Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ


§ 3. Ненаголошені голосні в коренях слів


34. Спишіть вірш Григорія Паламарчука, вставляючи пропущені букви. Виділіть корінь у словах з пропущеними буквами. Як ви перевірятимете написання ненаголошених [е], [и] в корені слова?

ЧОМУ В..СЕЛИКАМИ ЗВУТЬСЯ ЖУРАВЛІ

Тому в..селиками звуться журавлі,

що прилітають до в..селої з..млі,

що теплий день приносять на крилі

і залишаються у нашому с..лі.

Лиш нав..сні в..селики вони,

а журавлями звуться вос..ни,

бо журяться, у вирій л..тючи,

бо не заміниш рідний край нічим.

Г. Паламарчук

Щоб дізнатись, як правильно писати слово, ми використовуємо правила правопису.

Букви, для написання яких треба застосовувати правило, слід підкреслювати. Вони називаються орфограмами.

35. І. До поданих слів доберіть такі слова, щоб [е], [и] стояли під наголосом.

Зразок. Весло — весла.

Село, живе, несу, теплішати, медовий, великий, широкий, лежить, високий, шелестить, межа.

II.     Самостійно сформулюйте правило «Написання ненаголошених [в], [и] в коренях слів».

36. Запишіть слова у два стовпчики: а) із вставленою буквою и; б) із вставленою буквою е.

Зв..чайний, дол..вати, згр..бти, св..стіти, пов..рх, скр..піти, од..ревілий, закр..вати, жн..ва, сув..нір, тюл..нятко, кор..стуватися, ст..бло, зг..нати, ш..рокий, льоноч..салка.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться прислів’я.

37. Прочитайте. Чи можна до цих слів дібрати перевірні?

Лопух, сокира, левада, кишеня, товар, монастир.

Написання слів із сумнівними голосними в корені, якщо їх не можна перевірити наголосом, слід перевіряти за орфографічним словником.

38. І. Прочитайте, добираючи з дужок потрібні букви. Перевірте свою думку за словником. Запам’ятайте правопис поданих слів.

Ц(е,и)буля, м(е,и)нулий, кр(е,и)ниця, кор(е,и)дор, ш(е,и)- ренга, бр(е,и)ніти, м(е,и)телик, ч(е,и)мпіон.

II.     Складіть і запишіть кілька речень зі словами на вибір.

39. Спишіть текст, добираючи з дужок потрібні букви.

Під б(е,и)різками, осиками — свої гр(е,и)би. Так і наз(е,и)- ваються — підб(е,и)резники й підосичники. Але підб(е,и)резник виросте і далеко від б(е,и)різки, а вже підосичник міцно пов’язаний з осикою. Гарні гр(е,и)би підосичники, стрункі, ч(е,и)пурні (Н. Павлова).

40.  Розв’яжіть мовні шаради. Запам’ятайте правопис слів-відповідей. Складіть із ними кілька речень.

Частина слова

Ціле слово

Буква, що стоїть в алфавіті перед буквою Г

Вигук

захоплення (одна буква)

Суфікс

слова

усмішка

Назва великого приміщення для зборів, занять

Слово означає будівлю для пасажирів на залізничній станції

3-й склад

слова

молоко

Буква, яка в алфавіті стоїть перед буквою Н

1-й склад слова поле

Буква, яка в алфавіті стоїть після букви С

Слово означає солодкий варений напій із фруктів та ягід

Назва букви Б

Остання буква слова слон

Прочитайте навпаки слово низ

Слово означає горючу рідину, вироблену з нафти

Слово верба без закінчення

Корінь слова люди


Слово означає одногорбу або двогорбу тварину

41.  І. Запишіть подані слова у два стовпчики: а) із вставленою буквою и; б) із вставленою буквою е.

Зд..вування, ос..литися, кл..новий, користуватися, обч.. щати, тр..вожний, кол..со, ц..буля, зв..ртання, пов..рнутися, зм..ритися, см..тана.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок прислів’я: «… і мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш».

II.      Складіть речення з виділеними словами.

Зв’язне мовлення

ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА ВИСЛОВЛЮВАННЯ

42. Прочитайте. Чим текст відрізняється від групи речень? Про що розповідається в поданому уривку? Доберіть заголовок.

Ліс ще дрімає в передранішній тиші… Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво… Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку. Ліс ще дрімає… А з синім небом вже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки чорного лісу… (М. Коцюбинський).

Тема висловлювання чи тексту — це те, про що розповідав автор.

Основна думка тексту — це та проблема, над якою автор змушує нас замислитися, це те, що стверджуються в тексті.

Заголовок може відбивати як гему, так і основну думку тексту.

Прочитайте тексти. Визначте тему та основну думку кожного з них.

1. Над Києвом стояла чудова осіння ніч. Повний місяць дивився в синій, гладенький, як дзеркало, Дніпро. Небо було ясне й синє. На заході, над чорною смугою лісу й гір, небо блищало дуже пізнім рум’яним вечором. Було ясно, як удень… Повітря було тихе, запашне (І. Нечуй-Левицький).

2. Де зелені хмари яворів

Заступили неба синій став,

На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:

— Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ?

Де ж найкраще місце на землі?

Сонце посміхнулося здаля:

— Правда, все я бачу з висоти.

Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти!

Д. Павличко

3. Одного разу, ще коли на тому місці, де тепер Київ, були ліси і поля, прийшли туди три рідні брати — Кий, Щек, Хорив, з ними теж була їхня сестра Либідь. Стали вони над Дніпром, і найстарший Кий сказав:

— Ось тут залежимо оселю для себе і для тих купців, що сюди будуть приїжджати.

Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом і обгородили гострокіллям; назвали цю оселю «город Київ», тобто Києве місто (А. Лотоцький).


44.  І. Прочитайте. Визначте тему та основну думку тексту. Перекладіть його українською мовою, доберіть заголовок і запишіть.

Цветы — любимые спутники человека с давних времен. Они украшают быт и создают в домах хорошие гигиенические условия. Выращивание цветов приносит много радости взрослым, приучает детей к самостоятельному труду, развивает этетический вкус, учит заботливо относиться ко всему живому (За Д. Химчук).

любимий — улюблений            труд — праця

времена — часи                    вкус — смак

условие — умова                  заботливо — турботливо

II.      Розгляньте репродукцію картини художника Леоніда Шелудька «Польові квіти». Складіть 3-4 речення про свої улюблені квіти.

Л. Шелудько. Польові квіти

45.  Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку висловлювання. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

В Україні вірили, що л..лека приносить щастя оселі, біля якої він збудував гніздо. Господаря тієї оселі шанували в с..лі. Якщо ж хтось поруйнує л..лече гніздо, у родині могла статися біда. Тому гнізда л..лек б..регли й охороняли.

Л..лека має ч..мало народних назв. У різних місцевостях цей птах відомий як чорногуз, гайстер, бусол, в..селик. Влучні й лагідні назви засвідчують любов українців до птаха (З журналу).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити