Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 40 Основні випадки чергування у-в, і-й


Запам’ятаймо!

Українська мова — одна з наймилозвучніших мов світу. Щоб у мовному потоці уникнути збігу кількох голосних чи приголосних, використовують чергування прийменників у з в та сполучників і з й. Можуть чергуватися у-в та і-й на початку слова.

Вживаємо у

Приклади

1. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний.

Багато троянд у вазі.

2. На початку речення перед приголосними.

У Герди калатало серце від страху й нестримного бажання побачити Кая.

3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед в, ф, лъв, зв, дв, св, тв, хв.

Діти повернулися у святковому настрої.

Вживаємо в

Приклади

1. Коли попереднє слово закінчується на голосний.

Маленъка розбійниця всілася в карету.

2. На початку речення перед голосним.

В оленя заблищали очі.

Чергування у з в не відбувається:

1)          у власних назвах: Угорщина, Ужгород, Урал, але: Україна — Вкраїна (у поезії);

2)          у словах, що вживаються тільки з в або у: вдача, вказівка, вправа, удача, указ, ультиматум, уряд.

1. Прочитайте і запишіть назву казки, яка так починається. Спишіть, добираючи з дужок потрібну букву.

Жив на світі один лихий троль. Якось він був (у, в) дуже доброму гуморі, бо зробив собі дзеркало. Це дзеркало мало надзвичайну властивість — (у, в)се добре й прекрасне здавалося (у, в) ньому гидким, а (у, в)се бридке й погане виглядало прекрасним (За Г. К. Андерсеном).

2. Обґрунтуйте чергування. Запишіть фонетичною транскрипцією виділене слово.

Прочитайте текст, випишіть словосполучення з прийменниками у чи в. Поясніть чергування.

У великому місті жило двоє маленьких дітей. Вони не були родичами, проте любили одне одного, як брат і сестра. їхні батьки жили в мансардах двох сусідніх будинків. Ступивши з віконечка на ринву, можна було опинитися коло сусідського вікна. Там стояли великі дерев’яні ящики, де росла зелень для страв і кущики троянд. Хлопчик і дівчинка дуже любили бігати в гості одне до одного й сидіти на маленьких стільчиках під трояндами (За Г. К. Андерсеном).

369 Прочитайте пари слів. Складіть і запишіть із ними речення, вибираючи в кожному випадку потрібний варіант слова.

Узимку — взимку, умовити — вмовити, уперед — вперед, уперта — вперта, урожай — врожай.

70 Запишіть речення, вибравши потрібну форму слова.

1. Діти зайшли до кімнати (у, в)двох. 2. (У, В)двох завжди веселіше. 3. Настав час (у, в)гомонитися. 4. Вони (у, в)тішилися бабусиною казкою.

Запам’ятаймо!

В українській мові уникають збігу голосних. Пауза (розділовий знак) сприймається як приголосний.

Вживаємо і

Приклади

Після приголосного звука.

Кай і Герда милувалися малюнками.

На початку речення.

І Кай, штовхнувши ящик, вирвав троянди.

Вживаємо й

Приклади

Якщо попереднє слово закінчується на голосний.

Маленmка розбійниця сховала обидві руки в Гердину гарну муфточку, м’яку й теплу.

І з й не чергуються при зіставленні чи протиставленні (діти і дорослі, біле і чорне) та після паузи (на письмі — після розділового знака).

Наприклад: Хвіртка відчинилася, і дівчинка босоніж побігла стежкою.

371 Доберіть пари із слів-назв персонажів казки. Запишіть ці пари, використовуючи сполучники і або Й.

Зразок: Кай і Герда, …

Кай, маленька розбійниця, ворона, принц, фінка, Герда, Снігова королева, лапландка, принцеса, ворон, бабуся в дивному капелюшку, троянди, північний олень, сніжинки.

372 Виправте помилки, які порушують закон милозвучності в українській мові. Виправлений текст запишіть.

Кай складав із крижин різні химерні фігури і цілі слова. Але ніяк не міг скласти слово «вічність». А Снігова королева сказала йому: «Коли ти складеш це слово, то станеш сам собі господар, і я подарую тобі увесь світ й новенькі ковзани».

373     1. Спишіть текст, вибираючи з дужок правильний варіант.

Кай сидів тихий, непорушний (й, і) холодний. Тоді Герда заплакала, і її гарячі сльози (в, у)пали йому на груди. Вони пронизали його до самого серця. Хлопчик глянув на дівчинку, (й, і) вона заспівала йому пісеньку про троянди.

Кай раптом гірко заплакав. Він ридав так довго (і, й) сильно, що скалка дзеркала витекла з ока разом (зі, із, з) сльозами. Тоді він (в, у)пізнав Герду (й, і) дуже зрадів.

2. Визначте кількість звуків і букв у словах: гарячі, сльози, сильно, дзеркало.

374     Спишіть, закінчуючи речення.

1.   Вони сиділи під трояндами (і, й) … .

2.   Кай опинився в палаці (і, й) … .

3. Герда довго шукала хлопчика (і, й) … .

4. Сльози полилися з очей Кая (і, й) … .

375   Запишіть основну думку казки Г. К. Андерсена «Снігова королева», використовуючи словосполучення: любов і дружба, вірність і стійкість, самопожертва і відданість.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити