Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 28.  Ненаголошені голосні в коренях слів


     1. Що таке наголос?

2.      Які особливості наголосу в українській мові ви знаєте?

3. Як перевіряється написання ненаголошеного голосного в корені слова?

292.1.       Спишіть слова, вставляючи замість крапок пропущені букви. Написання ненаголошених голосних перевіряйте за допомогою наголосу.

3..рно, ш..рокий, з..мовий, в..сна, в..чірній, л..генький, в..рбовий, в..сокий, м..довий, кл..новий, с..вина.

II. З двома словами на вибір запишіть складне речення.

Ненаголошені [е], [и] в корені слова

293.  Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. До кожного слова доберіть перевірне. Виділіть орфограму.

П..ньок, дер..во, ш..птати, в..селощі, с..ненький, блискавиця, ст..повий, д..р..в’яний, з..леніти, к..янин, в..личний.

294.  Випишіть із художнього твору п’ять речень зі словами, в яких є ненаголошені [е], [и] в коренях. Зверху над цими словами запишіть перевірні.

У словах з ненаголошеним [е] пишеться буква е, якщо при зміні слова звук [е] випадає: хлопець — хлопця, палець — пальця.

У сполученнях ере, еле також пишеться е: терен, берег, пелена.

295. Поясніть написання слів крилатий, виходити, дивитися, сестра.

296.1.       Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

Робітники хотіли іти на заробітки на ст..пи або на Басарабію. Всі вони позв..кали робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі вони любили хліборобство. Як тільки надворі потеплішало, бурлаки помандрували на ш..рокі херсонські ст..пи. Вони м..нали здорові села, м..нали ліси й яри. Молода трава ясно бл..щала на в..сняному сонці. Птахи щ..бетали в ш..рокому просторі. На бурлак повіяла кр..лом золота воля (За І. Нечуєм-Левицьким).

II. Виконайте синтаксичний розбір першого речення другого абзацу.

297.1.       Спишіть слова, вставляючи пропущені букви і добираючи перевірні слова.

С..ло, п..кти, ж..ве, ч..тати, ш..рокий.

II. З кожним словом складіть речення, виділіть граматичну основу.

298.1.       Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть.

Спиши стихи, спеши медленно, запевать песню, запивать лекарство, посидеть на крыльце, поседеть от горя.

II. Виділіть орфограму «Ненаголошені [е], [и] в корені слова».

299.  Прочитайте слова Порівняйте їх вимову і написання в українській та російській мовах.

Українською                                   Російською

хазяїн                                                                       хозяин

багатий                                                                   богатый

качан                                                                         кочан

гарячий                                                                  горячий

Орфограма Букви о, а, що позначають ненаголошені голосні

 У коренях деяких слів української мови перед складом  з а, я вживаємо а: багатий, гарячий, гаразд, калач, хазяїн.

300.  Запам’ятайте правопис поданих слів. Складіть речення з кожним із них.

Багатир (багата людина), качан, хазяїн, богатир (силач), крохмаль, монастир, комиш, слов’яни, солдат, корявий, комаха, поганий, кропива.

301. Спишіть текст, вставляючи замість крапок потрібні букви.

Поясніть написання слів з орфограмами.

Біля м..настиря у видол..нку розкинулося с..ло. Перша з краю хата с..лдата, що повернувся з муштри майже калікою. За цією хатою в..дніє подвір’я г..нчаря. В..сокі д..рева р..стуть біля хати. Далі вулицею потяглися садиби неб..гатих х..зяїв, а в самій середині в..сочить будинок найбільшого багатиря. Кажуть люди, що грошей у нього — на ціле с..ло.

А он стоїть похилена хата бідної вдовиці. За тином — кр.. пива, за городом — калюжа, поросла к..мишем. Не здужає жінка по хазяйству поратись. Навіть л..патою працювати їй важко. П..гане ж..ття — на старість без хазяїна лишитись (З журналу).

Зв’язне мовлення

ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

302.1. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку

СЛІДИ НА ПЕРШОМУ СНІГУ

Відчинилися двері під’їзду. Обганяючи людей, на подвір’я вибіг молодий пес.

Його хвіст спочатку весело колихався, потім несподівано завмер. Падав сніг, перший сніг у житті собаки.

Пес нахилив голову, ніби хотів почути, як опускаються на землю сніжинки. Одна потрапила йому на ніс і тут же розтанула. Пес мотнув головою і фиркнув. Не сподобалося. Холодно.

«Рип-рип-рип!» — почулося з-під лап. Пес зупинився, поглянув угору і нагострив вуха. Мабуть, йому здалося, що звук опускається разом із сніжинками.

Тиша не сподобалася собаці, і він підтюпцем побіг доріжкою. «Рип-рип-рип!» — спішно й коротко лунало в морозяному повітрі. Нарешті пес зрозумів, що скрипить сніг під лапами. Він повернув назад і зупинився, почав роздивлятися на снігу свої сліди. Вони відбилися так чітко, наче хтось розкидав по снігу сині пряники.

Пес дивився, як сніжинки засипають ямочки, переступав із місця на місце і дивувався новим слідам. Чи можуть собаки дивуватися? Не знаю. Але того засніженого ранку я вірив, що можуть (За В. Бурлаком).

II.    Уважно розгляньте малюнок. Усно опишіть собаку. Скажіть, чи так ви уявляли героя цього оповідання.

III.    За самостійно складеним планом підготуйте докладний письмовий переказ тексту, введіть у нього опис собаки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити