Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


§ 55. Зміни приголосних при творенні нових слів

 

556. Прочитайте пари слів. Якими частинами мови є перше і друге слова кожної пари? Яким способом утворене друге слово пари?

Запоріжжя — запорізький, боягуз — боягузтво, козак — козацький, птах — птаство, латиш — латиський, Овруч — овруцький.

В українській мові при творенні слів можуть змінюватися приголосні.

Кінцеві звуки основи

[г], [ж], [з] + суфікси -ськ, -ств змінюються на -зьк, -зтв:

Прага — празький, Вороніж — воронізький, боягуз — боягузтво;

[к], [ч], [ц] + суфікси ськ, ств, змінюються на цьк, цтв:

Прилуки — прилуцький, Гадяч — гадяцький, козак — козацтво;

[х], [ш], [с] + суфікси ськ, ств змінюються на ськ, ств:

чех — чеський, Сиваш — сиваський, Одеса — одеський, птах — птаство.

Орфограма Буквосполучення зьк, цьк, ськ, зтв, цтв, ств

У деяких словах іншомовного походження приголосні основи перед суфіксом -ськ- не змінюються: Мекка — меккський, тюрки — тюркський, баски — баскський, казах — казахський, Цюрих — цюрихський, а також герцогство. Правопис цих слів слід запам’ятати.

557. Розгляньте схему зміни приголосних. Користуючись схемою, поясніть зміни приголосних у наведених словах.

Париж — паризький; убогий — убозтво; залісся — залісь- кий; товариш — товариський, товариство; гірник — гірницький; молодець — молодецький, молодецтво; парубок — парубоцький, парубоцтво; Золотоноша — золотоніський.

558. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфікса -ськ(ий).

Буг, Устилуг, киргиз, Вороніж, Черкаси, тюрк, Черемош, Калуш, Тбілісі, узбек, Ірпінь, Хортиця, Владивосток, чиновник, Карпати, брат, Норвегія, Галич, чуваш, Полісся.

559. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфікса -ств(о).

Убогий, багач, каліка, герцог, дивак, боягуз, люд.

560. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви.

Францу..кий, кременчу..кий, золотоні..кий, солдат..кий, завод..кий, гре..кий, дослідни..кий, заступництво.

561. Прочитайте слова. Перекладіть українською мовою і запишіть.

Калужский, бахмачский. рижский, воронежский, одесский, французский, дамасский, цюрихский, устилужский, криворожский.

562. І. Спишіть речення, записуючи слова, що в дужках, відповідно до правил.

1. Озера кругом гаями поростуть, веселим (птах+ством) оживуть (Т. Шевченко). 2. Ті очі (юнак+ські) я бачу сьогодні, і потиски (брат+ські) горять у долоні (П. Воронько). 3. «Квіти — моє справжнє (багат+ство)», — сказала дівчина (К. Білокур). 4. І в боротьбі з (боягуз+ством) потрібна мужність (Нар. творчість). 5. (Товариш+ство) не для користі вибираю, а для душі (П.Дорошко). 6. А навколо степ неозорий (казах+ський) (Є. Кирилюк).

II. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.


Зв’язне мовлення

ТВІР-РОЗДУМ НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

1. Що таке роздум? З яких частин він складається?

2.      Чим відрізняється стягнений роздум від розгорнутого?

563.1.       Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок.

Тато дав Андрійкові гроші й сказав:

—      Як ітимеш зі школи додому, зайдеш у крамницю, купиш цукру й масла.

Андрійко поклав гроші в кишеню піджака та й забув про них. На фізкультурі роздягався й кидав піджак на траву, поки вправи робили.

Після уроків згадав, що треба ж зайти до крамниці. Засунув руку в кишеню, а грошей немає. Злякався Андрійко, зблід. Стоїть, не може й слова промовити. Діти питають:

—Що з тобою, Андрійку?

Розповів хлопчик про своє нещастя.

—      Допоможімо Андрійкові, — сказала Таня. — У кого є гроші, — давайте зберемо нашому другові.

Кожен поліз до кишені. Хто десять, хто двадцять п’ять, хто п’ятдесят копійок знайшов. Тільки Степан сказав:

—      Хай береже гроші. Сам загубив — сам хай і думає, що тепер робити. Не дам ні копійки.

Сказав і пішов додому.

Підрахували зібрані гроші — якраз вистачає, пішли гуртом до крамниці, купили цукру й масла. Радісний повертався Андрійко додому.

Наступного дня ніхто не захотів із Степаном сидіти. Він залишився сам. Степан і скаржиться вчительці:

—      Чого це зі мною ніхто сидіти не хоче?

—          Запитай у товаришів, — відповіла вчителька (За

В.      Сухомлинським).

II.     Чи правильно вчинили діти, допомігши Андрійкові? Поміркуйте, чому ніхто з однокласників не захотів сидіти із Степаном за однією партою.

564. Складіть і запишіть розповідь про вчинок когось із ваших знайомих, який вам запам’ятався. Висловлювання закінчіть роздумом, розпочавши його так: «Цей вчинок справді вразив мене, тому що…».

565.1.       Прочитайте прислів’я про дружбу. Як ви їх розумієте?

1.      Дружба та братство дорожчі багатства. 2. Друга шукай, а знайдеш — тримай. 3. Не той друг, хто медом маже, а той

друг, хто правду каже. 4. Друзі пізнаються в біді. 5. Друг- боягуз гірший від ворога. 6. Для приятеля нового не цурайся старого. 7. Поганого чоловіка в побратими не бери.

II. Усно складіть розгорнутий роздум про те, яким повинен бути справжній друг.

III.    Поясніть орфограму у виділених словах.

Чи є в світі що світліше,

Як мамині очі,

Що все зорять за дітками,

Як вдень, так і вночі?

Чи є в світі що щиріше,

Як серденько мами,

Яке б’ється для дитини

Днями і ночами?

Чи є в світі що дорожче,

Як мама кохана,

Що трудиться для дитини

До ночі від рана?

І. Блажкевич

1. Що вам відомо про святкування Дня матері в Україні?

2. Як ви вітаєте своїх матусь?

3. Вивчіть вірш напам’ять.

156 Поясніть орфограми у виділених словах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити