Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ


§ 8. Прийменник. Сполучник

 

1. Для чого вживаються прийменники і сполучники в мові?

2. Як пишуться прийменники з іншими частинами мови? Перед якими сполучниками завжди ставиться кома?

83.  Спишіть текст, підкресліть прийменники. З якими частинами мови вони вживаються?

Вечорами в хлібах захлинались перепели, ніби прощались із житами і пшеницями, перекочовуючи з виводками в гречки і проса. Поступово вгамовувалося жайвороння. Тепер тільки зрідка долітало до нас заливчасте щебетання (І. Цюпа).

84.  Спишіть речення, розкриваючи дужки. Як ви розрізнятимете префікси й прийменники?

1. Яблука доспілі виснуть (наді) мною (В. Сосюра). 2. (Наді) йшла золотокоса красуня осінь (М. Стельмах). 3. А ти знаєш, що ластівка може (від) кинутися (від) гнізда, якщо там хтось нишпорить? (М. Чабанівський). 4. (Зі) йшла ясна зіронька (В. Самійленко). 5. (Зі) степу виднівся Гаркушин млин (О. Гончар). 6. Лиш (у) труді живе людина, а (без) труда її нема (В. Сосюра). 7. Навколо розкинувся (без) межний степ (О. Гончар).

 У багатьох випадках у російській і українській мовах уживаються різні прийменники. Порівняйте: подойти к школе — підійти до школи; во втором ряду — у другому ряду; отец с сыном — батько із сином; поссориться из-за пустяков — посваритися через дрібниці.

85.  Спишіть текст, підкресліть сполучники.

На початку жовтня лісовою стежкою ішла дівчинка. На ній була новенька кофтина, синя спідниця й біла хустинка. Ця хустинка різко відтіняла чорні брови дівчинки, її засмагле обличчя та світлі очі. Кругле ніжне підборіддя дівчинки було схоже на яблуко, а припечений ніс скидався на жовту лісову грушку. Дівчинка несла кілька книжок і зошити. Вона поверталась зі школи (За О. Донченком).

Перед сполучниками а, але завжди ставиться кома. Наприклад: Воно належить мені, але інші вживають його частіше за мене. (Нар. творчість).

Між однорідними членами речення перед сполучником та кома не ставиться, якщо його можна замінити сполучником і.

Якщо сполучник та можна замінити сполучником але, то кома ставиться. Наприклад: Летіла стріла та (і) впала в лободу, шукаю, шукаю, та (але) не знайду. Блискавка. (Нар. творчість).

86. Спишіть речення, ставлячи, де потрібно, коми.

1.      Мар’янка походжає проміж квітками а за нею ходить її братик. 2. Квітки на лелії розцвілися і спалахнули сріблястим світлом. 3. Будеш думати про квітку та до ранку не заснеш (З те. Лесі Українки). 4. Дивиться на дівчинку але не впізнає її (Л. Храплива).

87. І. Прочитайте початок казки. Дайте відповіді на подані запитання.

КАЗОЧКА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

«Ну чому їх так багато, тих частин мови! Іменник, прикметник… Як там далі? — Оля зазирнула в підручник. — Займенник, дієслово та ще якісь прийменник і сполучник… Хіба можна їх усі запам’ятати?» Дівчинка роздратовано пхинькнула і подалася на кухню — по цукерки.

Почули ті слова Частини мови і почали сперечатися про те, кому з них треба бути найголовнішою, а кого слід скоротити, тоді, мовляв, вивчати їх буде легше.

Першим попросив слова Іменник:

—      Хіба не я головна Частина мови? Я старший за вас усіх! Я називаю предмети, явища, осіб. Без мене люди не могли б обійтися!


У відповідь йому Прикметник сказав, що він називає якусь ознаку предмета, тому конче потрібний Іменникові. А Займенник вигукнув, що він сам може замінити як Іменник, так і Прикметник.

Дієслово не витримало і втрутилося в розмову:

— Панове, не розумію суті суперечки! Ми — самостійні частини мови. Наша роль у мові дуже важлива. Я, нагадаю, вказую на дії, що відбуваються навколо. А от навіщо нам Прийменник і Сполучник — не знаю…

— Ми теж потрібні людям! — разом промовили Прийменник і Сполучник. — Без нас тексту не складеш!

— Без мене слова не були б добре поєднані між собою! — доводив Прийменник. — Спробуйте утворити відмінкові форми без моєї допомоги!

— А я сполучаю деякі слова в реченні й частини речень між собою, — зазначив Сполучник.

Можливо, ще довго сперечалися б вони, якби до кімнати не увійшла Оля. їй здалося, що сторінки книжки перегортаються…

1. Про які частини мови згадується в казці? Яких не названо? Як художник зобразив частини мови?

2. Що сказав про себе Іменник? Наведіть приклади іменників.

3. Як визначає свою роль у мові Прикметник? Наведіть приклади прикметників.

4. Що нового ви дізналися з казки про Займенник?

5. На які свої ознаки вказало Дієслово? Пригадайте, на які питання відповідають дієслова.

6. Як розповіли про свою роль у мові Прийменник і Сполучник?

7. Чи можна якусь частину мови вважати важливішою за інші?

II. Напишіть продовження казки, використовуючи малюнок на с. 35. Допоможіть дівчинці зробити правильні висновки.

88. Спишіть речення, ставлячи, де потрібно, коми. Підкресліть прийменники.

1. Хай квітне злагода і праця на всіх полях, у всіх серцях, щоб у труді святім змагаться а не в загарбницьких боях (М. Рильський). 2. Понад озером росли тополі та осокори (М. Стельмах). 3. «Сплети мені, сестричко, віночок із ромашок чи волошок», — просила Катруся (Марко Вовчок).

4.  Юрко щодня ходив на річку або до лісу (Є. Гуцало).

5.  Хлопченя нахмурилося від образи та не заплакало (А. Лотоцький).

Зв’язне мовлення

ВИДИ МОВЛЕННЄВИХ ПОМИЛОК. РОБОТА НАД ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ У ПЕРЕКАЗІ

1. У чому полягає відмінність між мовою та мовленням?

2. Що таке текст?

3. Що таке тема й основна думка висловлювання чи тексту?

Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку Доберіть заголовок. Підготуйте докладний усний переказ тексту. Які українські народні казки ви знаєте?

Було це дуже давно. Жила собі в лісі добра бабуся-ворожка. Вона лікувала зіллям людей. Одного разу знайшла бабуся немовлятко. Зраділа стара, взяла його виховувати. Назвала Іванком. Коли хлопчикові виповнився рік, бабуся дала йому кухлик відвару зілля, він випив і виріс. Щороку стара давала хлопцеві відвар. За п’ять років зробився Іванко богатирем.

Прилетів якось у ті краї лютий змій. Оселився біля одного села і почав людей забирати. Повела бабуся Іванка в ліс, відкрила потаємну печеру. Знайшов там Іванко коня і зброю. Як узяв у руки меч — відчув силу надзвичайну, вирішив змія вбити.

Довгою була битва зі змієм. Знесилився Іванко. Підійшла бабуся, дала кухоль відвару, випив Іванко. Повернулися до нього сили, і вбив він змія. Визволив Іванко полонених. Від того часу прозивають його Іван-богатир (3 журналу).

Мультфільми за народними казками

90.  І. Розгляньте таблицю «Мовленнєві помилки». Прочитайте переказ тексту вправи 89, зроблений учнем. Зверніть увагу на позначки помилок, винесені на поля.

Мовленнєві помилки

Види помилок

Суть помилок

Змістові (з)

Фактичні неточності (про якісь події або факти сказано неправильно, є щось зайве)

Тему розкрито не повністю (про певні події або факти сказано недостатньо, між окремими думками немає зв’язку)

Робота не відповідає плану

Лексичні (л)

Неправильне слововживання (вжите зайве слово або таке, що не підходить за змістом)

Бідний словниковий запас (невиправдано повторюються ті самі або спільнокореневі слова) Вжито російські слова замість українських

Граматичні (г)

Неправильно побудоване речення Неправильне слововживання (слово вжито в невідповідній формі — сплутано рід, число чи відмінок)

Орфографічні (l)

Неправильно написане слово

Пунктуаційні (v)

Неправильно поставлені розділові знаки

ІВАН-БОГАТИР

Було це давно. Жила в одному лісі стара ворожка. Вона лікувала людей зіллям. Знайшла бабуся немовлятко. Взяла його бабуся і назвала Іванком. Коли хлопчику виповнився рік, дала бабуся йому кухлик відвару. Він випив, і виріс. Кожного року бабуся відвар давала. Через п’ять років став Іванко великим.

Прилетів у село змій. Він почав людей їсти. Привела бабуся Іванка в ліс відкрила печеру. Там були кінь і зброя. Взяв Іванко меч і вітчув силу. Вирішив змія вбити.

Битва була довгою. Знисилився Іванко. Бабуся дала йому відвар. Повернулися сили до Іванка. Вбив він змія. За це його називають Іван-багатир.

І. Чи повністю розкрита тема тексту? Чи є у тексті зайві речення, невиправдані повтори слів? Про що сказано недостатньо або неточно? За допомогою таблиці схарактеризуйте помилки, допущені в учнівському переказі.

91. Прочитайте учнівський переказ уривка з книжки «Змієві вали». Виправте помилки й запишіть.

Багато на Південному Бугу чаруючих куточків. На лівому березі є три величезні скелі. Звутся вони Сова, Ворота, Пугач. Остання похожа на людське обличчя. Чітко вимальовуються камінне чоло, ніс, підборіддя.

Чимало створено казок, та легенд про чудернацьку скелю. Одну з них охоче пересказують мешканці сусіднього села богданівки.

Сталося це в давні часи. Запорожці боронили наш край від чужинців. Саме тут росташувалась козацька застава. Стояв тут сотник Пугач с своєю сотнею.

Якось напали на заставу ординці. Розпочався нерівний бій. Багато загинуло ворогів але ріділи й казацькі лави. Повирнув сотник коня до скель. Помчали козаки за отаманом. Кинулися ординці навздогін. Спрямував сотник коня зі скелі в річку. А ординці — за ним. Так знайшли вони свої могили у водах Бугу. Від того часу скеля отримала свою назву.

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть значущі частини слова. Наведіть приклади.

2. Розберіть за будовою слова дошколярик, гірський.

3. Як перевірити ненаголошені голосні в корені слова?

Наведіть приклади.

4. Розкажіть про написання іменників з великої букви.

5. У яких відмінках в іменниках чоловічого та жіночого роду перед закінченням г, к, х змінюються на з, ц, с?

6. Від чого залежать рід, число, відмінок прикметника? Наведіть приклади.

7. Назвіть особові займенники.

8. Які дієслова належать до І дієвідміни, а які — до II?

9. Розкажіть про правопис м’якого знака в дієслівних закінченнях на -ш, -шся, -ть, -ться. Наведіть приклади.

10. На які питання відповідають прислівники?

11.Як пишуться прийменники з іншими частинами мови?

12. Перекладіть українською мовою: прибежать к финишу, остановиться у светофора, во всем мире, ваза с цветами.

13. Перед якими сполучниками ставиться кома?

УЧИТЕЛЬ

Учитель мій! Як ми тебе любили,

як слухали тебе в полоні юних мрій!

У пам’яті моїй тримає років сила

твій тихий карий зір і кашель твій сухий.

Закони вод, вітрів, і хмар, і світла

одкрились нам у ті далекі дні.

З тобою наша молодість розквітла

і наших дум пориви огняні.

Як гарно нам в фантазії просторах

було блукать, — все чарувало нас.

Звучав наш сміх в широких коридорах

під час перерв у той далекий час.

І хай з тих днів згубили лік ми рокам,

завжди, завжди, як сонячний салют,

для нас сіяє подвигом високим

твій благородний, безкорисний труд.

В. Сосюра

1. Чому праця вчителя є благородною?

2. Як ви вітаєте своїх учителів із їхнім професійним святом?

3. Поясніть орфограми у виділених словах.

4. Розгляньте фотоілюстрацію і поміркуйте про роль першого вчителя в житті людини.

Пам’ятник першій учительці в Харкові

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити