Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 16 Речення з однорідними членами


Запам’ятаймо!

Однорідними можуть бути підмет, присудок і другорядні члени речення. Однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією.


У городі бабуся садила   Серед зелених луків текла й  річка.

 чути пташині серенади в міських парках.

146 Спишіть текст, знайдіть однорідні члени речення, підкресліть їх.

Іван Петрович Котляревський народився і творив у Полтаві. Його «Енеїда» і «Наталка Полтавка» досі полонять читача іскрометним гумором. Із Полтавою пов’язане життя і Панаса Мирного, і Юрія Кондратюка, й інших відомих людей.

147 Прочитайте текст. Визначте, якими членами речення є однорідні члени.

Тернопіль розташований на річці Серет. За легендою, назва міста походить від назви тернового поля. Стара українська архітектура збережена в таких пам’ятках, як Старий Замок, Воздвиженська церква, церква Різдва Христового. У місті бували Іван Франко, Василь Стефаник, Микола Лисенко.

148 Складіть і запишіть по одному реченню з однорідними підметами, присудками, додатками, означеннями, обставинами.

Запам’ятаймо!

Між однорідними членами речення ставимо коми, якщо: 1) однорідні члени не з’єднані сполучниками.


2) однорідні члени з’єднані сполучниками а, але, та (у значенні але).3) однорідні члени з’єднані повторюваними сполучниками і, й, та (у значенні і), або, чи.

Якщо між двома однорідними членами речення стоїть неповторюваний сполучник і, й, та (у значенні і), або, чи, кому між ними не ставимо.

149    Спишіть текст, розставте розділові знаки між однорідними членами речення.

Там, де сходяться річки Харків Лопань та Уда, постало місто Харків. У ньому жили працювали і Г. Квітка-Основ’яненко і П. Гулак-Артемовський і П. Грабовський. Тепер це — один із найбільших індустріальних наукових і культурних центрів країни. Харків славиться бібліотеками. Так, наприклад, Харківська наукова бібліотека імені Володимира Короленка — друга в Україні за кількістю книжок. Щорічно до бібліотеки надходить до сімдесяти тисяч документів (книжок журналів газет електронних документів тощо).

150    Випишіть із підручника української літератури 5 речень з однорідними членами. Поясніть розділові знаки.

151    Виберіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки між однорідними членами.

1.  Молоді листочки з’явилися на березі, клені, липі.

2.  На весняному небі пливли рожеві білі сіруваті хмарки.

3.  Першими з’явилися підсніжники, крокуси, і проліски.

4. У неділю ми збиралися піти, або в кіно, або в театр, або на виставку.

Усміхнімось!

152   Знайдіть у тексті однорідні члени речення.

Питається, звідкіль я прийшов та що знайшов. Ходив я десь-то та знайшов дещо, та коли я що або абощо, то нехай мені абищо. От що, а не то що, а ви кажете, що я там що чи абищо! Нехай мені бозна-що, коли збрехав що про що або нащо!

153   Прочитайте віршовані рядки. Відновіть розділові знаки між однорідними членами речення. Спишіть.

1. Я чую рідну мову українську

На вулицях майданах і вітрах (Г. Булах).

2. У мові пісенній — і радість і щастя (В. Вихрущ).

3. В кожній мові — квітіння конвалії Гуркіт грому і гомін діброви (М. Єременко).

4. Мово рідна!.. Без тебе кругом Зачужіли і небо і води (Й. Дудка).

154   1. Прочитайте прислів’я та поясніть їх значення.

1. Багато знай та ще й питай. 2. Голкою та плугом хата стоїть. 3. Карасі та зайці заведуть у старці. 4. Упертість та труд усе перетруть. 5. Учителя та дерево пізнають із плодів. 6. Сидячи й лежачки заробила сережечки.

2. Побудуйте схеми речень з однорідними членами (зразки схем дивіться в рубриці «Запам’ятаймо!» с. 68-69).

155   1. Спишіть текст, доповнюючи речення однорідними членами.

Потрібні за змістом слова добирайте з довідки.

Термітник-кондиціонер

Коли в нашому помешканні стає душно, … , умикаємо кондиціонер. А що в такій ситуації роблять винахідливі й … терміти? Вони будують велетенські, … гнізда. І ці гнізда такі великі, що тільки в надземній їх частині може вміститися слон або … . А складні й … лабіринти ходів ведуть ще й під землю. Саме гніздо є природним охолоджувачем, … . Спочатку повітря вузькими коридорами спускається до глибоких, … підвалів. Звідти з випарами води піднімається до «великого холу», що розташований у верхній частині гнізда. Там воно нагрівається до потрібної температури, і тільки потім поширюється по всіх «кімнатах».

Особливо глибокі лабіринти ходів у термітів, які мешкають у пустелі Сахара. Щоб забезпечити доступ вологи в гніздо, термітам доводиться «копати колодязі», … в землю до сорока метрів (Із журналу «Професор Крейд).

Довідка: громіздкі, верблюд, заплутані, гаряче, кондиціонером, заглиблюватися, кмітливі, темних.

2. Як змінився доповнений вами текст? Яку роль виконують у реченнях однорідні члени?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити