Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 14 Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

 

Запам’ятаймо!

Види речень за метою висловлювання

Розповідні

Питальні

Спонукальні

висловлюють повідомлення, розповідають про щось

Знову щедро сонце світить.

висловлюють

запитання

Знову сонце щедро світить?

висловлюють наказ, вимогу, заклик, прохання, побажання, пораду тощо

Сонце, знову щедро світи!

125  1. Прочитайте вірш. Випишіть розповідні та питальні речення.

Совість

Запам’яталося навік, як вам у молодості, тату, позичив грошей чоловік, коли ви будували хату.

Якийсь мастак облудних справ до вас лукаво зуби шкірить:

—   А він розписку з тебе брав?

—   Ні, він мені на слово вірить.

—   Ну, слово то не штука дать — в нім явна необов’язковість.

Тож грошей можна й не віддать…

А ви йому на це: — А Совість?!

Але до чого я веду?

Для нас чужі безчесні зиски, бо Совість в нашому Роду стократ цінніша від розписки.

Д. Білоус

2.  Які розділові знаки можуть стояти в кінці розповідного речення?


126     Про який розділовий знак ідеться у вірші Д. Білоуса? Запишіть 3-5 речень із цим знаком.

Маленька, менша від мачини,

ні з ким не стану на борню.

А при читанні, коли треба,

й людини мову зупиню.

127     Прочитайте вірш-загадку Д. Білоуса та поясніть уживання знака питання. Наведіть власні приклади.

Він після речення, цитати

вмостився, схожий на гачок.

Всіх нас примушує питати,

а сам ні пари з уст — мовчок.

Що це таке?

Запам’ятаймо!

Питальні речення здебільшого починаються словами: де, коли, куди, хіба, хто, чи, що, як, яка, яке, який, які.

У питальному реченні більшою силою голосу (інтонацією) виділяється одне слово, допомагаючи тим самим зрозуміти, що цікавить мовця.

Наприклад

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Ти із задоволенням ходиш до школи?

128      Прочитайте, виділяючи голосом (інтонаційно) різні слова кожного речення.

Хто першим веде маленького учня у світ знань?

Ти сьогодні чергуєш?

Усміхнімось!

—   Який твій улюблений предмет? — запитує вчитель.

— Телевізор, — відповідає учень.

129     1. Прочитайте  текст, перепишіть. Визначте вид кожного речення за

метою висловлювання.

Бути гостинним господарем — велике мистецтво. Що потрібно знати, щоб друзям і знайомим було приємно бувати у вашому домі?

Насамперед в оселі має бути прибрано. Не забудьте, до речі, і про свій зовнішній вигляд. Щоб гості не нудьгували, варто організувати цікаві розваги. А коли у вас чомусь зіпсувався настрій? Звичайно, гості не повинні цього помітити.

Приділяйте однакову увагу всім присутнім. Наостанок не забудьте подякувати за приємно проведений час.

2. При нагоді скористайтеся правилами гостинності.

Усміхнімось!

—  Ти вже повчив уроки? — запитує бабуся Сергійка.

—  Якщо йти до магазину, то ще ні, а якщо гуляти, то вже!

(Н. Кузьменко)

Запам’ятаймо!

Види речень за емоційним забарвленням

Неокличні

Окличні

вимовляються без вираження особливих емоцій.

Перед тим, як виконувати домашнє завдання, необхідно провітрити кімнату.

вимовляються з підвищеною інтонацією, емоційно.

Сідаєш за домашнє завдання — провітри кімнату!

130     1. Прочитайте   речення. Визначте їх види за метою висловлювання

та емоційним забарвленням. Порівняйте інтонацію неокличних й окличних речень.

Настали канікули.                       Настали канікули!

Ти прочитав книжку?                  Ти вже прочитав книжку?!

Вчися поважати думку іншого.    Вчися поважати думку іншого!

2. За зразками поданих речень складіть і запишіть власні висловлювання.

131    Випишіть із підручника з української літератури по три розповідні, питальні та спонукальні речення.

    1.  Відгадайте загадку.

132 Що за знак — стрункий, мов спис, він над крапкою завис, спонука до поклику.

Хто ж бо він? — …

Д. Білоус

2. Розкажіть про власні успіхи в школі на цьому тижні, використовуючи окличні речення. Два з них запишіть.

Усміхнімось!

Ух і Ох

133 Спишіть текст, розставляючи на місці смайликів  розділові знаки. Поясніть свій вибір.

Столиця Київської Русі за часів Ярослава Мудрого була одним із найбільших міст Європи. Населення Києва становило 50 тисяч мешканців, Новгорода — 30 тисяч, Володимира Великого — 20 тисяч; європейських міст: Страсбурга — 20 тисяч, Лондона — 35 тисяч  Князь Ярослав Мудрий відомий як творець законів  Під час його князювання було створено перший на Русі звід законів «Руська правда»  Багато великих і добрих справ зробив для Києва та держави князь Ярослав  І що ж заповіла ця мудра людина своїм нащадкам  Ось його слова: «А ви, сини мої, живіть між собою в любові, бо всі ви брати від одного батька й однієї матері  І якщо будете жити в любові між собою, і Бог буде з вами, і підгорне під вас ворогів ваших, будете мирно жити»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити