Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 38 Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів


Запам’ятаймо!

Після букв ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів пишемо и: жити, прочитати, широкий, щирий, кислий, хитрий, гинути, розхитати, вищипати, кидати.

Букву і пишемо в словах, де відбувається чергування о, е з і: вхід (бо входити), вечір (бо вечори), щітка (бо щетина).

348   До поданих слів доберіть спільнокореневі з довідки. Прокоментуйте орфограму «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Вигін, жінка, кізка, похід, розчісувати, шість, щілина.

Довідка: ходити, вигонити, ущелина, чесати, кози, женитися, ушестеро.

349   Запишіть слова, вставляючи потрібні букви. Поясніть написання.

Переж..вати, відпоч..нок, щ..глик, ук..нути, прих..льний, прих..д, ш..ло, щ..пати, щ..тка, г..ркати.

350   Спишіть текст. На місці крапок поставте пропущені букви.

1. Клянусь родом своїм чесним, клянусь дідом-кріпаком, прадідом-запорожцем — не заг..нула іще честь і хоробрість. 2. Через це вірили в зорі й прекрасні ідеї, у ч..стоту й мужність людської душі. 3. Шторм не вгавав, крига трощ..лася одна об одну, туман сунувся до берега. 4. Ж..нки підганяли чоловіків, діти поруч із батьками працювали, як дорослі. 5. На пісках росте вощанка менша; на воді — конюшина біла; на степах — ч..стотіл, чебрець,

х..зується щ..риця, пох..тується зміячка — жовта, як кульбаба; а слава людська росте з єдності та відваги! (За Ю. Яновсъким).

351 Пригадайте п’ять слів, у яких після ж, ч, ш, щ та г, к, х пишемо і, та складіть із ними речення. Запишіть речення.

Усміхнімось!

(352 Відтворіть діалог.

Першокласниця приходить зі школи, а мама питає:

—      Оленко, а хто за тобою сидить?

—  Я не знаю, бо вчителька казала, що назад обертатися не можна.

353    Виконайте тестове завдання.

Букву и пишемо в усіх словах рядка

А ч..плятися, розх..тати, приг..нати

Б ч..стота, щ..рий, х..трий В ш..піти, ч..тач, щ..чка

354     Знайдіть за поданим зразком слова з орфограмою «Букви и, і після  ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Т

Ч

І

п

Б

В

Г

К

Р

и

X

щ

І

Т

К

щ

І

Д

С

К

и

н

У

Т

и

К

І

У

Ч

и

А

и

ш

О

Ж

и

Н

А

Л

п

А

У

Т

К

и

Т

О

Р

и

Т

и

й

Я

Г

І

л

К

А

К

ь

л

Е

й

и

п

Р

и

X

и

Л

и

Т

и

С

К

и

Б

К

А

й

355     Спишіть, підкреслюючи в кожному рядку зайве слово.

1.      Ш..ло, ч..н, к..стка, ч..ж.

2.      Сх..д, веч..рній, к..дати, к..нський.

3.      Сх..л, г..рка, щ..тка, шк..льний.

356    Спишіть речення. Підкресліть слова, у яких є орфограма «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, ху коренях слів».

Читай рядки ці так і сяк — вони не зміняться ніяк

Жарт — суму страж.                      У хижу — вужиху.

Ти — щит.                                     Живи ж (А. Мойсієнко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити