Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ


§ 7. Дієслово. Прислівник


1.      Пригадайте, що означає дієслово і на які питання відповідає.

2.      На які питання відповідають дієслова в неозначеній формі?

3.      Які ви знаєте форми часу дієслів?

70.  Прочитайте вірш Грицька Бойка. Випишіть дієслова. Утворіть від кожного неозначену форму за зразком.

Зразок. Бачиш — бачити.

ХТО ЧИМ ХВАЛИТЬСЯ

В п’ятім класі до дзвінка

Суперечка йшла така:

Починаю я завжди

Першим перекличку!

А я першим на труді

Вистругав поличку!

А я першим весь урок

Руку піднімаю!

А я першим… на дзвінок

З класу вибігаю!

Г. Бойко

71.  Спишіть прислів’я, підкресліть дієслова в неозначеній формі. Поставте до них питання.

1. Жити — Вітчизні служити. 2. Прислів’я ні обійти, ні об’їхати. 3. Життя прожити — не поле перейти. 4. Або перемогу добути, або вдома не бути (Нар. творчість).

72.  Відгадайте загадки. Випишіть у три стовпчики дієслова за формами часу.

1.      Рукавом змахнув — дерево зігнув. 2. Сіре сукно лізе у вікно. 3. Я не їм вівса і сіна, тільки вип’ю я бензину, усіх коней обжену, кого схочеш дожену.

Відгадки. Вітер. Тумба. Машина.

73.    Пригадайте, які дієслова належать до І дієвідміни, а які — до II. Змініть за особами дієслова сидіти, читати.

3-тя особа множини теперішнього часу дієслова

Дієвідміна

Закінчення

Приклади

І

-уть -ють

пишуть, грають, малюють

II

-ать -ять

сидять,

кричать, просять

У дієсловах теперішнього і майбутнього часу в 2-й особі однини після -ш м’який знак не пишеться: пишеш, смієшся.

У дієсловах на -ть, -ться завжди пишеться м’який знак: пишуть, сміється.

74.  Спишіть речення, вставляючи е, и в закінченнях дієслів. Визначте дієвідміну.

1. Осінь ход..ть, яблука золот..ть (М. Рильський).

2.       Вогником світ..ться дім (А. Малишко). 3. Чи то ти все отак сид..ш у лісі? 4. Чи не знайд..ш під снігом з дивоцвіту стеблинку? (Леся Українка).

75.  Запишіть дієслова у два стовпчики: а) із вставленими буквами е, є;

б)      із вставленими буквами и, ї.

Зв’язу..ш, спал..ш, сто..ш, чита..ш, одяга..ш, чист..ш, зна..ш, оцін..ш, хоч..ш, люб..ш.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться » початок прислів’я: «… по польоту».

76.  Спишіть речення, ставлячи, де треба, м’який знак.

1. Любо ти спатимеш.., доки не знатимеш.., що то печаль.

2.       Розтопленим сріблом блищат.. річки. 3. Нехай мої струни лунают.., нехай мої співи літают.. по рідній моїй стороні.

4.       Як ти тремтиш..! Я чую, як береза стинаєт..ся і листом шелестит.. (З те. Лесі Українки).

77.  Пригадайте, як пишеться не з дієсловами. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Тече вода в синє море, та (не)витікає. 2. Ще треті півні (не)співали, ніхто ніде (не)гомонів. 3. Ніхто його (не)питає, (не)знає, (не)чує… 4. Люди серця (не)побачать. (Т. Шевченко).

78.  Прочитайте уривок із вірша Максима Рильського. Визначте, якими частинами мови є виділені слова. Поставте до них питання.

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

М. Рильський

79.  Спишіть речення, добираючи за змістом із дужок прислівник або сполучення прийменника з іменником.

1. Не нарікаю я … (Олександр Олесь). Учні читали вивчені … вірші. (Напам’ять, на пам’ять.) 2. Юрко вже підходив …, де жив Михайлик. Нарешті всі зібралися йти …. (До дому, додому.) 3. … дзвенить срібний жайворонок (М. Коцюбинський). … було прокладено тунель. (Вгорі, в горі.)

80. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть прислівники, поставте до них питання.

1.      Як поночі ход..ш, то не туди потрап..ш. 2. Хто на місці лиша..ться, той назад одсува..ться. 3. Хто чесно труд..ться, той весело див..ться. 4. Згаяного часу ніколи не поверн..ш (Нар. творчість).

Звязне мовлення

ПІДГОТОВКА ДО ДОКЛАДНОГО ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКАЗУ

Будь-який текст поділяється на абзаци. Абзац містить у собі певну закінчену думку. Поділ тексту на абзаци здійснюється для того, щоб було легше сприймати весь текст.

Як готуватися до переказу

1.      Прочитайте уважно весь текст, визначте тему та основну думку.

2.      Перечитайте кожен абзац і доберіть до нього заголовок.

3.      Ще раз перечитайте весь текст. Заголовки абзаців запишіть у вигляді плану.

4.      Зробіть переказ тексту спочатку на чернетці.

81. Прочитайте. Розгляньте зразок складання плану до тексту.

КРАЙ ЛІСУ

Високо піднімається сонце над лісом. Вийшла на узлісся стара лосиха з довгоногим лосеням.

Ласкаво пригріває в лісі сонечко. Уже набубнявіли на деревах бруньки. З надламаної березової гілки прозорими краплинами сльозиться сік. Задрімала проти сонця стара лосиха. Однак чує вона кожен шерех, кожен тривожний звук (За І. Соколовим Микитовим).

ПЛАН

1. Лосиха з лосеням на узліссі.

2. Весна в лісі.

3. Тривожний сон лосихи.

82.  Прочитайте. Складіть план до тексту. Підготуйтеся до докладного письмового переказу.

СЕЛО ПОГОНЯ

Було це в давні часи. Напали якось на українське село татари. Загинули в бою всі чоловіки. Жінки з дітьми, старі діди й баби кинулися тікати в степ.

Погналися вороги за ними. Довго тривала погоня. Падали люди під ноги татарським коням. Нападники прив’язували нещасних до сідел, щоб гнати в неволю.

Раптом назустріч вершникам вибігла дівчина. Зірвала вона з коси блакитну стрічку й кинула коням під ноги. Враз зробилася із стрічки глибока й широка річка. Жоден нападник не зміг переправитись на протилежний берег.

Гострі стріли вп’ялися в дівоче тіло. Впала дівчина на зеленому березі річки. Тут і поховали люди свою рятівницю.

Не повернулися вони до свого села, спаленого татарами. Оселилися над річкою. А нове село назвали Погонею (Нар. творчість).

Як перевіряти й удосконалювати написане

1.      Перевіряючи записаний на чернетці переказ, міркуйте: чи розкрито тему, чи передано основну думку, чи все послідовно викладено, чи немає пропусків або зайвих фактів. Не перериваючи читання, робіть потрібні помітки на полях. Виправлення вносьте, коли дочитаєте переказ до кінця.

2.      Повільно прочитайте творчу роботу вдруге, виправляючи мовленнєві огріхи, орфографічні й пунктуаційні помилки.

3.      Перепишіть переказ начисто.

4.      Остаточний варіант творчої роботи прочитайте вголос. Ще раз зверніть увагу на зміст і оформлення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити