Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


Це цікаво!

Розділи науки про мову

Фонетика

В

звуки мови

Графіка

знаки письма.

Орфоепія


правила вимови

Орфографія

И

правопис, систему правил написання слів

Лексикологія


словниковий склад мови

Фразеологія

В

лексичне значення фразеологізмів


(стійких сполучень слів)

Лексикографія


закони укладання словників

Будова слова

Ч

частини, з яких складається слово

Словотвір

способи творення слів

Граматика


морфологію та синтаксис

Морфологія

А

частини мови

Синтаксис


будову словосполучень і речень

Пунктуація

Є

правила вживання розділових знаків

Стилістика

особливості мовних стилів


§ 11 Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні


Запам’ятаймо!

1. Словосполучення, як і слово, називає предмет, ознаку або дію, але така поширена назва точніша й конкретніша.

Наприклад: вишивали хустину, дівоча хустка.

2. Словосполучення складається щонайменше з двох слів (самостійних частин мови).

Наприклад: вишивали шовком, купив ту хустину.

3.  У словосполученні є головне слово та залежне слово. Від головного до залежного ставиться питання.

Наприклад

4. Слова в словосполученні пов’язані за змістом і граматично або тільки за змістом.

Наприклад

залежне й головне слова мають однакові рід, число та відмінок

рожева нитка рожевою ниткою рожевих ниток

головне слово від залежного вимагає певного відмінка

оволодіти (чим?) мовою оволоділа (чим?) мовою оволоділи (чим?) мовою

головне слово й залежне слово пов’язані тільки за змістом

вишивала давно читала давно приїхав давно

Поєднання слів, які не є словосполученнями:

а)  підмет і присудок: мати вишиває;

б)  іменник із прийменником: на столі;

в)  слова, з’єднані сполучниками: жовтий і зелений;

г)  усталені сполучення слів: байдики бити.

98 Прочитайте слова та словосполучення. Поясніть різницю між ними.

колір                                    червоний колір

орнамент                             рослинний орнамент

квіти                                    великі квіти

майстриня                            народна майстриня

99 Прочитайте текст, випишіть 4-5 словосполучень. Від головного слова до залежного поставте питання.

Колись хустки в Україні вишивали шовком, сріблом і золотом. Якщо вишивали шовком, то найчастіше використовували червоні, зелені та рожеві нитки. Синіми нитками окремо не вишивали — тільки в поєднанні з червоними.

Орнамент на хустках був колись переважно геометричний. А починаючи з вісімнадцятого століття для хусток, як і для рушників, увійшов у моду рослинний орнамент. Дуже рідко на старих українських хустках бачимо зображення птахів (За О. Воропаєм).

100    Замініть кожне словосполучення близьким за змістом за зразком.

Зразок. Рослинний орнамент — орнамент із зображенням рослин.

Геометричний орнамент, дівоча хустка, хустка для весілля, хустка із шовку.

101    Виберіть із поданих висловів словосполучення, запишіть їх.

Вишивання шовком, залишилася й досі, не цурайтесь, пам’ятають про любов, під сніжком, татусь купив, червоні та сині.

102    Прочитайте уривок із вірша Г. Островської. Випишіть 2-3 словосполучення. Поставивши питання, визначте головне й залежне слово.

Подаруй мені, мамо, хустину

Із червоним, як мак, бережком.

Запишаюся в ній, як дитина,

Як калина під білим сніжком.

Та хустина мені нагадає,

Як і ти молодою була.

І від років вона не линяє,

Тільки юність твою узяла.

103    1. Утворіть із поданих груп слів словосполучення. Запишіть їх.

Рушники, милуватися; синє, шовк; поєднувати, колір; поєднувати, вдало; українська, народне, одяг.

2. Визначте, якими частинами мови виражені головні слова в словосполученнях.

104 Дайте відповіді на запитання.

1.     Як залежне слово пов’язане з головним?

2.     Які поєднання слів не є словосполученнями?


105 Прочитайте текст. Випишіть із нього речення, у яких потрібно розкрити дужки.

Надзвичайно важливо віднайти, зберегти й передати нашим нащадкам українські традиції вишивати натільну сорочку. Адже кожен візерунок на вишиванці має свій код, своє значення, якому наші пращури надавали (великий зміст, великого змісту). Уважається, що на вишиванці закарбовано (доля людини, долю людини). Вишиванка — це не тільки красива сорочка, а ще й оберіг. Коли вишивальниця сідає (на роботу, за роботу), вона вкладає всю свою душу у виріб, і цього жодна машина не замінить.

Знана майстриня Євгенія Возна переконана, що жодна сорочка чи рушник, (вишиті руками, вишиті в руках), не подібні до інших. Вони — унікальні. Наприклад, весільний рушник має бути суцільним. Його вишивають без вузликів і випорювань. Посередині має залишитись біле чисте поле. Цей рушник не можна виносити з хати до самого весілля і давати «відшивати» візерунки іншим дівчатам (За Н. Плинсъкою).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити