Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ


§ 11. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення


 метою висловлювання речення поділяються на розповідні (рос. повестаовательные), питальні (рос. вопросительные), спонукальні (рос. побудительные).

Розповідними називаються речення, в яких про когось або про щось розповідається. Наприклад: Встає над нами сонце

(В. Симоненко).

Питальними називаються речення, в яких про когось або про щось запитуються. Наприклад: Хто бував на Україні? Хто знає Україну? (Марко Вовчок).

Спонукальними називаються речення, в яких містяться наказ, порада або прохання. Наприклад: Яремо! Принеси води! (Т. Шевченко).

116.  Прочитайте. Визначте види речень за метою висловлювання.

1. Ми любим Вітчизну святою любов’ю (В. Сосюра). 2. Не чекай од осені сонця (Нар. творчість). 3. Ти любиш дивитися на небо? (П. Загребельний). 4. Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко). 5. Учітеся, брати мої, думайте, читайте! (Т. Шевченко).

117.  Прочитайте текст. Перекладіть його українською мовою. Доберіть заголовок і запишіть. Визначте види речень за метою висловлювання.

Почему снег все время слетает с высоких сосен длинными прядями? Это его ветер сдувает. Иногда снег сбрасывают белки, когда прыгают по деревьям. Прислушайся. Сейчас слышится странное потрескивание. Что это за звуки? Кажется, белки грызут сосновые шишки. Присмотрись внимательно к вершинам сосен. Там обедают пушистые зверьки (З журналу).

прядь — пасмо           потрескивание — потріскування

сбрасывать — скидати пушистый — пухнастий

Питальні речення здебільшого починаються словами що, хіба, чи, як, який, яка, яке, коли, куди, де та іншими. У питальному реченні більшою силою голосу виділяється одне слово. Цим словом мовець показує, що саме його цікавить. Наприклад:

118.  Прочитайте речення, виділяючи голосом різні слова.

1.      Михайлик бачив наш сад? 2. Ми відвідаємо бабусю? 3. Ти сьогодні чергуєш?

119. Складіть і запишіть питальні речення, які починалися б словами коли, де, куди.

120. Складіть спонукальні речення з поданими словосполученнями, запишіть їх.

Любити землю, добре працювати, старанно вчитися, не боятися труднощів.

Розповідні, питальні та спонукальні речення можуть вимовлятися з підвищеною інтонацією. Порівняйте:

1.           Наше місто найкраще. Наше місто найкраще!

2.           Коли ми підемо до лісу? Коли ми підемо до лісу?!

3.           Берімось до роботи. Берімось до роботи!

Речення, які вимовляються а підвищeною інтонацією, називються окличними.

Пунктограма Розділові знаки в кінці речення

121. Розгляньте фотоілюстрації. Складіть і запишіть чотири-п’ять розповідних і питальних речень. Вимовте їх як окличні.

На Сорочинському ярмарку

122.  Розгляньте схему. Складіть усне повідомлення про вживання розділових знаків у кінці речень.

123. Прочитайте кожне речення як розповідне, потім — як питальне. Вимовте їх як окличні.

1. Маринка прийшла. 2. Уже стало холодно. 3. Ти приїдеш раніше за всіх.

124. Випишіть із підручника з української літератури по два розповідні, питальні, спонукальні речення. Вимовте їх як окличні, якщо це можливо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити