Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 31. Сполучення йо, ьо


325.  Прочитайте пари слів. Скажіть, яке звукове значення має в російській мові буква е. Якими буквами українського алфавіту можна передати на письмі російську букву е?

Подъем — підйом, лен — льон, Елкин — Йолкін, летчик — льотчик.

326.  Прочитайте слова. З’ясуйте, скільки звуків позначає на письмі сполучення йо і скільки — сполучення ьо.

Сльоза, його, район, сьомий.

 Сполучення йо в українській мові вживається для передавання на письмі звуків [й], [о] і пишеться на початку слова і складу: йо-го, бо-йо-вий.

Сполучення ьо позначає звук [о] і м’якість попереднього приголосного, пишеться в середині складу: бадьорий, сльо-за.

Орфографія  Буквосполучення йо, ьо

327. Прочитайте слова. Поясніть уживання сполучень йо, ьо.

Район, курйоз, польовий, синього, його, на ньому, знайомий, бойовий.

328. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть сполучення йо, ьо, поясніть їх уживання.

1. Я в хвилях уламок знайшов янтарю, сл..зинку царівни, застиглу в янтар. 2. Світлий день встає над Україною, ми ..го в труді й бою кували. 3. Від щедрості її [України] гаї й долини барвистими шовками ма..рять. 4. День росу на травах випив, кинув промінь на л..ту. 5. В ц..му тихому спокої навіть день зника, як мить (3 тв. Д. Луценко).

329. Прочитайте прислів’я. Визначте у виділених словах кількість звуків і букв та звукове значення сполучень йо, ьо

1. Скажи йому і в огонь піти — піде. 2. Що можеш зробити сьогодні, не відкладай на завтра. 3. У нього й снігу взимку не випросиш. 4. Прокльонами лихові не зарадиш (Нар. творчість).

330. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Підкресліть у кожному ряду зайве слово.

1.       Пол..вий, бад..рий, ма..р.

2.       С..годні, ра..н..го.

3.       Осінн..го, бо..вого, вс..го.

4.       Зна..мий, ..сип, мужн..го.

Записуючи російські прізвища українською мовою, передавайте початкову букву е сполученням йо: Елкин — Йолкін.

331.1. Розгляньте таблицю. Як передається буква е в середині слова під час перекладу російських прізвищ?

Сполучення йо, ьо в середині слова у російських прізвищах

Російською

Українською

е

ьо

Лескин

Льоскін

ъе, ъе

йо

Воробъев

Воробйов

Объемов

Обйомов

II. Перекладіть прізвища українською мовою і запишіть.

Журавлев, Ежиков, Кораблева, Соловьева, Алешин, Степина, Слезкин.

332. Спишіть, вставляючи йо або ьо.

Мурав..ва, Новос..лов, Карас..в, ..жкін, Под..мникова, Ма..ров, Матр..шкіна.

333. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть сполучення йо, ьо, усно поясніть їх вживання.

1. Усе лякало нас: трава, що тихо ма..ріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла (Леся Українка). 2. Вийду в степ, до син..ї криниці (А Малишко). 3. Був на горі га..к маленький, туди частенько я ходив («Л. Глібов). 4. Хлопець сер..зно дивився на співрозмовника (В. Кава). 5. Самотн.. сонце попрощалось, і сумно-сумно день погас (Олександр Олесь).

Мовний розбір

ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОНЕТИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВА

1.       Зробіть звуковий запис слова.

2. Поділіть слово на склади, вкажіть, скільки в ньому складів, які з них відкриті, а які закриті. Назвіть наголошений склад.

3.       Назвіть букви, вимовте звуки.

4.       Дайте характеристику звукам:

а)          голосним — наголошені чи ненаголошені;

б)           приголосним — дзвінкі чи глухі; тверді, м’які чи пом’якшені.

5.       Полічіть кількість букв і кількість звуків.

Зразок усного розбору

У слові ведмідь два склади, обидва закриті. Другий склад наголошений.

Перша буква позначає звук [в] — приголосний, дзвінкий, твердий. Друга буква позначає звук [еи] — голосний, ненаголошений. Третя буква позначає звук [д] — приголосний, дзвінкий, твердий. Четверта буква позначає звук [м’] — приголосний, дзвінкий, пом’якшений. П’ята буква позначає звук [і] — голосний, наголошений. Шоста буква позначає звук [д’] — приголосний, дзвінкий, м’який. Сьома буква ь не має звукового значення, вона вказує на м’якість попереднього приголосного. У слові 7 букв і 6 звуків.

Зразок письмового розбору

Ведмідь [веид/м’ід'] — 2 склади, обидва закриті, другий склад наголошений.

в — [в] — пригол., дзвінкий, твердий;

е — [еи] — голоси., ненагол.;

д — [д] — пригол., дзвінкий, твердий;

м— [м’] — пригол., дзвінкий, пом’якшений;

і — [і] — голоси., нагол.;

д — [д'] — пригол., дзвінкий, м’який;

ь________

7      б., 6 зв.

334.  Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Шлях не спить, не гуляє. їдуть, р..плять на ньому вози, поволі ступають спокійні круторогі воли. Далеко-далеко вони бр..ли. Переправлялися через ріки, пили Дніпрову воду, ступали по цілинних безмежних ст..пах. Нелегкий шлях пройшли вони, та були вірними товаришами в дорозі своїм хазяїнам. І без води не раз зас..нали й прокидалися, та йшли. І от повертаються додому, везуть сіль, везуть рибу. Рідний спориш уже під ногами. Чують вони — вже близько домівка (О. Іваненко).

335. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Виконайте фонетичний розбір виділених слів (в українському варіанті).

Из леса вышла медведица с двумя медвежатами. Медведица затащила одного медвежонка в воду. Медвежонок кричал, хотел вылезти на берег, но мать не пускала его, пока хорошо не виполоскала. Другой медвежонок испугался холодной ванны и бросился убегать в лес (За В. Біанкі).

затащить — затягнути

броситься — тут: кинутися

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити