичних творах

5. Розмовний

Головна ознака тексту — невимушеність (уживання просторічних слів і висловів)

У розмовах на побутові теми, листах до близьких людей

113. Прочитайте тексти. Визначте, в якому стилі написано кожен із них. Доведіть свою думку.

1.       Козуля (науково неточна назва — дика коза) — клас ссавці, родина олені. Довжина тіла самців 100-150 см, висота в холці 65-100 см, вага 20-60 кг; самки дещо менші. Хвіст короткий. Влітку хутро рідке, руде, взимку — густе, бурувато-сіре (З довідника).

2.       Благородна тварина — дика коза. Благородна і своєю постаттю, коли, струнка й ніжна, стоїть вона серед кущів ліщини або на зеленій, квітучо-пахучій галявині лісу нашого чарівного, чи коли, спустившись до Сули, до Росі, до Горині, граціозно нахилившись, студену воду п’є (Остап Вишня).

Науковому стилю властиве вживання спеціальних слів-термінів, у ньому відсутні образні засоби.

У текстах, написаних у художньому стилі, часто вживаються образні слова, окличні речення, в них майже немає термінів.

Для розмовного стилю мовлення характерним є діалог розмова двох осіб.

114.1.       Прочитайте. До якого стилю мовлення належить текст? Доведіть свою думку. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

В ДРЕВНЕМ КИЕВЕ

Широкий Днепр катит свои могучие воды в Черное море. На его высоком обрывистом берегу стоит Киев. Ярко блестят на солнце золотые купола Софии, грозно высятся стены и башни. На пристани много людей. Купцы и ремесленники крикливо расхваливают свои товары. У оружейных рядов княжеские дружинники выбирают себе мечи с резными рукоятками, шлемы, кольчуги. Бояре покупают дорогую одежду (З журналу).

могучий — могутній             башня — вежа

обривистий — урвистий     ремесленник — ремісник

купол — баня                    резной — різьблений

виситься — височіти        рукоятка — руківя

II.     Розгляньте малюнок до тексту. Використовуючи подані словосполучення на с. 50, складіть усну розповідь за малюнком. Який стиль мовлення ви оберете?

Повновода ріка, легкі лодії, підняті вітрила, круті береги, золотоголовий собор, старовинний Київ, дерев’яні тереми, торговий ряд, поважні купці, галасливі ремісники, відважні гридні, купувати зброю.

115.  Прочитайте. Визначте, до якого стилю мовлення належить кожне висловлювання.

1.      — Дівчата, хлопці, біжіть-но за мною! Олю, захопи йод і бинт!

—      Чого панікуєш? Куди бігти? Для чого? (О. Донченко).

2.      Листки в граната цілокраї, видовжено-еліптичні, на вкорочених пагонах зібрані в пучки, 2-8 см завдовжки та 1-2 см завширшки, зверху блискучі, темно-зелені (С. Приходько).

3. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

осінь жовтокоса на баскім коні (В. Сосюра).

4.      — Ну то як, Михайле? Будеш чабаном?

—      Я льотчиком буду… Як Петро ваш…

—      Ага! — хихикає Корній. — Під стіл пішки ходить, а вже й воно розібралось (О. Гончар).

5.      Будь-яка літературна мова, зокрема й українська, функціонує у двох формах: усній (звуковій) та писемній (буквеній). Обидві ці форми характеризуються наявністю сталих форм, дотримання яких робить літературну мову досконалим засобом передавання й отримання інформації (І. Ющук).

6.      — Відгадайте, звідки цей очерет? Чому ніде більше нема, а тут зеленіє?

—      Мабуть, тут є солодка вода.

—      О, ти в нас мудрець (За О. Гончаром).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити