Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 46. Фразеологізми


462.1. Прочитайте сполучення слів. Чим вони відрізняються?

1. Викинути з голови; викинути сміття. 2. Гратися з вогнем; гратися в піжмурки.

II.    До яких сполучень слів можна дібрати синоніми?

Стійкі сполучення слів називаються фразеологізмами. Фразеологізм за змістом можна замінити одним словом.

Наприклад: як кіт наплакав — мало.

У реченні фразеологізми завжди виступають одним членом. Наука, яка вивчає фразеологізми, називається фразеологією.

463.  Прочитайте речення. Знайдіть фразеологізми, доберіть до них синоніми.

1. Стоїть Катря — ні пари з вуст. 2. А у дворі парубків — стіною стоять. 3. Танцювали вже з добру годину, а Чайченко сидів та тільки дививсь, як усі підковками крешуть.

4.       Впіймавши об лизня, він поплентався додому (3 те. Марка Вовчка).

464.  Спишіть речення, замінюючи виділені слова фразеологізмами.

1. Тепер Юркові доводилось червоніти. 2. Мати щодня прокидалась рано і йшла в поле. 3. Петрик мовчав. 4. Він довго розмірковував над розв’язанням задачі. 5. Батькові здавалося, що Дмитро перебільшує.

Довідка: мов у рот води набрав; робить із мухи слона; ні світ ні зоря; сушив голову; пекти раків.

465.  Спишіть речення. Підкресліть фразеологізми. Поясніть їхні значення.

1.      Хлопець не любив говорити зайвого, тримав язик за зубами. 2. Щоб зайти до хати, доводилось скорчитись у три погибелі. 3. Дівчину охопив смуток. 4. Після прибирання кімната як лялечка. 5. Славко на розв’язанні цих прикладів уже набив руку.

466.  До поданих висловів доберіть фразеологізми з довідки і запишіть.

Давати відсіч, уникати зустрічі, дбати лише про власні інтереси, добре запам’ятати, позбавляти життя, зовсім не звертати уваги, з якоїсь неприємності потрапляти в іншу.

Довідка: дбати про свою шкуру; утікав перед вовком, та впав на ведмедя; зводити зі світу; десятою дорогою обходити; зарубати на носі; і вухом не вести; дати відкоша.

467.  І. Прочитайте і перекажіть текст. Доберіть до нього заголовок.

У тривожну пору іспитів на кожному кроці чуємо побажання успіху: ні пуху ні пера. Не всі знають, що цей фразеологізм принесли нам мисливці…

Їм хотілося на полюванні досягти успіху й удачі. А ніхто не бажав гнівити долю. Аби не наврочити, мисливці вдавалися до хитрощів. І діяли просто-простісінько — говорили протилежне тому, що бажалося: ні пуху ні пера! Гадають, що тоді пух означав звіра, а перо — птаха. З традиційної формули побажання успіху й удачі сполука «ні пуху ні пера» у мисливців перейшла в образний вислів. Поступово його охоче підхопили інші мовці, і ці слова стали виражати побажання успіху взагалі (За І. Вихованцем).

II. Прочитайте фразеологізми, поясніть їхнє значення. Визначте, з мови представників яких професій прийшли ці усталені звороти. З трьома з них складіть речення.

Спіймати на гачок, стріляний птах, під один гребінець, розмотати клубок, як по нотах, закласти першу цеглину, між молотом і ковадлом.

Фразеологізми збагачують мову. Вони використовуються в розмовному, художньому та публіцистичному стилях мовлення.

Про значення фразеологізму можна довідатися із фразеологічного (рос. фразеологического) словника.

468. Складіть речення з фразеологізмами бити байдики; п'яте колесо до воза; ні в тин ні в ворота.

Фразеологізми іншими мовами дослівно не перекладаються.

Російською                                  Українською

не в своей тарелке                  ні в сих ні в тих

вывести на чистую воду          вивести на сухе

дать стрекача                          накивати п’ятами

Щоб правильно перекласти фразеологізм, слід звірити переклад за українсько-російським (російсько-українським) фразеологічним словником.

469. Прочитайте речення. Перекладіть українською мовою і запишіть.

1. Он всегда обещает держать себя в руках. 2. В последнее время мне приходится вертеться, как белке в колесе. 3. Не нужно кричать во всю глотку. 4. Мальчик сгорал от любопытства.

Довідка: дерти горло; як муха в окропі; тримати себе в руках; аж палати з цікавості.

470. Прочитайте гумористичне оповідання. Продовжіть його, використовуючи фразеологізм у кожному реченні. Що можна сказати про вдачу героя оповідання?

Дмитрик днями вештався по вулиці. Зустрівши знайомих, він полюбляв розводити теревені. Часом він молов усякі дурниці, любив скалити зуби, згадуючи невдачі своїх товаришів. Хлопці просили його тримати язик за зубами. Та Дмитрик ніяк не міг прикусити язика (3 журналу).

УСНА ВІДПОВІДЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕКАЗУ ПАРАГРАФА

471. І. Розгляньте пам’ятку.

Як підготуватися до усної відповіді на основі переказу параграфа

1.       Уважно перечитайте матеріал параграфа. Виділіть найскладніші для сприйняття моменти, добре в них розберіться.

2.       Вивчіть напам’ять визначення головних понять, що є в параграфі.

3.       Розгляньте приклади, наведені в підручнику, спробуйте самі дібрати слова, словосполучення чи речення, щоб проілюструвати правила.

4.       Складіть план відповіді.

5.       Подумайте, чи потрібні вам для відповіді наочні засоби (схеми, малюнки, таблиці).

II. Уважно перечитайте § 39. Підготуйте усну відповідь, користуючись поданим планом.

1. Що таке лексика?

2.       Як називають науку, що вивчає сукупність усіх слів мови?

3.       Що таке лексичне значення слова?

4.       Які слова називають однозначними, а які — багатозначними?

5.       Яких слів більше — однозначних чи багатозначних?

473. Повторіть теоретичний матеріал за темою «Фразеологізми». За самостійно складеним планом підготуйте усну відповідь на основі переказу

параграфа.

Контрольні запитання і завдання

1. Які розділи мовознавчої науки вам відомі? Що вивчає кожний розділ?

2. Що таке лексика? Яка наука вивчає лексику?

3. Які види словників ви знаєте? Для чого існує тлумачний словник?

4. Що таке лексичне значення слова?

5. Які слова називаються однозначними, а які — багатозначними? Наведіть приклади.

6. Розкажіть про пряме й переносне значення слова. Як відрізнити слова, вжиті в прямому значенні, від слів, ужитих у переносному значенні?

7. Що таке омоніми? Наведіть приклади.

8. Поясніть різницю між омонімами й багатозначними словами.

9. Що таке синоніми? Доберіть синоніми до слів червоний, писати, горе.

10. Що таке антоніми? Доберіть антоніми до слів ніч, говорити, холодно, веселий, щасливий.

11. Що таке фразеологізми? Яка наука їх вивчає?

12. Чи перекладаються фразеологізми дослівно іншими мовами? Наведіть приклади двох-трьох фразеологізмів, доберіть до них російські відповідники.

13. Поясніть значення фразеологізмів: душа в п’ятах; побити глеки; наговорити сім мішків гречаної вовни; найшла коса на камінь.

14. Прочитайте речення. Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть антоніми.

1. Жил-был старик, у него были три дочери: старшая и средняя — ленивые, а младшая только о хозяйстве заботилась. 2. Близко ли, далеко ли — долго ли, коротко ли — приходит к огненной реке. 3. По левую сторону он взял мертвой, по правую — живой води и пошел дальше (З рос. нар. казок).


«Христос воскрес! Христос воскрес!» —

Лунає в селах, і з небес

Любують янгольськії очі

На те, як ради цеї ночі

Із піднебесної імли

На землю зорі мов зійшли…

Бо де не церква — там від брами

Її святої, як зірками,

По селах вкрились вулички.

То ж не зірки, а свічечки,

Що люди добрі посвітили

Понад пасками й освятили

Той Божий дар, та це, веселі,

Несуть до рідної оселі,

Де жде мала їх дітвора…

Весела, радісна пора!..

І. Манжура

1.     Розкажіть, що вам відомо про свято Великодня.

2. Як готуються до цього дня у вашій родині? Як ви святкуєте?

3.     Доберіть синоніми й антоніми до виділених слів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити