Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ


§ 12.  Головні члени речення


125.1. Пригадайте, які ви знаєте члени речення.

II. Спишіть вірш Тараса Шевченка. Виділіть граматичну основу речень. У другому й останньому реченнях підкресліть другорядні члени речення.

Тече вода з-під явора

Яром на долину.

Пишається над водою

Червона калина.

Пишається калинонька,

Явор молодіє,

А кругом їх верболози

Й лози зеленіють.

Т. Шевченко

Члени речення поділяються на головні й другорядні (рос. второстипенные). Головні члени речення — підмет (рос. подлежащее) і присудок (рос. сказуемое). Інші члени речення другорядні.

Виконуючи синтаксичний розбір речення, підмет підкреслюйте однією лінією, а присудок — двома. Наприклад: З того часу ставок чистийзаріс осокою (Т. Шевченко).

Підмет — головний член речення, що означає предмет, про який і говориться в реченні, і віповідає на питання хто? що? Підмет завжди пов’язаним із присудком.


126. Спишіть речення, підкреслюючи підмети. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

1. Я залежувався на печі з книжкою до півночі (В. Большак). 2. Дзвони ридали осінні (В. Чумак). 3. Волошки дивляться в небо (М. Коцюбинський). 4. Вона поглянула на сина і не впізнала його (М. Хвильовий).

Присудок головний член речення, який означає, що говориться про предмет, і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке? Присудок завжди пов’язаний з підметом.

127. Прочитайте. Перекажіть текст. Визначте у реченнях граматичну основу. Назвіть, якими частинами мови виражені присудки.

У балці буйним килимом виткалася мати-й-мачуха. Старі люди в їхньому селі називають ці квіточки біл-пухом. Панас стає на коліна і починає зривати молоде листячко.

Гудуть над ним джмелі. В траві снує комашва. Ген ховрашок майнув по схилу і хутенько шаснув у нірку. Хлопець помічає все те краєм ока. Його слухняні пальці не стомлюються рвати листя біл-пуху. Ця трава лікує від багатьох хвороб (За Є. Гуцалом).

128. Спишіть прислів’я, вставляючи потрібні присудки. Підкресліть головні члени речення, вкажіть, якими частинами мови вони виражені.

1. Чесна праця — наше …. 2. Всякий труд …. 3. Минулого не …. 4. Тиха вода берег …. 5. Млин без двох жорен борошна не … (Нар. творчість).

Довідка: почесний, повернеш, багатство, змеле, обвалює.

 Між підметом і присудком, якщо вони обидва виражені іменниками в називному відмінку або дієсловами в неозначеній формі, ставиться тире.

 

Розділовим знак, уживання якого пояснюються певним правилом, називається пунктограмою.

Пунктограма Тире між підметом і присудком

В усному мовленні на місці тире робиться вичікувальна пауза, а далі тон підвищується. Наприклад: Людські пісні — //

129. Прочитайте прислів’я. Поясніть пунктограму «Тире між підметом і присудком».

1. Чоловік — голова у хаті. 2. Мужність — перше багатство людини. 3. Часто сміятися — здоровим бути. 4. Мова — душа народу. 5. Заздрощі — люта хвороба. 6. Очі — дзеркало душі.

І Тире ставиться, якщо перед присудком стоять слова це, то, ось.

130. Спишіть речення, ставлячи тире між підметом і присудком.

1. Праця найкращий і найповніший скарб (Нар. творчість). 2. Земля батьків твоя опора (17. Перебийніс). 3. Вірити в казку щасливому бути (М. Дмитренко). 4. Вік прожити не ниву пройти гомінку (А Малишко). 5. Для мене світ велика мудра книга (В. Симоненко). 6. Праця море, знання човен, а розум весло (Нар. творчість).

131. І. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Ставте, де треба, тире.

Нарциссы — маленькие белые звездочки с пьянящим ароматом. Эти цветы — украшение альпийских лугов. Растут они и в долине реки Хустец на Закарпатье. Ученые рассказывают, что много тисяч лет назад с гор сполз большой кусок земли вместе с растениями. Долина нарциссов — это место, где растут дикие горные цветы, которые не сохранились больше нигде в Европе (3 календаря).

нарцисе — нарцис                       сползти — сповзти

пьянящий — п'янкий              кусок — тут: шмат

луг — лука                              сохраниться — зберегтися

II. Уважно розгляньте фотоілюстрацію. Складіть і запишіть опис нарциса (три речення).

Долина нарцисів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити