Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 30 Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником


Запам’ятаймо!

Орфограма — написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу.

Орфографічний словник містить інформацію про правильне написання слів. Слова в ньому розміщені за алфавітом. Орфографічна помилка — це неправильне написання слова, її позначають так (І).

Види орфограм

Назва орфограми

Написання

Частка не

не боятись, небезпека, непомітно

Апостроф

п’ять, пів’яблука, свято

Подвоєні приголосні

беззахисний, віддати, туманно

Ненаголошені е, и в коренях слів

грудень, весело, зима

Букви о, а, що позначають ненаголошені голосні

багатий, гончар

Префікси роз-, без-

розваги, безкраїй, розписатися

М’який знак (ь)

місяць, близький, менше

Перенос слова

олі-вець, сум-ний

275    1. Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібний варіант. Підкресліть і поясніть орфограми.

Ось так (ке)помітно й закінчився рік. Народне прислі(вя, в’я) стверджує, що сумний груд(е, и)нь у с(вя, в’я)то і в буд(е, и)нь, проте саме оста(к, нн)ій міся(ц, ць) року налаштовує кожного з нас на в(е, и)селу хвилю. Хоч з(е, и)ма і пов(е, и)ртає на мороз, однак сонце вже йде на літо. З(е, и)мові місяці б(о, а)гаті на с(вя, в’я)ткові ро(з, с)ваги.

2. Запишіть власні приклади, щоб пояснити наведені у вправі орфограми.

276 Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою «Частка не».

277  Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою «Апостроф».

278    Випишіть з орфографічного словника 10 слів, правопис яких видається вам складним.

279    Розгадайте ребуси. Слова-відгадки запишіть. Підкресліть орфограми.

І пензлем, і словом

280       1. Прочитайте вірш. Випишіть словосполучення, у яких головне слово іменник, а залежне — прикметник. Підкресліть і поясніть орфограми.

Кольоровий вірш

Червоне сонце освітило

промінням жовтим

білий світ,

дерева чорні,

небо синє,

жовтогарячий небозвід.

Червоне сонце освітило

лютневий білий-білий сніг,

само вже стало біле-біле:

зима на ньому залишила

холодний слід…

О. Черняк

2. Розгляньте фотографію. Доберіть словосполучення, які описують зиму.

281 Спишіть речення, вставляючи потрібні букви. Написання слів звірте з орфографічним словником.

1. Сніг у грудні гл..бокий — урожай в..сокий. 2. Сумний грудень у свято і в буд..нь. 3. Заступи грудня дв..рима, то він тобі вікном улізе. 4. Грудень землю груд..ть і хату остуд.. ть.
5. Груднева днина куца: сюди тень, туди тень — та й м..нув день. 6. Грудень — кінець року, а початок з..ми (Народна творчість ).

282 Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, поясніть орфограми.

Сиджу я біля підвіконня,              Червоні яблука знялися

Коли дивлюся — у садку              І — полетіли! Ну й дива!

На груші… яблука червоні           Взяв олівець я із пенала

Висять на самому вершку.           І записав в календарі:

Та от підкрався кіт-гульвіса,         «Сьогодні вперше прилітали

На грушу глянув, як сова, —        До нас у гості снігурі».

А. Качан

283 Запишіть і відгадайте загадку. Підкресліть слова, які пояснюють орфограму «Частка не».

Три брати ідуть по світу           Другий — снігом засипає.

з осені назустріч літу.              Третій — віхолами грає.

Перший — землю закував,       Нерозлучні три брати.

лід під ноги нам поклав.           Не стрічався з ними ти?

За В. Верховнем

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити