Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ


§ 9. Словосполучення. Головне і залежне слова у словосполученні


1. Пригадайте, як називається наука про мову.

2. Що вивчає синтаксис?

3. Що розглядає пунктуація?

92. Порівняйте окремі слова і словосполучення. Скажіть, в якому випадку більш конкретно названо предмет.

1. Мова; українська мова. 2. Книжка; цікава книжка. 3. Школа; збудувати школу. 4. День; учорашній день. 5. Осінь; пізня осінь. 6. Світло; увімкнути світло.

Словосполучення (рос. словосочетание) складається з двох або кількох слів. Одне з цих слів головне, інше — залежне.

Слова у словосполученні зв’язані зa змістом і граматично або тільки за змістом. Bід головного слова до залежного можна поставити питання. Наприклад:

Граматичний зв’язок передається тільки закінченням або закінченням і прийменником. Наприклад:


93.  Прочитайте. Визначте головне і залежне слова у словосполученнях. Поставте питання.

Вечірня година, село на горі, повертатися зі школи, свіже повітря, старий дуб, вивчення досвіду, зустрічати брата, збирати жолуді, київські каштани.

94.  Замініть кожне словосполучення близьким за змістом словосполученням Визначте, як передається граматичний зв’язок між головним і залежним словами.

Зразок. Ложка зі срібла — срібна ложка.

Письмовий стіл, народ України, вулиці Львова, шафа для книжок, квітка з поля, степові трави.

Словосполученнями не бувають:

а)     підмет і присудок: дощ закінчився;

б)     іменник із прийменником: з роботи;

в)     слова, з’єднані сполучниками: батьки і діти; дешевий, але гарний.

95.  Розгляньте репродукцію картини художника Володимира Черватюка «Золота осінь». Доберіть 5 словосполучень із головним словом осінь. Складіть із ними речення і запишіть.

В. Черватюк. Золота осінь

96.  Прочитайте. Випишіть словосполучення. Визначте в кожному головне і залежне слова.

Говорити з учителем, біля паркану, осінні дощі, батько працює, день і ніч, любити літо, квіти з паперу, артисти з міста, велика і маленька, велика груша, світлий колір, іти додому, брат іде, хвалити сестру, у школі.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв словосполучень складеться початок прислів’я: «…одягає, а сама одягу не має».

97.  Доведіть, що з поданого речення можна виписати тільки одне словосполучення.

Ростуть і будуються міста України.

98.  Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть. Визначте головне і залежне слова.

Теплый день, поздняя осень, встретить учителя, читать книжку, разговаривать о погоде, вечерняя газета, урожай винограда, заметка в газету, путешествовать к морю.

99.  Прочитайте вірш Дмитра Білоуса. Випишіть виділені словосполучення. Чим вони різняться в українській і російській мовах?

Ти російську мову знаєш,

Форми правильно вживаєш:

«Нужно Настю извинить,

Маму — поблагодарить».

В українській мові, брате,

Іншу форму слід вживати:

«Дякуймо (кому?) матусі,

Вибачте (кому?) Настусі».

Дмитро Білоус

100. Поділіть речення на словосполучення, накресліть і заповніть таблицю.

Головне слово

Питання

Залежне слово

день

який?

веселий

Веселий день давно вже відгорів,

І даль доносить пісню журавлину,

А я іду у морі ліхтарів,

Закоханий в безсмертну Україну.

В.Сосюра

Мовний розбір

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1.  Назвіть у словосполученні головне і залежне слова.

2.  Від головного слова до залежного поставте питання.

3. Вкажіть, якими частинами мови виражені головне і залежне слова.

Зразок усного розбору

1.   У словосполученні холодний вітер головне слово — пер, а залежне — холодний.

2.  Вітер (який?) холодний.

3.  Головне слово виражене іменником, а залежне — прикметником.

Зразок письмового розбору

101. Прочитайте текст. Виконайте синтаксичний розбір виділених словосполучень.

Ви чули, як наближається рівний і тихий дощ?

Отак сидиш у хаті, мати одчинила вікно. Знадвору повіває свіжістю, а ти слухаєш… Десь далеко, в невідомому світі, починається шум… І то ще не шум, а шепотіння землі, шерхіт сухої трави, шелест пожовклого листя (За В. Близнецем).

102. Виконайте синтаксичний розбір словосполучень. Складіть із ними речення.

Запитав учителя, теплий хліб, радість хлопчика, високі гори, футбольне поле.

103. І. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Виконайте синтаксичний розбір виділених словосполучень.

ПЛОХО

Пес яростно лаял, а прямо перед ним, прижавшись к забору, сидел маленький котенок и жалобно мяукал. Неподалеку стояли два мальчика и ждали, что будет.

На крыльцо выбежала женщина, отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам:

—      Как вам не стыдно?

— А за что стыдно? Мы ничего не делали! — удивились мальчики.

—      Вот это и плохо! (За В. Осєєвою).

яростно — люто               ждать — чекати

мяукать — нявкати          крыльцо — ґанок

неподалеку — неподалік стыдно — соромно

II. Складіть невеликий роздум про поведінку хлопців.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити