Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних


В українській мові приголосні звуки творяться за участю шуму і голосу. Звуки, які творяться за участю шуму, називаються глухими (рос. глухими). Звуки, у творенні яких беруть участь шум і голос, називаються дзвінкими (рос. звонкими).

Деякі дзвінкі і глухі звуки утворюють пари.

245. Розгляньте таблицю «Приголосні звуки». Розкажіть за нею, на які групи поділяються приголосні.

Приголосні звуки246.1.       Прочитайте пари слів. Назвіть, якими звуками відрізняються слова кожної пари. Схарактеризуйте ці звуки.

Пізня — пісня, шар — жар, вада — вата, грам — храм, гриб — грип, ходжу — хочу.

II. З однією парою слів складіть речення.

247.1.       Спишіть вірш Володимира Лучука. У виділених словах підкресліть букви, що позначають глухі приголосні, однією лінією, дзвінкі — двома лініями.

Хата мною багата,

Людям брат я і друг.

І коли вже я в хаті —

Буде й пісня навкруг.

В. Лучук

II. Це акровірш. Запишіть два прислів’я зі словом-відгадкою

248.1.       Прочитайте акровірш Оксани Сенатович. Спишіть, визначте, скільки в кожному з рядків глухих приголосних.

Бігли діти повз ялинку

І побачили хатинку.

Лісова пустунка там

Оселилась — і діткам

Чемно лапку подавала,

Кіш грибів подарувала,

А тоді себе назвала.

О. Сенатович

II. Спробуйте скласти акровірш на будь-яку тему.

249.1.       Порівняйте вимову й написання слів у російській та українській мовах. Зробіть висновок.

Російською                                      Українською

вимовляють пишуть                      вимовляють            і  пишуть

[клуп]                     клуб                             клуб

[л'убоф']                 любовь                      любов

[агарбт]                  огород                        город

[уш]                        уж                            вуж

[вос]                       воз                           віз

II. Складіть загадки про слова вуж, віз і запишіть їх.

250. Прочитайте. Перекладіть слова українською мовою. Слідкуйте за вимовою в обох мовах.

Кровь, грядка, нож, мороз, мог, сад, остров, езда.

Глухі й дзвінкі приголосні звуки у вимові можуть уподібнюватись одні до одних.

Глухі приголосні звуки перед дзвінкими вимовляються як парні їм дзвінкі

Вимовляємо                                     Пишемо

[молод'ба]                          молотьба (бо молотити)

[воґзал]                            вокзал (запам’ятати правопис)

Перед дзвінкими [в], [р], [р'], [л], [л'], [м], [н], [н], [й], що не мають парних і грухих,глухі приголосні не змінюються при вимові.

Вимовляємо і пишемо

кричати

слива

заплив

Дзвінкі приголосні звуки перед глухими в середині слова не уподібнюються до глухих. Лише звук [г] перед глухими звуками вимовляється так,як парний йому глухий [х], у п'яти словах.

Вимовляємо                                         Пишемо

[лехко]                                                легко

[вохко]                                                вогко

[н'іхт'і]                                                 нігті

[к’іхт'і]                                                       кігті

[д'охт'у]                                                дьогтю

251.  Правильно вимовте слова. Поясніть їх вимову і написання.

Айсберг, вокзал, якби, дігтяр, вогкий.

252.  Прочитайте. Перекладіть слова українською мовою. Скажіть, у яких із них відбувається оглушення дзвінких приголосних, а в яких — не відбувається.

Сторож, мороз, град, показ, ногти, грибки, когти.

253.  Спишіть речення, вставляючи у словах потрібні букви з дужок. Поясніть вимову й написання цих слів.

1.      Об біле каміння ні(ж/ш)ки розбиває. 2. За кінними братами біжить, пі(д/т)бігає. 3. Тебе не ві(з/с)ьмемо. 4. Наза(д/т) коней повертайте. 5. Дрі(б/п)ними сльозами поливає (Нар. творчість).

254.  Складіть зі словами просьба, молотьба, вокзал речення українською і російською мовами. Порівняйте вимову і правопис слів в обох мовах.

255. Прочитайте вірш Олександра Олеся. Випишіть із виділених слів спочатку дзвінкі приголосні, потім — глухі.

Зразок. Квітла — дзвінкі: [в’], [л]; глухі: [к], [т].

Пишно квітла Україна,

Повна всякого добра.

Як в раю, жили поляни

Понад хвилями Дніпра.

Олександр Олесь

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити