Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 41 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.Правила вживання м’якого знака

 

Запам’ятаймо!

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають:

1)          буквою ь (м’який знак): січень, льодовий;

2) буквами є, ю, я, коли вони стоять після м’якого приголосного: сине, люди, пісня;

3)          буквою і: ліс, сірий.

376   1. Прочитайте прислів’я. Запишіть звуковим записом виділені слова.

1. Січень снігом січе, а мороз вогнем пече. 2. Січень без снігу — літо без хліба. 3. Січень січися, а ти до печі тулися. 4. Січень наступає — мороз людей обіймає (Народна творчість).

2. Які букви вказують на м’якість приголосних у виділених словах?

377   Прочитайте текст. Випишіть із тексту слова, у яких м’якість приголосних позначається буквами і, я, ь.

Січень вважається найхолоднішою порою року. Адже на цей місяць припадає найбільше морозних днів і снігопадів. Саме така погода, за тривалими спостереженнями, віщувала добрий урожай, тому й казали: «Хвали січень сніговий!» Що більше було опадів, то щедріше зволожувалася навесні земля (3 кн. «Український рік у прикметах і прикметниках» ).

378   Відгадайте загадки. Зробіть звуковий запис відгадок. Визначте, за допомогою яких букв у них позначено м’якість приголосних звуків.

1. Шумить, гуде і все горою іде.

2. Хто перший у хату заходить?

379  Виконайте тестове завдання.

Усі підкреслені букви позначають м’який приголосний звук у рядку

Запам’ятаймо!

Правила вживання м’якого знака

ь пишеться

ь не пишеться

1. Після м’яких д, т, з, с, ц, л, н:

а) у кінці слова: мідь, гість, зав’язь, вісь, олівець, сіль, олень;

б) у середині слова перед буквами, що позначають тверді приголосні: дядько, різьба, косьба;

в)     перед я, ю, є, що позначають два звуки: мілъярд, портьера, досье;

г) перед о: дьоготъ, льон.

2.  У дієсловах на -ться: вибачаєтъся, умиваєтъся.

3.  Після букви л, що позначає м’який приголосний, який стоїть перед іншим м’яким приголосним: їдалъня, пальці, сільський.

4.  У буквосполученнях -льк-, -льч-, -льц-, -ньк-, -ньч-, -ньц-:

лялька — ляльчин — ляльці;

ненька — неньчин — неньці

1. Після б, п, в, м, ф:

голуб, насип, любов, вісім, верф.

2. Після букв ж, ч, ш, щ:

ріж, річ, вишня, хвощ.

3. Після букви р: базар, кобзар, писар.

4. Після букв н, л у буквосполученнях -лк-, -лч-,

-лц-, -нк-, -нч-, -нц-: Наталка — Наталчин — Наталці; хустинка — хустинці

Букви, після яких пишеться м’який знак, легко запам’ятати, якщо скласти з ними таке речення:

380 Перепишіть речення. На місці крапок, де потрібно, вставте м’який знак.

1. Гриц.. завбіл..шки із мізинец.. , але справж..ній колядинец.. . Колядує, як годит..ся: «Коляд-коляд-коляд..ниця!» (Д. Білоус). 2. Прийшла осін.. смутна, прийшла зима л..юта, а сосон..ці байдуже! (Олена Пчілка). 3. Низ..ко, низ..ко я зігнувс.. і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувс.. і подав сірен..ку лапку (О. Олесъ). 4.  Цілий міх гостин.. ців нашій господиньці (Є. Гуцало).381   Спишіть текст. Підкресліть слова з орфограмою «Правопис м’якого знака». Поясніть правопис.

Колись наші пращури Новий рік зустрічали навесні. Із запровадженням християнства в Київській Русі 988 року новолітування перенесли на вересень. Згодом його почали відзначати в січні. У січні святкують велике християнське свято — Різдво.

382   Виконайте тестове завдання.

М’який знак треба писати в усіх словах рядка

А бул..ба, мал..ви, перстен.. , секретар..

Б першіст.. , стрибунец.. , близ..кий, піднімаєтеся

В вишен..ці, вигул..кнути, крад..кома, у спіл..ці

383   Прочитайте вірш. Випишіть слова, у яких м’якість приголосного передається за допомогою ь, я, ю, і.

Січень

Дідусь Січень сніговий

Випустив пухнастий рій,

Нарядив у диво-шати

Поля, діброви і хати.

Сам насунув білу шалю

З блискітками із кришталю,

Теплу шубу одягнув,

Биті валяночки взув.

Ой, щипає личко, вуха

Зла мачуха-завірюха.

Надулася, наче міх,

Дме, дітей збиває з ніг.

Проте хлопчики й дівчата

Впевнено ведуть санчата.

З гірки лине сміх і крик,

А мороз скрипить: рип-рип…

Б. Козярський

384   Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. Поясніть правопис м’якого знака.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити