Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 29. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом


    1. Як перевірити ненаголошені голосні [е], [и] у корені слова?

2.      Коли в ненаголошеному складі пишемо о, а?

3.      За яким словником слід перевіряти вимову слів?

303. Прочитайте слова. Чи можна перевірити написання ненаголошених голосних за допомогою наголосу?

Керувати, левада, леміш, цибуля, пшениця, чекати, ведмідь, легенда, цемент.

1  Написання слів, які не перевіряються наголосом, слід перевіряти за орфографічним словником, а слова ці треба запам’ятовувати.

304. Запишіть слова у два стовпчики: а) зі вставленою буквою и; б) зі вставленою буквою е.

Ст..скати, кл..новий, г..рой, кр..латий, відч..нити, ст..лаж, в’яз..нь, ат..льє, ос..ротілий, тьмяно-ч..рвоний, скр..витися, ц..тата.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться закінчення прислів’я: «Ліс рубають — …»

305. З орфографічного словника випишіть вісім слів з ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом. Складіть з ними речення і запишіть.

306.1.       Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

В легендах рассказывается об исторических событиях. Легенды похожи на сказки, но многое отличает их. В легенде описывается одинэпизод, а в сказке — несколько. Легенда по объъему меньше, чем сказка. В сказке больше необычного, чем в легенде, потому что легенда основывается на реальних событиях. Легенды, как и сказки, имеют поучительный, познавательный характер. Мы читаєм про добро и зло, про богатство и бедность, про честность и коварство. Легенды и сказки учат нас добру и справедливости (З підручника).

событие — подія              поучительньїй — повчальний

отличать — відрізняти познавательньїй — пізнавальний

объем — обсяг                   коварство — підступність

ІІ. Виконайте синтаксичний розбір словосполучень історичні події, читаємо про добро і зло, навчати добра.

307.1.       Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви.

1.  Треба нах..литися, щоб з кр..ниці води напитися.

2.  Любиш к..татися — люби і с..нчата возити. 3. Яка пш..ниця, така й п..ляниця. 4. Не давай зайцеві моркву бер..гти, а л..сиці курей ст..регти. 5. Ц..буля від с..ми недуг лікує.

6.      См..таною вареників не зіпсуєш. 7. Два в..дмеді в однім барлозі не уж..вуться.

II.      Дайте відповіді на запитання.

1.      Чи є в прислів’ях слова, в яких написання е, u перевіряється наголосом?

2.      Чи є такі слова, написання яких слід перевіряти за словником?

308.1. Спишіть слова. Підкресліть орфограми, обґрунтуйте кожну з них.

Тихенький, теплиця, чемпіон, розумний, сигнал, тривожний, клекотіти, хазяйнувати, монастир, гончар, кажан, весна.

II.      З трьома словами складіть речення, виділіть граматичну основу.

309. Розв’яжіть мовні шаради. Назвіть орфограму в кожному відгаданому слові. Утворіть по два словосполучення з кожним словом і запишіть.

1-ше слово: 1) звук, що позначається буквою, яка стоїть в алфавіті перед л; 2) іменник ера в знахідному відмінку;

3)      іменник вата в родовому відмінку.

Зв’язне мовлення

НАУКОВИЙ І ХУДОЖНІЙ ОПИС.

ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ ЗА КАРТИНОЮ

Про ту саму річ можна розповісти по-різному. Наприклад, не однаково описують тварин письменники і вчені.

311.1. Прочитайте тексти. Розгляньте малюнок. Дайте відповіді на подані запитання.

1.      Дятел строкатий — пташка дещо менша за шпака. Дзьоб довгий, прямий, долотоподібний. Kpилa широкі, тупі. Ніжки короткі, пристосовані для повзання по корі дерев. Лоб брудно-білий, тім’я червоне. Дзьоб і ноги темно-сірі. Живе у старих садах і лісах. Харчується комахами і їхніми личинками, добуваючи їх із деревини.

2.      Гуляючи в лісі, ми почули якийсь дивний стукіт. Невже хтось рубає дерево? На старому дубі сиділа невеличка пташка з червоною шапочкою на голівці. Брат сказав, що це дятел. Птах невтомно стукав по дереву. Іноді здавалося, що він упаде. Але міцні кігтики добре трималися за кору. Допомагав триматися і хвіст. Дятел був з чорними крапчастими крилами, на хвості з обох боків білі плями. Білим був і тулуб пташки.

Я не розуміла, нащо дятел довбає дерево, а брат пояснив, що птах шукає там шкідників. Виявляється, дятел — не тільки гарна пташка, а ще й корисна.


1.     Чим різняться прочитані вами тексти?

2.     Порівняйте описи зовнішнього вигляду дятла в обох текстах. За яким з описів птах уявляється яскравіше?

3.     У якому з текстів виявлено ставлення автора до птаха?

II. Опишіть дятла за малюнком (усно).

312.1.       Прочитайте опис оленя в науковому стилі.

Олень — обережний звір з чудово розвиненим нюхом, слухом і зором. Уникаючи найменшої небезпеки, він надійно переховується в гущавині лісових хащ. Це один із найбільших парнокопитних звірів. Тіло в нього завдовжки понад 2,5 метра, струнке, пропорційної будови, на високих ногах. Голова видовжена, морда широка. Вуха великі, загострені на кінцях.

Особливо характерні ці олені гіллястими рогами, які мають не менше чотирьох відростків (О. Корнєєв).

II. За поданим науковим описом складіть опис оленя в художньому стилі і запишіть.

313.1.       Прочитайте текст. Визначте його тип та стиль мовлення.

Африканський слон — найбільша тварина, яка живе на суші. Дорослі самці сягають 325 сантиметрів у довжину і 350 сантиметрів у висоту, важать до 8 тонн. У слона дуже коротка шия, і він не може дотягтися до землі. Тут у пригоді стає хобот — витягнута носова частина морди довжиною до 2,5 метра, за допомогою якої тварина дістає їжу і воду. Хобот слугує також органом нюху, що дає можливість слонові відчувати запахи за 5 кілометрів. Лоб тварини плоский, зрізаний назад. Бивні виростають до 2,5 метра. Вуха великі, трикутної форми. В африканських слонів спина трохи прогнута (З довідника).II.      Розгляньте малюнок на с. 125. Напишіть за ним твір-опис африканського слона. Який стиль мовлення ви оберете?

314. Самостійно доберіть малюнок, листівку або фото із зображенням тварини (кота, собаки тощо). Напишіть твір-опис у художньому стилі, використовуючи запитання.

1. Яку пору року зображено на малюнку (фото)?

2.          Кого ми бачимо на передньому плані?

3.          Чим вам подобається ця тварина?

4.          Якого вона кольору? Які лапи, хвіст?

5.          Який вигляд має мордочка? Які вуха, очі?

6.          Як поводиться ця тварина? Які в неї звички?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити