Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 30. Позначення м’якості приголосних на письмі


315.1.       Прочитайте пари слів. Зробіть звуковий запис їх. Вкажіть, якими звуками вони різняться.

Галка — галька, знати — зняти, лук — люк, вирий (нору) — вирій (теплі краї), трете (мак) — третє (місце).

II.      Які букви вказують на м’якість приголосних у виділених словах?

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначаємо:

1) буквою ь (м’який знак): роль, мідь;

2) буквами я, ю, є, коли вони стоять у кінці або в середині складу: любов, лякати, синє;

3) буквою і: ціна, ліс.

316.1.       Прочитайте слова. Визначте в них м’які приголосні. Скажіть, які букви вказують на їхню м’якість.

Життя, щодня, людина, ділянка, лягати, перець, пролісок.

II.      Дайте відповіді на запитання.

1.      Які приголосні не можуть бути м’якими, а бувають лише пом’якшеними?

2.      Які букви вказують на пом’якшення [б], [п], [в], [м], [ф]?

3.      Які букви вказують на пом’якшення [ж], [ч], [ш]?

317.1.       Прочитайте речення. Зробіть звуковий запис виділених слів.

Треті півні співають по селу, накликають світанок (Т. Шевченко).

II.     Підкресліть однією лінією букви, що позначають м’які приголосні, а двома лініями — пом’якшені.

318.  Прочитайте звуковий запис слів. Запишіть їх буквами.

[б’ілий], [миегот'ів], [з'ібравс'а], [лиесйц'а], [м’іс'ац'], [шумит'], [гал'авиена].

Найчастіше м’якість приголосно на письмі передається за допомогою м’якого знака.

М’який знак пишемо:

1)     після букв д, т,з, с, и, л, н, що позначаються мякі приголосні звуки:

ведмідь, радість, паморозь, вісь, палець, кільце, міль, синь;

2)     після м’яких приголосних у середині складу перед о: дьоготь, льон, сьомий;

3) після букви л, що позначає мякий приголосний [л], який стоїть перед іншим м’яким приголосним: пальці, пральня;

4) сполученнях льц, льч (від льк) ньц, ньч (від ньк): Гальці, Гальчин (бо Галька), неньці, неньчин (бо ненька);

5) у дієслові на ть, ться: робить, сміється.

М’який знак не пишемо:

1)     після 6укв б, п, в, м, ф: голуб, насип, острів, сім, верф;

2)     після букв ж, ч, ш, щ: ніж, річ, вишня, дощ;

3) після букви р: цвинтар, кобзар. Але після р м’який знак може писатися перед о: трьох, чотирьох;

4)     після букв, що позначають м’які приголосні (крім л) перед іншими м’якими, пом'якшеними та шиплячими приголосними: радість, пізнє, цвірінчати, уманський, Уманщина, менше.

Винятки: тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

Орфограма Правопис мякого знака

319.1.       Прочитайте слова. Прокоментуйте орфограму «Правопис м’якого знака».

Пісня, льох, стільці, осінь, вересень, тінь, голуб, гіркий, тьмяний, дощ, олівець, ображається, рів, гектар.

II.    Із трьома словами складіть словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір.

320. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, м’який знак.

Хлібец.., лаз..ня, ган..ба, с..вято, дз..об, тр..ох, ковал..ський, лікар.., с..віт, рибал..ство, кін..цівка, швец.., молот..ба.

321. Запишіть слова у два стовпчики: а) зі вставленим м’яким знаком; б) без м’якого знака.

Англієц.., стискач.., танец.., прал..ня, кринич..ка, гус..чин, колодяз.., здобич.., здібніст.., ожелед.., перец.., голуб.., змінюєш.., снит..ся, різ..бяр.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться закінчення вислову В. Сосюри: «Люблю я людські думи, …».

322.1.       Спишіть текст, вставляючи, де потрібно, м’який знак у словах.

Дуби залишаються позаду, попереду безмежний прос..тір неба. Зов..сім близ..ко, за густими кущами лози та зарос..тями молодих топол..ок, — озеро. Посеред н..ого, як і посеред неба, сріб..ляста хмаринка. Над озером метушат..ся крикливі кряч..ки, кигикают.. чайки. Задивляєтеся у воду осока, никнут.. додолу коричнево-бархатис..ті качалки (За Ю. Збанацьким).

II. Уважно розгляньте фотоілюстрацію. Складіть невеликий усний опис.

323. Прочитайте слова, подані у звуковому записі. Запишіть їх буквами у два стовпчики: а) із м’яким знаком; б) без м’якого знака.

[іспан'ц'і], [пром’ін'чик], [риебал'чин], [пот'м’аніти], [ідеиал'ний], [актйвн'іс'т'у], [ц'в’ах], [сіл'с'кий], [нен'чин], [йалйнон'ці], [йалин'ц'і].

Якщо ви правильно виконали завдання, із перших букв записаних слів » складеться початок вислову І. Франка: «… — великі дві сили».

324. Спишіть речення, ставлячи, де треба, м’який знак. Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

1. А материн..с..ка піс..ня пломінка усюди ходить слідом за тобою (Л. Забашта). 2. С..нігу мен..шає, чорними латами криєт..ся земля (У. Самчук). 3. Дон..чині корали зорями ранковими палали (Д. Луценко). 4. Коли сохнеш., од печалі, с..л..ози самі лл. .ют. .ся (О. Афанасьєв-Чужбинський). 5. І смагляве хлоп’я в хворос..тян..ці цілу ніч..ку складає вірші (В. Сосюра). 6. Кругловидий місяц.. ховаєт..ся за хмари і вже не показує нам шлях (М. Стельмах).

У КОГО ЯКА ЯЛИНКА

У Великій Британії та Сполучених Штатах Америки в новорічну ніч до малюків приходить Санта-Клаус і залишає подарунки для дітей у їхніх чобітках.

У Франції Дід Мороз називається Пер Ноель. Він також вночі приносить подарунки дітям, тільки лишає їх під ялинкою.

В Італії до дітей прилітає через димар фея Бефанія. Як і святий Миколай, вона обдаровує тільки слухняних дітей.

У Швеції обирають найкращу дівчину села або міста й називають її Лючія — цариця світла. Вона роздає малюкам солодощі.

В Ефіопії Новий рік — свято врожаю. У ніч під Новий рік там складають величезний сніп із сухих пальм і запалюють його.

Новий рік для мешканців Бірми є святом холодної води. У цю ніч стоїть страшна спека, і тому люди обливають одне одного холодною водою і вітають із початком наступного року.

На Кубі в новорічну ніч треба з’їсти дванадцять ягідок винограду — на щастя.

На столі в китайців у цю ніч обов’язково є дванадцять страв, а над дверима висить табличка: «Злим духам вхід заборонено».

В Японії Новий рік — свято казкових драконів.

Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас із давньої Німеччини. Там на Новий рік вбирали вишневі дерева, які вирощували по хатах, а пізніше стали прикрашати вічнозелені дерева (3 календаря).

1.      Чи збереглися в Україні народні традиції святкування Нового року?

2.      Які обрядові дії виконують у вашій родині в новорічну ніч? Які святкові розваги вам найбільше подобаються?

3.      Перекажіть текст. Доповніть розповідь про святкування Нового року в різних країнах.

4.      Поясніть орфограми у виділених словах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити