Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 25 Дзвінкі і глухі приголосні


232 Прочитайте казку. Поясніть, як утворюються дзвінкі та глухі приголосні.

У пташине царство завітала фея Фонетика. її привітав багатоголосий хор птахів. Одні співали дзвінко-дзвінко, голос інших нагадував шум дерев і шелест трави.

І уявила Фонетика своє царство — царство звуків. Звуки так само, як і пташині голоси, розрізняються: одні утворилися за допомогою голосу та шуму, але в них переважає голос. Це дзвінкі приголосні. У вимові інших звуків чути лише шум. їх називають глухими.

Фея Фонетика давно помітила, що деякі дзвінкі й глухі звуки — родичі. Вони дуже схожі між собою, як близнята. Коли пошепки вимовиш [б], чується [п]; або скажеш дуже тихо [д], а почуєш [т]. Так і попарувала їх фея Фонетика. Утворилося одинадцять пар. Без пар залишилося дев’ять дзвінких приголосних і один глухий.

Запам’ятаймо!

Дзвінкі і глухі приголосні (парні)

[п] [т] [т’] [ш] [с] [с’]  [ч]  [ц] [ц’] [к] [х]

Дзвінкі приголосні, що не мають пари

[в] [й] [л] [л’ ] [м]   [н] [н’]   [р]   [р’]

Глухий приголосний, який не має пари [ф]

233 Відгадайте загадки. Відгадки запишіть. Якими звуками відрізняються слова-відгадки? Визначте, які з цих звуків — глухі, а які — дзвінкі.

1.  Якщо із [з] візьмеш це слово,

великий дощ впаде раптово.

Як тільки [з] на [с] заміниш,

між фруктами мене зустрінеш.

2.   Коли я з [д] —

росту на гілці,

Коли ж із [т] —

пливу по річці.

Це цікаво!

Акровірш — це вірш, у якому початкові літери рядків утворюють якесь слово або фразу.

234    Прочитайте акровірш. Відгадайте зашифроване у вірші слово. Визначте, які приголосні в ньому — дзвінкі, а які — глухі.

Ширяє над лісом високо.

У поле заверне, що обіч.

Лиш тільки прицілиться оком

І зразу пірнає по здобич.

Кролят, пташенят забирає,

А часом і курку хапає.

М. Романченко

235    1. Спишіть скоромовку. Визначте, скільки в кожному рядку глухих

приголосних.

Шпак шпачисі каже гнівно:

«Шершень захопив шпаківню!

Швидше шибеника гнати,

шпаченят обороняти».

О. Кононенко

2. Потренуйтеся в правильній вимові слів цієї скоромовки.

236    Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова. Охарактеризуйте приголосні. Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Снігурі

В лісі, в скверах, на алейках

птиці в чорних тюбетейках.

—  Прилетіли снігурі!

—  Це зима на порі…

Ой, які вони цікаві:

по-смішному величаві.

Кажуть, якщо їх нема,

то не скоро ще зима…

Сірі та червоногруді

—  Дю-дю-дю, — гукають, — дю-ді…

А самі аж із тайги

принесли до нас сніги…

От за це ми їх із вами

й називаєм снігурами.

Д. Білоус

Зразок

Слово

Дзвінкі приголосні

Глухі приголосні

птиці

[п], [т], [ц]

Усміхнімось!

237    Прочитайте виразно вірш Л. Костенко. Назвіть склади із дзвінкими приголосними. Як часто ці склади повторюються? Як впливають такі повтори на звучання вірша?

Горобець із білою бородою

Розбігайтесь, людоньки, хто кудою!

Горобець із білою бородою!

Що за диво дивнеє! На віку

Вперше бачу бороду отаку.

Може, він старійшина чи мудрець?

Може, він заслужений горобець?

Ні, несе у дзьобику він пір’їнку,

Пригодиться діточкам на перинку.

238 Відгадайте ребуси. З відгаданими словами складіть речення. Підкресліть дзвінкі приголосні в кожному слові складених речень.

239    1. Спишіть текст. У третьому абзаці підкресліть слова із дзвінкими

приголосними, які не мають пари.

Коли я снідав, над головою щось цвірінькало. Глянув — синичка.

Надворі було холодно, от пташці й захотілося погрітись. А може, ще й їсти хотіла, бо сніг засипав усю землю, ніде й зернятка не знайдеш.

Я причаївся. Сиджу й не ворушуся (За П. Панчем).

2. Продовжіть оповідання за власними спостереженнями.

240 Прочитайте вірш. Який звук позначає буква ф? Дзвінкий він чи глухий? Чи має він пару?

Фаетон Фазан купив,        звуки флейти чарівні,

в філармонію спішив:       і фагота, й саксофона,

—  До вподоби так мені    скрипки, арфи, ксилофона.

Л. Вознюк

Це цікаво!

У кінці речення треба поставити двокрапку, а знак питання — угорі над буквою. Чи правильно це? Так, якщо ви пишете вірменською мовою.

На місці коми, тире та двокрапки в писемній вірменській мові ставлять знак, схожий на апостроф. А знак оклику та знак питання стоять над буквою в слові.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити