Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 18 Звертання. Роль звертань у реченні


Запам’ятаймо!

Звертання називає того, до кого звертаються.

Наприклад: Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко! (Народна творчість).

Звертання не є членом речення.

Звертання може бути непоширеним і поширеним, якщо при ньому є пояснювальні слова.

Наприклад: Молодий козаче, чого зажурився? (Народна творчість).

Звертання може стояти на початку, у середині та в кінці речення.

Звертання відокремлюється комами. На початку речення звертання може відокремлюватися знаком оклику, якщо вимовляється з окличною інтонацією.

В українській мові звертання має форму кличного відмінка.

166 Розгляньте малюнок. Відтворіть можливі форми звертання між членами родини.

167   1. Прочитайте речення, знайдіть звертання, обґрунтуйте розділові знаки. Наведіть приклади поширених і непоширених звертань.

1. Колиш мене, бабко, колиш, куплю тобі калач за гріш. 2. Ой спи, діду, до обіду, спечу коржик із посліду. 3. Ой ти, зайку, наш зайку, віддай нам ти тую ляльку для синочка на забавку (Народна творчість).

2. Прочитайте. Випишіть звертання.

— Ой ковалю, ковальочку,

Підкуй мені чобіточки!

—   Почекай-но, Іваню,

Нехай вугля розпалю.

—   Куй, куй чобіток,

Подай, діду, молоток.

Не подаси молотка —

Не підкую чобітка.

Народна творчість

168   Складіть речення, використавши подані слова як звертання, що стоять на початку, у середині та в кінці речення.

Сергій, батько, друг, козак.

Іменники на зразок мама, Микола, Катря, Марія, бабуся (із закінченнями -а, -я в називному відмінку) в кличному відмінку мають такі закінчення:

-о мамо, Миколо, Ларисо, подруго;

-е Катре, зоре, земле, пісне;

-є Маріє, Надіє, Соломіє, мріє;

-ю бабусю, матусю, Олю, Ганнусю.

Іменники на зразок тато, Богдан, хлопець, лікар, водій (із нульовим закінченням і закінченнями -о, -е в називному відмінку) в кличному відмінку мають такі закінчення:

-у тату, сину, товаришу, дядьку;

-е Богдане, хлопче, друже, брате;

-ю лікарю, водію, секретарю, учню.

Іменники на зразок ніч, радість, Любов, осінь (із нульовим закінченням у називному відмінку) в кличному відмінку мають таке закінчення:

-е ноче, радосте, Любове, осене.

169  1. Спишіть. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1. Чорногузе, дядьку,

Зроби мені хатку,

І ставок, і млинок,

І цибулі грядку!

2. Мавко, мавко,

Ось тобі полинь,

А мене покинь.

3. Дощику, дощику,

Припечи, припечи,

А я буду у куточку

На печі, на печі.

Народна творчість

2. Випишіть іменники, що мають форму кличного відмінка. Поясніть їх закінчення.

170  Складіть речення з поданими звертаннями, щоб вони стояли на початку, у середині й у кінці речення.

Соловейку. Мій рідний краю. Шановна громадо. Любі друзі.

171      Вивчіть скоромовку, назвіть звертання.

Мудра Марина журила Мартина: «Ти, Мартине, не мартинь, Мартинові жарти кинь!»

172     Складіть і запишіть речення, у яких подані слова є: а) звертанням; б) другорядними членами речення; в) головним членом речення.

Дитина, мова, пісня, світ.

173      1. Напишіть листівку-запрошення для друзів на свій день народження за зразком.

Зразок

Дорога Марічко!

У цей незабутній день мені буде сумно без тебе смакувати святковим тортом, морозивом, переглядати улюблені мультики. Я так хотів би (хотіла б) бачити поруч справжнього друга.

Чекаю на тебе 23 жовтня о 15-00 за адресою: вул. Короленка, 12, кв. 129.

2. Перетворіть жартівливий текст запрошення на серйозний, офіційний.

 174  Розгляньте малюнки. Використовуючи звертання, складіть і розіграйте за одним із них діалог. Запишіть репліки цього діалогу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити