Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 42 Сполучення йо, ьо

 

Сполучення йо в українській мові вживається для позначення на письмі звуків [й], [о] і пишеться на початку слова й складу: Йо-сип, міль-йон.

Сполучення ьо позначає звук [о] і м’якість попереднього приголосного. Його пишуть у середині складу: по-льо-вий, сьо-год-ні, дьо-готь, дзьоб.

385    Прочитайте слова. Визначте кількість звуків і букв у кожному з них. Поясніть правило написання сполучень йо, ьо.

Район, павільйон, льон, підйом, льотчик.

386    Відгадайте загадки. Випишіть слова зі сполученнями букв йо, ьо.

1.  Утрьох їдуть братці верхи на конячці. 2. Летіла птиця по синьому небу, розпустила крила й сонце закрила. 3. Хто співає, свище, плаче, а ніхто його не бачить? 4. Як запалять, то горить, як горить, то плаче. 5. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає. Хоч мороз усе побив — його не займає.

387   1. Утворіть слова, використовуючи схеми. Запишіть    їх.

2. Визначте, до яких частин мови належать записані слова.

388 Утворіть із поданих груп слів три «чарівних кола».

Зразок. Батальйон, Воробйов, Соловйов, завойований.

1. Район, Майоров, курйоз, каньйон.

2.  Бульйон, йорж, йод, бойовий.

3. Скуйовдити, знайомий, медальйон, мільйон.


389 Утворіть від поданих імен форми по батькові за зразком.

Зразок. Сергій — Сергійович.

Андрій, Микола, Олексій, Юрій.

390 Прочитайте вірш. Із словами, у яких є сполучення йо, складіть речення. Якими членами речення є ці слова?

Йоржа впіймав на вудку Йосип,

Схопив і зойкнув: «Ой-ой-ой!»

Не знав, напевно, Йосип досі,

Який колючий йоржик той.

Н. Забіла

391   1. Утворіть слова, використовуючи «чарівне   коло».

2. Складіть з утворених слів текст на тему «Героїчний вчинок» (5-7 речень).

Усміхнімось!

392 Прочитайте скоромовку. Випишіть слова зі сполученням ьо.

Чарівна корова

різнокольорова —

Йшла по молоко

кольоровиком.

А за нею кіт, кіт:

—   Кольоровикам — привіт!

Де ти йдеш, корово

різнокольорова?

—   Йду по молоко

кольоровиком.

Кольоровий кіт, кіт,

Кольоровий світ, світ.

Кольорова йшла собі корова,

А за нею полечком

кольороводонечка.

Кольорова дівчинка,

кольоровосонечко.

Онде хата у ліску.

Ходить сонце по даху:

Золота діброва —

різнокольорова.

Б. Чепурко

393  Спишіть, вставляючи пропущені буквосполучення. Підкресліть у кожному рядку зайве слово.

1.     Т..хкає, бад..рий, ма..р.

2.     С..годні, ра..н, ц..го.

3.     Осінн..го, кур..з, бо..вого.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити