Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 39 Найголовніші правила чергування приголосних звуків


При творенні й зміні слів у корені може відбуватися чергування приголосних.

Основні випадки чергувань:

[г]     — [ж]       — [з] — нога, ніжка, на нозі

[к]     — [ч] — [ц+] — юнак, юначе, юнацький

[х]     — [ш]           — [с+] — рух, рушати, у русі

[д]     — [дж] — ходити, ходжу

[т]     — [ч] — летіти, лечу

[ст]    — [щ]       — чистити, чищу

[б]     — [бл]       — любити, люблю

[в]     — [вл]       — ловити, ловлю

[м]     — [мл]      — громити, громлю

[п]     — [пл]      — ліпити, ліплю

[ф]    — [фл]      — графити, графлю

357 Прочитайте текст. Випишіть виділені слова й доберіть до них такі форми слів або спільнокореневі слова, щоб відбулося чергування приголосних звуків.

Мудра природа

Як же в сувору зимову пору виживають наші менші брати? Як почувається рослинний світ?

Багатьом допомагають вижити люди, а також природні властивості тварин і птахів. Деякі птахи можуть змінювати температуру тіла, тому не охолоджуються.

Природа живе й під снігом. І взимку дерева, квіти чують весну. Поставте у воду гілку бузку чи вишні — зацвіте!

358    1. До кожного слова доберіть і запишіть пару з чергуванням приголосного за зразком. Звуки, що чергуються, підкресліть.

Зразок. Сніг — сніжинка.

Берег, гладити, їздити, казати, кликати, птах, пух, сидіти, скакати, увага.

2. Складіть усну розповідь про лісову прогулянку, використовуючи подані слова.

359 Прочитайте народні вислови. Випишіть слова, у яких може відбуватися чергування приголосних звуків. Поясніть правила чергування звуків.

Січневі — сікти, серпневі — пекти.

Квітневий сніг такий, як жіночий плач.

Миші бігають по снігу — на тривалу відлигу.

360     Спишіть текст, вставляючи потрібні слова з довідки.

Квіти як подарунок є виявом добрих почуттів, доброго ставлення до того, кому їх дарують. Радісним стає будь-яке свято, коли … , рідні приносять улюблені квіти. Зі … скомпонований букет надає кімнаті святковості й затишку. Квіти пробуджують у нас людяність, щирість, … .

Довідка: іменник друг у Н. в. мн.; спільнокореневе слово до дієслова смакувати — іменник в Ор. в. одн.; іменник, спільно- кореневе слово до прикметника сердечний.

Це цікаво!

Коли найкраще зрізати квіти для букета?

Вранці. Лілії, гвоздики — тільки-но забарвився бутон; гладіолуси — коли розкрилися дві перші квітки; айстри й жоржини — розквітлими.

У яку воду ставити квіти?

У відстояну протягом доби: хлорована вода шкідлива для рослин.

Які речовини можна додати у воду з букетом, щоб квіти довше зберігали свіжістъ?

Борну кислоту, аспірин, цукор.

361    1. Запишіть вірш М. Воробйова. До виділених слів доберіть спільнокореневі чи змініть форму, щоб відбулося чергування приголосних.

Січень-сікач                             Та привіз до Вітра-брата,

Ой багато насік.                       Поскладав у холодній хаті,

Насік з морозу гілок                 До весни іще довго жити,

Та запріг снігура у візок,          Буде чим у печі топити.

2. Поясніть, чим збирається топити в печі Січень-сікач.

362  Запишіть подані словосполучення у формі місцевого відмінка.

Ялинова гілка, кетяг горобини, різдвяна свічка, тернова хустка, тертий мак, чарівний запах.

363  Виконайте тестове завдання.

Чергування приголосних звуків можливе в усіх словах рядка А молоко, поріг, вухо, поспіх Б вік, читає, пече, наука В пейзаж, жінка, берег, спокій

Усміхнімось!

364 Прочитайте скоромовку вголос у швидкому темпі.

Пилип посіяв просо,

Просо поспіло,

Пташки прилетіли,

Просо поїли,

Пилип плаче.

365 Відгадайте слова, зашифровані в ребусах. Запишіть їх, доберіть до кожного спільнокореневі чи змініть форму, щоб відбулася зміна приголосного в корені.

366    1. Спишіть текст, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Назвіть орфограму «Чергування приголосних».

Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від (дорозі), скільки скинеш (очі), розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою (скатерці). Василько не (постережу), що коні звернули з (дорозі) і (побіжатъ) праворуч. Трісь! Щось (тріщати)

в санях, і Василько дав сторчака в сніг. Підвівся, (підбіжу) до саней. (Запобіжу) лихові не (могти) було. Хлопець (випряжу) коні, сів верхи і поїхав назад по (дорога). Він (заблуджусъ), (заплачу). Василькові згадалась ясна батькова хата. Батько та дві (сестричці) (сиджу) за столом, мати подає вечерю (За М. Коцюбинсъким).

2. Підкресліть однорідні члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити