Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 

§ 36. Спрощення у групах приголосних

 

377. Порівняйте вимову і написання слів у російській та українській мовах. Дайте відповіді на подані запитання.

Російською                               Українською

солнце                                                  сонце

счастливый                                           щасливий

несчастный                                           нещасний

сердце                                                  серце

1.        Чи однаково вимовляються приголосні в середині слова в обох мовах?

2.        Чи є відмінність у написанні приголосних у середині слова в російській і українській мовах?

3.        Якими буквами різняться записані слова?

В українській мові слова здебільшого вимовляються плавно. Збіг приголосних у середині слова порушує мелодійність мовлення. Для полегшення вимови окремих слів у групах приголосних відбувається спрощення.

378. Прочитайте і вкажіть, у яких групах приголосних відбувається спрощення, тобто один приголосний не вимовляється і не передається на письмі.

Користь + ний = корисний                -ст- - -сн-

Проїзд + ний = проїзний                   -здн- -зн-

Щастя + ливий — щасливий              -стл- -сл-

Тиждень + евий = тижневий             -ждн- - -жн-

В українській мові групи приголосних -стн-, -стл-, -здн-, -ждн-          спрощують у вимові. Це спрощення передається  і на письмі: кількість — кількісний, виїзд — виїзний.

Винятки: кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, хвастнути, хворостняк, надкістниця.

Опрощення не відбувається у словах іншомовного походження: компостний, контрастний.

У словах студентський, агентство, гігантський, туристський спрощення на письмі не передається.

Орфограм  Спрощення у групах приголосних

379. Складіть і запишіть словосполучення зі словами захисний, корисний, щасливий, пізній.

380.  Складіть і запишіть речення зі словами шістнадцять, кістлявий, пестливий, хвастливий, контрастний.

381.  Прочитайте слова. Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть групи приголосних, у яких відбулося спрощення.

Счастливый, радостный, несчастный, количественный, шестнадцать, поздний, выездной, костлявый, контрастный, участник, полезнй, честный, областной, жалостливый.

382. Спишіть речення, вставляючи потрібні групи приголосних.

1.      Тут треба тільки сер..ця й голови. 2. Людей такого рідкіс..ного дару хоч трохи, люди, треба берегти. 3. Часи були непевні, лиховіс..ні (3 те. Л. Костенко). 4. Гіган..ські тіні таємничо затиснулись в ущелині (О. Гончар). 5. Пан звелів коней зупинити біля заїз..ного двору (Марко Вовчок).

6.        Щотиж..ня їздила Марія до Гната і возила йому харчі (У. Самчук). 7. Вздовж дороги вервечкою розтягнулося шістнадцять плугів (М. Стельмах). 8. Он на стрункій та високій осичині листя пєс..ливо тремтить (М. Старицький). 9. Ні, не люблю людей лукавих, на душу заздріс..них, лихих (С. Бурлаков).

383.1.       Від поданих іменників утворіть прикметники. Зробіть їх звуковий запис.

Честь, вість, проїзд, тиждень, користь, якість, контраст, кількість, кість, радість, область, жалість.

II.     Дайте відповіді на запитання.

1. Чому у словах відбувається спрощення?

2.      У яких групах приголосних відбувається спрощення у вимові і на письмі?

3.      У яких словах спрощення не відбувається?

4.      У яких словах спрощення не передається на письмі?

384. Накресліть і за поданим зразком заповніть таблицю.

Звуковий запис слова

Графічний запис слова

Групи

приголосних

Чи відбувається

спро щення?

Чому не відбувається спрощення?

 

іншомовне

слово

виняток

 

 

 

 

 

 

[контрасний]

контрастний

стн

-

-

+

[виейізний]

виїзний

здн

+

-

-

[ш’існадцат]

 

 

 

[г’іганский]

 

 

 

 

[корйслиевий]

 

 

[тиежневий]

 

 

 

 

[студенекий]

 

 

 

 

[к’істлавий]

 

 

 

 

[агенство]

 

 

 

 

[радісний]

 

 

 

 

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.