Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

 

§ 10 Сполучник


Пригадаймо!

1. Що таке сполучник?

2. Чому сполучник називають службовою частиною мови?

Перед сполучниками а, але завжди ставиться кома. Наприклад: Час минає, а не вертає. Діти зібралися до лісу по суниці, але їх зупинила гроза.

86 1. Прочитайте казку. Випишіть сполучники. Яку роль вони виконують у реченнях?

Казка про Сполучник

Жив собі в державі Рідна Мова скромний службовець на ім’я Сполучник. Він щодня сумлінно об’єднував не лише окремих, однорідних жителів цієї країни, а іноді й цілі родини-речення. Але його робота видавалася декому не дуже потрібною: ну й що з того, що поєднує… Можна й окремо жити непогано. От і кепкували з нього, казали, що маленький на зріст, що незмінний… І що цікаво — жодних питань до нього ніхто не ставив.

Набридли Сполучникові такі кпини. От і вирішив він утекти світ за очі — до інших, незвіданих країв.

Ішов Сполучник довго чи не дуже, але стомився й сів перепочити. Оглядівся довкола — ох і гарна його країна, ох і розкішна його Рідна Українська Мова!.. Аж серце стиснулося від думки, що доведеться оселитися на чужині. Добре розумів, що він хоч і маленький, а збідніє без нього держава, стане роз’єднаною…

Коли бачить, аж ген курява піднялася. А то гонець, і саме його розшукує, просить повернутися — сумно стало без нього, непривітно.

Зрадів Сполучник і з радістю повернувся додому. Від образи не залишилося й сліду, бо всі товариші вітали його, запрошували в гості. Сполучник запрацював іще краще, ніж колись, і від того Рідна Мова розквітла, стала милозвучною та співучою.

2. Про які граматичні властивості сполучників можна дізнатися з казки?

87 Складіть і запишіть речення зі сполучниками а, і, та (але), та (і), але за зразком. Поясніть, яку роль виконують сполучники в реченні.

Зразок. Світить, та не гріє сонце золоте.

88 Спишіть текст, вибираючи потрібний сполучник із дужок. Розставте коми.

Задумали щука, рак (і, але, а) лебідь переселитися в теплі краї. Приготували харчі, склали на воза (чи, або, та) не знали, як його везти. Рак посунувся з возом назад, (а, і, щоб) щука потягла його у воду. Лебідь смикнув воза вгору. Усі хотіли зрушити його з місця, (і, бо, але) віз і нині там.

89   Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібний за змістом сполучник.

Чому Чорне море — чорне?

Чорне море нагадує триповерховий будинок, (бо, аж, і) будинок цей водяний. На кожному «поверсі» — різна вода (чи, ніби, й) різні мешканці. Верхній «поверх» улітку найтепліший (що, і, хоч) найменш солоний, (хай, бо, аби) перемішується з водами річок. На літо сюди припливають теплолюбні риби.

Середній «поверх» — найхолодніший (ледве, проте, і) найсолоніший. Його мешканці — холодолюбні риби.

Найнижчий «поверх» — пустеля. Там живуть лише бактерії.

Давні мореплавці дивувалися, (як, що, зате) якір, занурений на цю глибину, витягають чорним-чорнісіньким. Потім з’ясувалося, (причому, що, як тільки) вода на дні насичена особливою хімічною речовиною — сірководнем, яка й чорнить металевий якір (Із журналу «Професор Крейд»).

90 Спишіть прислів’я, замінюючи сполучники синонімічними за зразком.

Зразок. Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає.

Усяк правду знає, але не всяк про неї дбає.

1. Бачить кіт сало, та сили мало. 2. Біда помучить і мудрості научить. 3. М’яко стелить, та твердо спати. 4. Так говорить, наче з писаного читає. 5. По бороді текло, а в роті сухо було. 6. Хліб їж, а правду ріж. 7. Чує дзвін, та не знає, звідки він.

8.  Слово — не горобець, як вилетить, то вже його не спіймати.

9.  Не той друг, що медом маже, а той, хто правду каже. 10. Вареники ті самі, та інша макітра (Народна творчістъ).

 91 Знайдіть у кожному рядку зайве слово. Поясніть свій вибір.

1.  І, бо, з, щоб, аби.

2. Але, тому, під, нібито, мов.

3.  Неначе, їх, зате, але, проте.

92 Складіть і запишіть речення, які відповідають схемам.

93 Відгадайте загадки. Складіть схеми виділених речень.

1.     Чорна корова всіх поборола, а білий віл усіх звів.

2.     Прийшла молода — і мости рознесла.

3.     Без сокири і дрючків ставить міст через річки.

4.     Надворі горою, а в хаті водою.

5. Хоч безкрилий, а літаю, хоч безротий, а гуду. Хоч безрукий, а зриваю фрукти з дерева в саду.

6.     Тур ходить по горах, а туриця по долах.

Як тур свисне, то туриця мигне.

Усміхнімось!

В королівському палаці          А, АЛЕ, ПРОТЕ, ОДНАК,

У тяжкій щоденній праці         ЩО, ТОМУ ЩО, І, ПРОТЕ,

Дивні мешканці живуть.          ЧИ, ОСКІЛЬКИ, БО, ЗАТЕ,

їх сполучниками звуть.           ЯК, НЕМОВ, НЕХАЙ,

Слова й речення єднають,           НЕНАЧЕ,

Майже не відпочивають.         БУЦІМ, ТА, КОЛИ, ОДНАЧЕ.

Ось наймення цих служак:

Ж. Спиридонова

Завдання для самоперевірки

Доповніть речення в зошиті, записавши слова у відповідні рядки. У виділеному стовпчику прочитайте назву частини мови.

1.  Ми допомогли бабусі, вона дякує (кому?) … .

2.  Сергійко добре вивчив вірш. Поставили гарну оцінку (кому?) … .

3.   Нас запросили в театр, і (хто?) … дуже зраділи.

4.   Я усміхаюся. Як радісно (кому?) … .

5.   Ми почули гул. Над (ким?) … пролетів літак.

6.   До нас прийшов листоноша. Приніс (кому?) … бандероль.

7.    Наші хлопці перемогли. Ми пишаємося (ким?) … .

95 Вирішіть чайнворд «Відмінки прикметників» у зошиті. Кожне слово в ньому — прикметник у зазначеному відмінку, роді, числі.

1.   Ярий (Д. в. одн. чол. роду).

2.   Упертий (Ор. в. одн. чол. роду).

3.   Мужній (Н. в. одн. жін. роду).

4.   Яєчний (Зн. в. одн. жін. роду).

5.   Уважний (Н. в. одн. серед. роду).

6.   Етичний (Н. в. мн.).

7.   Іржавий (Д. в. мн.).

8.   Мідний (Р. в. одн. серед. роду).

9.   Обласний (Р. в. мн.).

10.   Хоробрий (Д. в. одн. жін. роду).

11.   Йодистий (Р. в. одн. чол. роду).

12.   Обережний (Р. в. мн.).

13.   Хазяйський (Р. в. одн. жін. роду).

14.   їстівний (Ор. в. мн.).

96 Виконайте тестові завдання.

1.   У якому рядку всі слова — іменники?

А рух, завдання, бігати

Б дія, молодий, життя

В звертання, сміливість, читання

2.   У якому рядку всі іменники належать до назв неістот?

А птах, листя, вітер

Б книжка, хата, осінь

В яблука, груші, садівник

3.   На які групи поділяються всі частини мови?

А самостійні та службові частини мови

Б головні та другорядні частини мови

В самостійні та службові частини мови, вигук

4.   У якому рядку перераховано всі службові частини мови?

А іменник, сполучник, прикметник

Б сполучник, прийменник, частка

В займенник, частка, сполучник

5.   Закінчіть речення.

Прикметник — це самостійна частина мови, яка…

А виражає ознаку предмета та відповідає на питання який? яка? яке? які?

Б виражає предмет і відповідає на питання хто? що?

В виражає ознаку та відповідає на питання як? де? куди?

6.   Замість яких частин мови вживаються займенники?

А дієслів Б сполучників В іменників

7.   На які питання відповідають числівники?

А який? яка? яке? які?

Б хто? що?

В скільки? котрий?

8.   У якому рядку всі слова — числівники?

А другий, два, двоє

Б двійка, подвоїти, одна друга

В по-друге, двокімнатна

9. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?

А не/волити, не/дописати, не/погодитися

Б не/навидіти, не/сказати, не/доробити

В не/знайти, не/привітатися, не/боятися

10.  У якому рядку всі слова — прислівники?

А тиша, тихий, голос Б голосити, голосний, голосно В тихо, весело, голосно

11.  У якому рядку всі слова — прийменники?

А біля, в, під, біль

Б для, доля, Оля

В під, перед, на

12.  У якому рядку всі слова — сполучники?

А від, до, за

Б і, а, та

В я, ми, він

97 Прочитайте вірш Д. Білоуса. Про що цей вірш? Напишіть невеликий твір на цю тему (6-8 речень). Над кожним словом позначте, яка це частина мови.

Хто любить, той легко вчить

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить:

Все, як пишеться, в ній вимовляється, —

Все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

Тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова, й Лесина,

І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,

Рідна мова — основа життя.

Хіба мати бува примусовою?

Непутящим бува дитя!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити