Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


§ 32. Правила вживання апострофа

 

336.  Зробіть звуковий запис слів. З’ясуйте звукове значення букв я, ю, є, ї.

Зяб — з’явитися; рясний — пір’я; людина — в’ють.

 Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, єї вживається апостроф. Апостроф показує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставиться.

Апостроф ставиться перед буквами я, ю, є, ї:

1)    після букв б, п, в, м, ф, якщо вони стоять на початку кореня, після голосного або після р: б’ють, п’ять, в’юн, м’ясо, здоров’я, рум’яний, торф’яний, черв’як;

2) після букви р, якщо далі чується [й]: пір’я, кур’єр;

3 ) після префіксів, що скінчуються на твердий приголосний: від’їзд, під’яремний,роз’яснити, пів’яблука;

4) після букви к у слові Лук’ян та утворених від нього словах: Лук’янівка, Лук’яненко.

Апостроф не ставиться перед буквами я, ю, є, ї.

1) після б, п, в, м, ф, якщо перед ними є букви, що позначають приголосні звуки,які належать до кореня (крім р): свято, мавпячий, цвях, дзвякнути, тьмяний;

2)       у словах іншомовного походження, якщо я, ю, є позначають один звук: бюро, пюпітр;

3) після р, якщо букви я, ю, є позначають м’які [р']: буряк, рябий, рюмсати, Рєпін.

Орфограма Правопис апострофа

337.  Прочитайте слова. З’ясуйте звукове значення букв я, ю, є, ї. Поясніть орфограму «Правопис апострофа».

М’ята, подвір’я, Лук’янченко, сузір’я, святковий, пів’ящика, солов’ї, ряд, п’явка, верф’ю, з’єднати, під’їхати.

338.  Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Поясніть його вживання. Виділіть орфограму.

П..ять, під..їзд, мавп..ячий, подвір..я, черв..як, пов..язка, м..який, об..їхати, пів..юрти, В..ячеслав Лук..янович, пр..яжа, тьм..яний, моркв..яний.

339.1. Спишіть речення. Поставте, де треба, апостроф і поясніть його вживання. Виділіть орфограму.

1. П..є журавка воду. 2. Ой зав..ю вінки та на всі св..ятки.

3. Там, де Ятрань круто в..єтьея, з-під каменя б..є вода…

4. Оце тобі, Мар..яно, за шиті мережки. 5. Розпр..ягайте, хлопці, коней (Нар. творчість).

II. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

340.  Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. У кожному ряду підкресліть зайве слово.

1.      П..ять, радіст..ю, сім..я.

2.      Св..ято, цв..ях, верб..я.

3.      Здоров..я, Лук..ян, бур..як.

4.      Кур..єр, моркв..яний, пір..я.

341.  Запишіть слова у два стовпчики: а) з апострофом; б) без апострофа.

В..язав, з..ясоване, р..яд, п..єдестал, мавп..яче, бур..яни, різьб..яр, тьм..яне, пор..ядкував, зв..язок, св..ято, торф..яне.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв слів складеться початок прислів’я: «… поволі росте >.

342. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Спишіть, ставлячи, де потрібно, м’який знак або апостроф.

М..ЯТА

Об..їхав я багато країв. Гарних, дивних, цікавих. Тепер., у міс..ті живу. Та ос., я згадав хлоп..ячі забави на бат..ковому подвір.л. Почув трав..яний дух. Дух, де в..ється моя Рос.. . Задзвеніли мені солов..ї, кропив..янки, очеретянки, заворкотіли голуб..ята. Запахли в рідному саду р..яст, рум..янок, п..ятиперстен.. . І м..ята. Холодна, кучер..ва. Ледве заходжу, бувало, хлоп..ям до саду, відчуваю, як віл..но дихаєт..ся. Духм..яний холодок наповнює груди. А там ластів..я озветеся. Із сусід..н..ого саду вітаєт..ся дід Лук..ян. Мені все дужче пахне м..ята. Я хочу додому, у бат..ків сад (За Д. Чередниченком).

343.  Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, апостроф. Виконайте звуковий запис виділених слів.

1. Сипле вишня p..ясно пелюстковим дощем на траву у росі, на голівки духм..яних конвалій (І. Омеляненко).

2. Дівчинка стала затоптувати ще кволе полум..я в бур..яні (Є. Гуцало). 3. На щоках з..явився рум..янець, наливалося силою і здоров..ям тіло (І. Цюпа).

344.  Запишіть слова у два стовпчики: а) з апострофом; б) із м’яким знаком.

Голуб..ятник, розповід.., порт..єра, підв..язати, безслів..я, батал..йон, під..яремний, в..язка, меншен..кий, поголів..я, бракон..єр, під..їзд, калинон..ка.

Якщо ви правильно виконали завдання, з четвертих букв слів складеться початок прислів’я: «… свої пісні».

345. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Поясніть орфограму «Правопис апострофа».

Съезд, память, бюрократ, бьет, червяк, румяный, пятьдесят, грядка, матерью, Вячеслав, вязкий, мясной, въехать.

346. І. Запишіть подані слова у два стовпчики: а) з апострофом; б) без апострофа.

Олов..яний, осерд..я, мєдв..яний, в..юн, об..орати, об.лзд, передсв..ятковий, цв..яшок, риб..ячий, здоров..я, пір..хна, слов..яни, здибл..ювати, різдв..яний, торф..яний, кам..яиий, знічев..я, олен..ячий, перед..ювілейний, дір..явий.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться вислів Івана Карпенка-Карого.

II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Звязне мовлення

ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ ЗА ВЛАСНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

1.       Чи любите ви тварин?

2.       Чи живуть у вас удома тварини? Чи хотіли б ви доглядати за якоюсь твариною?

3.       Опишіть свого вихованця.

4.       Які звички має ваш домашній улюбленець?

347.1. Прочитайте твір про домашню тварину, написаний п’ятикласником

КІТ МУРЧИК

Минув рік, як у нашому домі живе улюбленець усієї сім’ї — кіт Мурчик. Коли тато приніс його додому, Мурчик був маленьким, безпорадним кошеням. Спочатку його доводилося годувати, як немовля. Коли кошеня підросло, воно стало гратися з усіма, бігало слідом, хапаючи передніми лапками за ноги.

З маленького кошеняти Мурчик став великим красивим котом. Він увесь білий, лише невеликі чорні плями прикрашають його хвіст, передні лапки та спину. Мордочка Мурчика така, як і в усіх котів: жовто-чорні очі, рожевий маленький носик,тоненькі вуса.

Та все ж мій кіт незвичайний. Коли бачиш його мордочку, розумієш, що Мурчик хитрий і грайливий.

Домашній улюбленець завжди чекає мого повернення зі школи. Коли я заходжу до квартири, він біжить мені назустріч, радісно муркочучи. От-от заговорить!

Я так люблю свого Мурчика!

II,      Розгляньте пам’ятку. Чи відповідає твір п’ятикласника усім зазначеним вимогам?

Як писати твір-опис тварини за власним спостереженням

1.       Пригадайте цікаві відомості про свою тварину.

2.       Доберіть короткий і влучний заголовок.

3.       Поєднуйте у викладі опис і розповідь.

4.       Опишіть загальний вигляд свого улюбленця.

5.       Стисло розкажіть про особливості поведінки домашньої тварини.

348. Користуючись пам’яткою, напишіть твір-опис тварини за власним спостереженням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити