Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 37 Букви е, о після ж, ч, ш


Запам’ятаймо!

339    Перепишіть прислів’я та приказки, вставляючи пропущені слова з довідки. Поясніть написання цих слів.

Де багато … , там нема … .

Не вчи … їсти хліба … .

Хату жінка за три кути держить, а … за … .

… душу і милом не відмиєш.

Краще тепер, ніж у … .

Довідка: печ..ного, пташ..к, уч..ного, комаш..к, ч..ловік, ч..твертий, ч..рну, ч..твер.

340     Спишіть акровірш. Підкресліть слово з орфограмою «Букви е, о після ж, ч, ш».

Жовтіють на дубовім вітті,

Осінній час — трусить пора.

Летять вони додолу миттю,

У торбу їх лісник збира.

Ділянку знайде залюбки,

І там з них виростуть дубки.

М. Романченко

341     Спишіть вірш, вставляючи потрібні букви.

Жуки дзижчать в садочку літом,

По стежці жабка — плиг та плиг!

Ж..ржини квітнуть ж..втим цвітом,

Кружляють бдж..ли біля них.

Н. Забіла

342    Прочитайте вірш, виразно вимовляючи звук [ч]. Прокоментуйте на прикладах із скоромовки орфограму «Букви е, о після ж, ч, ш».

Чорно, чорно уночі,                      Чорна тінь усе накрила.

Чорні очі у сичів.                          Через чорних тих сичів —

Чорні очі, чорні крила,                 Чорно, чорно уночі.

Г. Чубач

343     1. Розгадайте ребус-прислів’я. Запишіть відгадку.

2. Складіть і запишіть твір-мініатюру, використовуючи слова: вечоріє, женці, повечеряти, учорашній, черствий, шершаві.

344   Спишіть лічилку. До виділених слів доберіть спільнокореневі, у яких відбувається чергування о - е та е - і.

Раз, два, три, чотири,              Коза бігає, кричить,

Козі дзвоника вчепили,           Просить дзвоник відчепить.

Усміхнімось!

—          Мамо, а наша вчителька зовсім не знає тварин.

—          Звідки ти це взяв?

—          Я намалював коня, а вчителька питає, що це таке.

345   1. Прочитайте             й  розподіліть     подані слова у відповідні колонки.

Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Написання

е після ж, ч, ш

о після ж, ч, шШ..лом, бдж..ла, ч..тири, ч..твертий, ш..рш..нь, оженитися, ч..рнота, ж..рдина, ж..ржина, ш..стий, дж..рело, шестиденка.

2. Уведіть виділені слова в складне речення й запишіть його. Підкресліть головні члени речення.

346   1. Прочитайте вірш. Випишіть слова із буквами ж, ч, ш. Підкресліть

ті, у яких є орфограма «Букви е, о, після ж, ч, ш».

Дощик стрекоче щоночі,

Небо додолу схилилось.

Сонце заплющило очі,

Мабуть, за літо стомилось.

Листя — пожовклі серветки.

П’янко всміхаються айстри.

Править червоним чернетки

Жовтень, розгублений майстер.

Л. Лілова

2. Перелічіть у вірші образи осені. Запишіть свої думки й почуття про осінь.

347   1. Виразно прочитайте вірш. Якими звуками створено настрій вірша?

Який це настрій?

Червоне сонце в Чорне море сіло.

Напнула ніч легку чадру на Крим.

Над Києвом вже теж повечоріло…

В думках сьогодні я побуду з ним.

Г. Литовченко

2. Запишіть вірш. Підкресліть слова, у яких є орфограма «Букви е, о після ж, ч, ш».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити