Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ


§ 5. Прикметник


56.  Прочитайте вірш Тараса Шевченка. Знайдіть у тексті прикметники. Дайте відповіді на подані запитання.

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

Т. Шевченко

1. Як ви визначили в тексті прикметники?

2.      На які питання вони відповідають?

3.      Що означають прикметники?

Рід, число, відмінок прикметника залежать від роду, числа,

відмінка іменника, з яким він зв’язаний: рідна земля, рідний край.

57.  Прочитайте текст. Знайдіть прикметники. Визначте рід, число, відмінок іменників і залежних від них прикметників.

Настав похмурий, задушливий вечір. Важкі чорні хмари затягли все небо і вкрили землю вогкою тінню. Вітер ущух, нерухоме повітря наче застигло. Над землею носилися неспокійні ластівки. Наближалася гроза (За М. Старицьким).


58.  І. До поданих прикметників доберіть іменники, провідміняйте утворені словосполучення в однині.

Степовий, осінній, синє, велика.

II.      Складіть невеликий твір про осінь, використовуючи подані прикметники у поєднанні з іменниками.

У прикметниках чоловічого і середнього роду з м’яким приголосним основи перед закінченням у родовому, давальному і місцевому відмінках пишеться м’який знак.

Н. літній день                        літнє сонце

Р. літнього дня                     літнього сонця

Д. літньому дню                    літньому сонцю

М. (у) літньому дні               (на) літньому сонці

У прикметниках жіночого роду з м’яким приголосним основи перед закінченням м’який знак пишеться в родовому відмінку.

Н. літня погода

Р. літньої погоди


Калина — символ України

59.  І. Спишіть текст, розкриваючи дужки. Позначте закінчення прикметників.

Калина в Україні — символ (рідна) землі. Народне прислів’я каже: «Без верби і калини нема України». Здавна вона була і символом (дівоча) краси і долі.

Калиною прикрашали весільний коровай. У кожній (сільська) хаті на покуті красувалися пучечки з (червоні) гронами. Калині приписували (чудодійна) силу. Тому й висаджували ці ошатні кущики біля хат, колодязів, озер (За А. Камінчуком).

II.      Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть невеликий усний опис калини.

60.  Запишіть словосполучення у два стовпчики: а) із вставленою буквою і; б) із вставленою буквою и.

На шкільн..м святі, у мілк..х озерах, в гаряч..й час, короткими цвяхами, на струнк..й тополі, веснян.. квіти, маленьк..х гусенят, полог..х схилів, у чітк..й вказівці, широк..м полем, вчорашн..х газет.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв іменників складеться початок прислів’я: «…не втримаєш».

61. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Визначте число, рід (в однині) і відмінки іменників.

ДЕ НОЧУЄ ТУМАН

Ліс був незнайом..й, і я за цілий ранок не знайшов боровика. Зате знайшов мальовнич..й виярок з товстелезн..ми дубами й соснами. Та ще з сив..м туманом, що досі не розвіявся з ночі. І хоч у виярку не було ні біл..х грибів, ні підосичників, ні лисичок, але настрій став кращ..м. Адже колись дід Іван казав:

— Боровики з туману силу п’ють. Де ночує туман, там неодмінно виростають найкращ.. гриби.

А тепер я знаю, де ночує туман (За Є. Шморгуном).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити