Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 17 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

156   Використовуючи малюнки, доберіть слова до поданих узагальнювальних назв: птахи, тварини, квіти.

Запам’ятаймо!

Однорідні члени речення можна об’єднати спільною назвою — узагальнювальним словом. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени. Наприклад: Летять великі птиці: орли і соколи, зозулі і шпаки (Б. Грінченко). Слово птиці — узагальнювальне, виконує роль підмета.

157   Доберіть до кожної з поданих груп слів спільну назву (узагальнювальне слово).

Десна, Дніпро, Рось, Сула.

Верба, дуб, каштан, клен, липа.

Маслюк, опеньок, підберезник, сироїжка.

Узагальнювальне слово може стояти безпосередньо перед однорідними членами речення. Тоді між узагальнювальним словом і однорідними членами речення ставимо двокрапку.

Між узагальнювальним словом і однорідними членами речення можуть стояти інші члени речення. Тоді двокрапку ставимо перед першим однорідним членом речення.

Узагальнювальне слово може стояти після однорідних членів речення. Тоді між однорідними членами речення та узагальнювальним словом ставимо тире.

158       1. Складіть і запишіть речення з поданими групами слів (однорідними членами речення — назвами предметів живої природи) та узагальнювальними словами. Зверніть увагу, що названі рослини, тварини та птахи занесені в Червону книгу.

Конвалія, пролісок, ряст, сон-трава (квіти).

Зубр, лось, олень (тварини).

Лебідь, пугач, чорний лелека (птахи).

2. Що вам відомо про Червону книгу? Поміркуйте, чому потрібно берегти природу.

159       1. Спишіть текст, поясніть уживання розділових знаків. Числівники запишіть словами.

У Києві є 46 заповідних територій: парки, ботанічні сади, дендрологічний парк, зоопарк. Місто прикрашають понад 165 тисяч видів різних дерев: каштанів, беріз, тополь, кленів. На бульварах, алеях, у скверах столиці України росте безліч квітів: троянд, тюльпанів, жоржин, айстр, маргариток.

2. Перебудуйте речення так, щоб узагальнювальне слово стояло після однорідних членів. Запишіть речення.

160       Складіть речення про живу природу. Уведіть у них однорідні члени речення за поданими схемами, де УС — узагальнювальне слово.

Це цікаво!

161    1. Прочитайте уривок із вірша. Зверніть увагу на кому, що стоїть перед першим єднальним сполучником і.

Любіть травинку, і тваринку,

і сонце завтрашнього дня,

вечірню в попелі жаринку,

шляхетну інохідь коня.

Л. Костенко

Кома перед першим єднальним сполучником і в цьому вірші відіграє особливу роль. Вона разом із сполучником підсилює значення кожного слова, увиразнює думку автора. Два подібні за звучанням слова травинка та тваринка — назви двох різних світів, рослинного та тваринного. Ми маємо замислитися про долю всього живого на нашій землі.

Усміхнімось!

2. Спишіть уривок вірша, підкресліть однорідні члени речення.

— Тату, я зловив ведмедя!

—   То веди його сюди.

—   Не ведеться-бо!

—   То держи його.

—   Не держиться-бо!

—   То пусти його.

—   Він мене не пускає!

Народна творчість

162    Спишіть текст, розставляючи розділові знаки, підкресліть однорідні члени речення й узагальнювальні слова.

Природа — чудодійне джерело яке живить людину. Однак нам доводиться багато працювати обробляти ґрунт добувати корисні

копалини прокладати дороги. Ми вміємо вже запускати ракети створювати нові моделі автомобілів і вдосконалювати комп’ютери. Та це не завжди безболісно для природи. Вона потребує уваги захисту й розумного ставлення.

163    1. Прочитайте народну байку.

Ходила свиня лісом, годувалася жолудями з великого дуба. Наїлася жолудів і почала підривати корінь у дуба.

—  Нащо ти риєш? — каже дуб. — Там моє коріння: як підриєш, то я засохну.

—  То й сохни! — відказує свиня. — Хіба мені що? Мені аби жолуді!

—  Та жолуді ж із мене! — каже дуб.

А свиня не слухала й щодня рила під дубом яму, аж поки дуб не засох.

2. Поясніть головну думку байки. Свої міркування запишіть, використовуючи речення з однорідними членами.

164    Спишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки.

1. У річках ставках та озерах України водиться така риба короп карась лящ плітка окунь судак лин щука й сом. 2. У густих дібровах справжнє пташине царство зяблики дрозди зорянки синиці солов’ї. 3. А в лісах можна зустріти хижаків лисицю вовка ласку тхора.

165    1. Напишіть твір-мініатюру (5-7 речень) на тему «Ліси мої, гаї мої

священні!» (Л. Костенко).

2. Доберіть до узагальнювального слова ліс вужчі поняття.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити