Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 24 Приголосні тверді і м’які


Запам’ятаймо!

Приголосні звуки бувають тверді і м’які: сад — сядь: [сад] — [сад].

[+] — позначення м’якості приголосного.

[’] — позначення пом’якшення приголосного.

Запам’ятати сім м’яких приголосних легко за допомогою вислову:

 А ще до м’яких приголосних належать

Тверді, які не мають парних м яких, пом’якшуються, на що вказують на письмі букви і, я, ю, є: [зав’ір’уха], [г’ірко], [б’уро], [б’аз].

223 Прочитайте слова вголос, виділяючи склади. Вимовте попарно приголосні звуки. Які з них — тверді, а які — м’які? Які букви позначають вимову м’якого приголосного?

Вода — дятел; небо — синє; луки — лютий; тиша — тісто.

224    Прочитайте слова. Назвіть тверді, м’які, пом’якшені приголосні звуки.

Вітер, зима, кінь, село, сіно, хмара.

225    Спишіть текст. У виділених словах однією лінією підкресліть тверді приголосні, двома — м’які, хвилястою — пом’якшені.

Зима приїхала на білім коні і покрила поля білою наміткою. У лісах заскрипіли сосни під вагою снігу, ріки задубіли під гострим подихом зими (За І. Франком).

226    Спишіть текст. Підкресліть м’які приголосні.

І сонце світить, і сніг куриться. Дужий вітер в обмерзлих деревах. Ніде ні душі. Ліс і поле. Куриться над полем сніг до самого сонця, туманного, завихреного клубами сухої снігової куряви (За О. Гончаром).

227 Прочитайте прислів’я. Випишіть слова, у яких немає м’яких і пом’якшених приголосних.

Багато снігу в році — багато хліба на тоці. Уночі був іній — удень сніг не випаде. Знає сорока, де зиму зимувати.

Пищить снігур — скоро зима буде.

228 1. Відгадайте загадку. Випишіть слова з м’якими приголосними.

Стало біло навкруги —

я розтрушую сніги,

наганяю холоди,

води сковую в льоди,

в дружбі з дітьми

я всіма здогадались?

Я — … .

2. Запишіть назви предметів живої та неживої природи, у яких є тверді приголосні.

229 Дайте відповідь на запитання. Запишіть виділені слова, назвіть м’які та тверді приголосні.

Чим кінчається день, а починається ніч?

Усміхнімось!

230 Прочитайте вірш. Випишіть слова з літерою і. Зробіть звуковий запис цих слів.

Рукавички

Рукавички, рукавички,

чом у вас погана звичка?

Чом учора тишком-нишком

заховалися під книжку?

Чом носили вуглячок,

наробили дірочок?

Вранці ж впали у корито,

бабця мусила сушити.

Потім влізли у рукав,

ледве з татком розшукав.

А оце під частоколом

загубили ви Миколу.

Мусить він ходить без вас,

щоб провчити вас хоч раз!

В. Ладижець

231 Відгадайте зашифровані в малюнках слова. Запишіть їх, підкресліть тверді приголосні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити