Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 26 Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ


Запам’ятаймо!

В українському алфавіті є дві подібні букви — г і ґ. Вони позначають на письмі різні звуки.

Звук [г] утворюється низько в гортані (гарний, господар, гуляти, гуси, груша, гості).

Звук [ґ] утворюється за допомогою задньої частини язика (Ґава, Ґрунт, Ґанок, Ґазда, ґелґотіти, ґречний).

241   Прочитайте слова, правильно вимовляючи звук [ґ].

Аґрус, ґава, ґазда, ґанок, ґвалт, ґедзь, ґелґотати, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа, мамалиґа.

242   Прочитайте вірш, правильно вимовляючи звуки [г] і [ґ]. Спишіть.

Ґелґочуть під горою гуси.

В город забігло гусеня.

— Гиля, гиля! — гука Ганнуся,

Його з гороху виганя.

Н. Забіла

243   Спишіть вірш, підкресліть букву г однією лінією, букву ґ — двома.

Гуси гучно ґелґотали —

Горобці зерно клювали.

Гуси гонять горобців,

Голубок на ґанок сів.

О. Кононенко

244   1. Прочитайте прислів’я та приказки. Запишіть їх. До виділених слів

доберіть спільнокореневі.

Гончара глина годує.

Нашій Горпині гарно і в хустині.

Ненагріте залізо не зігнеш.

Мовчанка гнів гасить.

2. Як ви розумієте зміст наведених висловів?

245   Прочитайте скоромовки, правильно вимовляючи звуки [г] і [ґ].

Гуска грає на гітарі,              Ґудзик, ґудзик розгойдався,

ґелґотить гусак гагарі,           Із ниточки обірвався,

горобець гука грака,             Упав на цибулю,

ґава гатить гопака.                Набив собі ґулю. Ґвалт!

Ю. Кругляк                                                      І. Малкович

246   Спишіть речення. Поясніть лексичне значення виділених слів.

1. Школярі свої ґринджоли з повіток подостають і по вулиці, мов бджоли, до сугорбка загудуть (Я. Щоголів). 2. Кілька млинків, крутячись на вітрі, весело деренчали, гули, лопотіли й дзижчали, як ґедзі (О. Донченко). 3. Рипнули двері, і на ґанок садового будинку, розташованого найближче до річки, вийшов чоловік (Ю. Ярмиш).

247 Прочитайте й розгадайте загадки М. Пономаренко. Зі словами-відгадками складіть речення.

1. «Кар-кар-кар!» —

З гори злетіло,

Аж осика затремтіла.

Пісня лине без угаву.

Хто співає?

Звісно, … .

2. Перший в дім пускає ранок

Добрий і затишний … .

3. Він прикраса кожній блузці,

Цей маленький круглий … .

248 Розгадайте ребус. Слово-відгадку провідміняйте.

Це цікаво!

249 Прочитайте тексти. Користуючись довідкою, поясніть, у якому значенні вжито слово ген у кожному з поданих текстів.

1.  Деякі гени за вибором матері-природи передаються з покоління в покоління — від батьків до дітей. Наприклад, якщо у твою генетичну скарбничку потрапив ген прабабусі, у якому зашифровано «кирпатий ніс», то в тебе ніс буде теж такої форми (Із журналу «Професор Крейд» ).

2.   Хочу добру думку намалювати. Вона ж бо як паросток проросте у велике дерево життя, сіючи плоди, які теж дадуть свої пагони наступної весни. Адже коли сам подумаєш щось добре, то тихо усміхнешся. А як довкола тебе лунатимуть світлі думки, то й світ перетвориться на неймовірний потік позитиву й радості. Добра думка має могутнє коріння, а тому впевнено стоїть на своїх ногах, а її віття видно ген далеко за обрій. Та так, що чудернацькі диво-птахи злітаються до неї звідусіль (За Б. Гдалем).

Довідка: 1. Слово ген у перекладі з грецької — «рід». Ген бере участь у передаванні спадкової інформації. 2. Синонім до слова далеко.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити