Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 39. Лексичне значення слова.


Однозначні і багатозначні слова

1.      Які розділи науки про мову вам відомі?

2.      Які види словників ви знаєте?

3.      Що вивчає фонетика? А графіка?

4.      У якому розділі мовознавчої науки вивчаються правильна вимова й наголошування слів?

5.      Яка наука вивчає правопис слів?

Усі слова мови становлять її словниковий склад, тобто лексику. Наука, що вивчає сукупність усіх слів мови (лексику0, називається лексикологією.

Майже кожне слово щось означає, тобто має лексичне значення. Коли ми вимовляємо якесь слово, то розуміємо певний предмет, особу, явище, дію. Те, що означає це слово, називається його лексичним значенням.

Ми кажемо «годинник» і розуміємо під цим словом прилад для вимірювання часу. Отже, лексичне значення слова годинник ми знаємо. Якщо ж значення слова нам не відоме, слід звертатися до словника. Лексичне значення слів пояснюється в тлумачних (рос. толковых) словниках.

407.  Поясніть, що означають слова школа, залізниця, іти, десять, поганий, тепло.

408.  До поданих слів доберіть із довідки тлумачення, які б пояснювали їхні лексичні значення.

Самоскид, компостер, спортсмен, космонавт, місяцехід, заголовок.

Довідка. 1. Прилад, який проставляє на пасажирських квитках умовні контрольні знаки. 2. Автомат, пристосований рухатися поверхнею Місяця. 3. Вантажна автомашина з перекидним кузовом. 4. Людина, яка займається спортом. 5. Назва якого-небудь твору. 6. Людина, що побувала в космосі.

409.  Спишіть, вилучаючи в кожному ряду зайве слово. Що означає кожне зайве слово?

1.      Школа, ранець, щоденник, вулиця.

2.      Радісний, жадібний, веселий, щасливий.

3.      Мати, брат, тато, дівчинка.

4.      Високий, чорний, зелений, жовтий.

5.      Хата, дім, трактор, будинок.

6.      Працелюбний, старанний, лінивий, сільський.

410.  Випишіть із поданих слів спочатку назви предметів, а потім — назви якостей, кількості, дій.

Сім, плавати, вечірній, елеватор, шафа, холодний, сердитий, об’їхати, від’ємний, дванадцятеро, стати, п’ять, ранок, піч, чорний.

411.  Виберіть із тлумачного словника п’ять слів, ознайомтесь з їхніми лексичними значеннями, складіть із ними речення і запишіть.

412.  Ознайомтеся за тлумачним словником із значеннями слів людний — людяний, талан — талант. Поясніть різницю в значеннях, складіть речення з кожним словом.

Більшість слів української мови мають кілька лексичних значень. Наприклад: сива голова, голова зборів, голова родини.

Але є слова, що мають лише одне лексичне значення: дієслово, нація, місто.

Слова, які мають кілька лексичних значень, називаються багатозначними (многозначными). Слова, які мають одне лексичне значення, називаються однозначними (рос. однозначными).

413.  Прочитайте речення. Зверніть увагу на значення слова скарбниця. Що воно означає в кожному реченні?

1.      Мандрівка цариці Катерини II до Криму в 1787 році коштувала державній скарбниці близько десяти мільйонів карбованців (За С. Добровольським). 2. Усі скарби зі своїх скарбниць оддав би за волю (І. Нечуй-Левицький). 3. Його тягло до землі, невичерпної скарбниці багатства (І. Франко). 4.      «Слово о полку Ігоревім» увійшло в золоту скарбницю людства (3 журналу).

414.  Спишіть текст. Поясніть значення виділених слів. Користуючись тлумачним словником, доведіть, що ці слова багатозначні.

Рушник на стіні. Не було в Україні жодної оселі, котрої не прикрашали б рушниками. Хата без рушників, казали в народі, що родина без дітей…

Рушник. Він пройшов крізь віки. Він щедро простелений близьким і далеким друзям, гостям. Хай символ цей завжди сусідить у нашій добрій хаті як ознака великої любові й незрадливості! (За В. Скуратівським).

415.  Складіть і запишіть речення зі словами час, народ, стіл, руки. Виконайте їх синтаксичний розбір.

416.  Складіть по кілька словосполучень із багатозначними словами. Покажіть, які значення можуть мати ці слова у сполученні з іншими.

Зразок. Пряма лінія, лінія метро, лінія горизонту, телеграфна лінія.

Тяжкий, поле, золото, міцний, світло.

417. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть Доберіть заголовок. З’ясуйте за тлумачним словником значення виділених слів.

Володя гордился маленьким карманным компасом, который привез ему из плавання отец. Володя назвал его адмиралтейским. Он не расставался с этим чудесным прибором. Ему казалось, что в компасе живет стрелка, которая всегда принюхивается: «Где у вас тут север?» Володя носил компас в маленьком чехле, сверялся с ним на каждом шагу (З журналу).

прибор — прилад             расставаться — розлучатися

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити