Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 34 Спрощення в групах приголосних


Запам’ятаймо!

Українській мові не властивий збіг приголосних. Коли утворюються нові форми слів або нові слова й виникає збіг приголосних, один із приголосних звуків випадає. Це явище називають спрощенням у групах приголосних. Спрощення в групах приголосних відбувається у вимові й на письмі або тільки у вимові.

Групи приголосних, де найчастіше відбувається спрощення у вимові й на письмі:

Винятки: зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шістнадцять.

Спрощення відбувається тільки у вимові:

—            числівників: шістсот, шістдесят;

—            слів, утворених від назв іншомовного походження: баластний, контрастний, компостний, агентство, альпіністський, гігантський, диригентський, президентський, студентський, туристський.

313    Спишіть речення. До виділених слів доберіть спільнокореневі, у яких відбувається спрощення. Складіть із ними словосполучення.

1. Бережи честь змолоду. 2. Проїзд вантажного транспорту цією вулицею заборонено. 3. Добра вість піднімає, а погана — у землю вганяє. 4. Радості багато, зате толку мало. 5. Виїзд сплануєш — часу не змарнуєш. 6. Літній день — за зимовий тиждень. 7. Серед брязкоту зброї музи мовчать. 8. На те людина працює, щоб мати користь. 9. Всякий свого щастя коваль.

314    Запишіть слова, що є винятком із правила про спрощення приголосних. З трьома словами складіть речення і запишіть. Поясніть орфограму «Спрощення в групах приголосних».

315    Спишіть прислів’я, вставляючи замість крапок, де потрібно, пропущені букви.

1. Хто на поріг, тому пиріг, хто від порога, тому щас..лива дорога. 2. По парі пізнати, чим сер..це кипить. 3. Вередлива коза дуже вовкові корис..на. 4. Краще піз..но, ніж ніколи. 5. Де велика рада, там піс..ний борщ (Народна творчість).

316    Випишіть слова з орфограмами «Ненаголошені в коренях слів», «Спрощення в групах приголосних».

Жаліслива жаба

Край берега під пнем,

Замаскувавшись куширем,

Ловила Жаба мух. Одну таки спіймала.

Глипнула: «Мало, — каже, — мало.

Якби це птах, який тут приземливсь, —

Дивись, якраз би на вечерю й стало».

Лелека ніби чув, спустивсь.

Як Жаба вгледіла — отетеріла.

(Зеленою була — ще більш позеленіла).

Під воду шмиг! Ну подругам казать:

«Оце Лелеку з’їсти я хотіла,

Та, бачу, так злякавсь — я й пожаліла:

Нащо сердешну пташку зобижать!..»

А. Косматенко

317 Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Обґрунтуйте спрощення в групах приголосних.

Рисами характеру запорозьких козаків були добродушність, безкорисливість, щедрість, схильність до щирої дружби. Окрім того — любов до особистої свободи, через що вони воліли люту смерть, ніж ганебне рабство, глибока повага до старих і заслужених воїнів.

«Хоча в Січі, — розповідає один із сучасників, — жили люди різного стану, але там панувала така чесність і безпека, що можна було на вулиці залишити свої гроші, не боячись, що їх украдуть. За будь-який злочин проти чиєїсь власності гостя чи січового мешканця негайно карали смертю». На війні козак відзначався розумом, вражав ворога великою відвагою, дивовижним терпінням і зневагою до смерті (За Д. Яворницьким).


318 Розгадайте ребуси. Від слів-відгадок утворіть слова зі спрощенням приголосних.

319   1. Спишіть текст, вибираючи  з дужок правильний варіант.

Свято лимонів

Свята бувають різні. Одне з найяскравіших, найцікавіших — фестиваль лимонів у місті Ментоні, який на два ти(жн, ждн)і стає тури(стсък, сък)им центром Франції. Лимони, що вирощують біля цього містечка, мають унікальний і неповторний смак. Вони дуже кори(сн, стн)і.

Відкриває фестиваль Його Величність Лимон зі своїм почтом. На чолі виї(здн, зн)ої процесії гіга(нтс, нс)ьке чудернацьке авто, прикрашене лимонами, апельсинами та грейпфрутами, на якому ща(стл, сл)иві діти розігрують веселі сценки. На ярмарковій площі гості можуть поласувати різноманітними цитрусовими стравами.

Для підготовки «лимонного» свята використовують сто тридцять тонн цитрусових плодів. Щорічно це розкішне й «смачне» шоу відвідують від 200 до 230 тисяч туристів.

2. Складіть розповідь про властивості цитрусових, які вживають у вашій родині.

320 Розгадайте кросворд і запишіть у зошиті слова-відгадки. Поясніть їх правопис. Що об’єднує ці слова?

1.  Прикметник, утворений від слова, що означає частину руки.

2.  Той, що любить вихвалятися.

3.  Той, який виявляє або виражає ласку.

4.  Прикметник, що характеризує людину, тварину: худий, з випнутими кістками.

5. Відповідь на приклад 5 х 2 + 10 - 4.

6.  Невеликі тонкі гілки, відділені від дерева, куща; сухі гілки, сучки дерев, що попадали на землю.

7.  Протилежний, цілком відмінний від чогось.

8.  Прикметник, який характеризує що-небудь непотрібне, зайве.

9.  Прикметник, близький за значенням до слів мандрівний, подорожній.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити