Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 25. Знаки письма. Алфавіт


 1. Чим відрізняється буква від звука?

2.      Чи однакова кількість звуків і букв в українській мові?

3.      Пригадайте український алфавіт.

Алфавітом називається система букв певної мови. Алфавіт в українській мові називають ще абеткою, азбукою.

Крім алфавіту, є й інші знаки письма: апостроф, знак переносу, дефіс, розділові знаки.

Український алфавіт

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк (а) (бе) (ве) (ге) (ґе) (де) (е) (йе) (же) (зе) (и) (і) (йі) (йот) (ка) Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш (ел) (ем) (єн) (о) (пе) (ер) (ес) (те) (у) (еф) (ха) (це) (че) (ша) Щщ ь Юю Яя

(ща) (м’який знак) (йу) (йа)

263. Запишіть за алфавітом прізвища українських письменників.

І. Котляревський, В. Винниченко, В. Стефаник, Т. Шевченко, І. Франко, О. Лятуринська, П. Грабовський, П. Тичина, М. Рильський, Л. Костенко, І. Нечуй-Левицький, Д. Павличко, М. Хвильовий.

 За алфавітом укладаються списки, розміщуються слова в словниках, довідниках тощо.

Якщо слова починаються з тієї самої літери, то, щоб розставити їх за алфавітом, потрібно враховувати наступні букви.

264.  Прочитайте. В якому порядку розташовані слова? Знайдіть помилки. Запишіть слова у правильній послідовності.

Автор, арфа, алмаз, батько, болото, береза, вечір, гра, гуща, гумор, день, дуб, дорога, дошка, село, світ, серце.

265.  Запишіть слова кожної групи за алфавітом.

1.      Арка, дрова, посуд, трагедія, зачин, аромат, бас, відро, кірка, брат, грім, інкубатор, краса, дівчина, знахідка.

2.      Архітектор, пружина, валіза, сивина, Ілько, батарея, грюкання, квітник, блок, доба, дятел, кут, музика, млин, дриль, кава, кучер, ненька, стовп, роса, трюмо.

 Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв слів прочитаєте:

1) прислів’я; 2) закінчення вислову В. Сосюри: «Безсмертний, …».

266.  Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою. Запишіть усі іменники тексту за алфавітом.

Цветет рябина поздней весной, когда оденутся в зеленую одежду леса, поют на берегах рек и лесных ручьев соловьи. Скромные цветырябины почти никто не видит. Летом на рябине начинают краснеть небольшие ягоды. Они медленно созревают под лучами солнца (За І. Соколовим-Микитовим).

рябина — горобина               медленно — повільно

одежда — тут: шати              созревать — дозрівати

ручей — струмок                   луч — промінь

267.  Запишіть за алфавітом десять назв відомих вам країн

І Не можна плутати назви букв і звуків. Правильно вимовляйте звук і називайте букву.

Слово школа складається зі звуків [ш], [к], [о], [л], [а], які ми позначаємо буквами ш(ша), к(ка), о, л(ел), а.

268.  Прочитайте. Вимовте спочатку всі звуки слова, потім скажіть, якими буквами передаються ці звуки на письмі.

Хата, ліс, думка, загадка, деревце, осінь.

269.  Спишіть вірш Миколи Сома. Вимовте звуки і букви у виділених словах.

Азбуко рідна! Яка ж ти проста!

Крони зеленої зав’язь густа!

Буква одненька — а вже голосна,

Буква до букви — любов і весна.

Буква до букви — і склад мій, і лад,

Слів найдорожчих людський зорепад.

В мові-розмові є всякі слова,

Букви ж поганої — ні! — не бува.

М. Сом

270.  І. У поданих рядках знайдіть порушення порядку розміщення слів за алфавітом. Запишіть рядки, виправляючи помилки.

1.     Арфа, ліра, бандура, гітара, сопілка, рояль, трембіта.

2. Київ, Львів, Ужгород, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Ялта.

3. Горобець, ворона, жайворонок, зяблик, сорока, тетерук, сова.

4.     Нагляд, нагорода, нота, ніж, набіг, насіння, невід.

II. З виділеними словами складіть речення з узагальнювальним словом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити