Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§ 50 Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

 

464   1. Прочитайте вірш. Чому виділені слова можна об’єднати в одну пару?

Очі

Різні очі дано людині,

Та не в тому різниця —

чорні чи сині.

А в чому ж?

А в тому,

як світ вони бачать,

З чого радіють,

за чим вони плачуть.

Одним усе видиться

чорним, потворним,

А другим —

гарним та неповторним,

А третім

усе на світі байдуже.

Найдужче оцих

стережися, мій друже.

І. Муратов

2. Знайдіть у вірші ще одну пару слів із протилежним значенням. Запишіть їх. До кожного з них доберіть по два синоніми. Чи можуть ці слова характеризувати людину? Як саме?

Запам’ятаймо!

Слова з протилежним значенням називаються антонімами. Антонімами можуть бути іменники (друг — ворог), прикметники (білий — чорний), дієслова (будувати — руйнувати), прислівники (радісно — сумно).

465 Спишіть речення. Підкресліть антоніми. Визначте, якою частиною мови вони виражені.

1. Збери, сину, всю родину, і близькую, і далекую, і вбогую, і багатую. 2. Порожня бочка гучить, а повна — мовчить. 3. Правда кривду переважить. 4. Згода будує, а незгода руйнує. 5. Добре вперед дивитися, але треба й назад оглядатися. 6. Хто що заслужив: одному шана, іншому зневага (Народна творчість).

466   Доберіть антоніми до поданих іменників. Запишіть пари слів-антонімів. День, добро, життя, любов, радість, сміх, щастя.

467   Прочитайте вірш. Випишіть пари слів-антонімів.

Хвилини радості і смутку…        І чайки плач,

Це все — моє,                            І жайворонка сміх,

І все — навік.                            Мов той солдат —

Беру з собою в даль доріг          Землі священну грудку.

І. Муратов

Це цікаво!

У словниках до слова очі подано найбільше означень, що називають почуття, психічний стан людини. Це ті самі означення, що й до слова людина. Справді, не випадково кажуть: очі — дзеркало душі людини.

468   1. Прочитайте слова, що характеризують вдачу, характер людини.

Бадьорий, балакучий, безпорадний, беручкий, боязкий, ввічливий, вдумливий, верткий, веселий, відвертий, впертий, гордий, грубий, заздрісний, злий, лагідний, мовчазний, ніжний, обережний, потайний, працьовитий, сміливий, спокійний, хитрий, щирий.

2. Виберіть із наведених прикметників п’ять пар антонімів. Поясніть лексичне значення слів-антонімів.

469   1. Утворіть можливі пари словосполучень з антонімами, поєднуючи

прикметники з потрібними іменниками, поданими в дужках за зразком.

Зразок. Ніжний, різкий, грубий (голос, тканина, запах).

Ніжний голос — грубий голос.

Ніжна тканина — груба тканина.

Ніжний запах — різкий запах.

Великий, малий, незначний (місто, дружба, урожай); гострий, тупий, обережний (ніж, критика, язик); свіжий, черствий, старий (вітер, хліб, новини); старий, новий, молодий (чоловік, листя, взуття, календар).

2. Поясніть лексичне значення прикметників із протилежним значенням: старий — молодий, старий — новий.

470   Складіть речення, використовуючи словосполучення твердий ґрунт, м’який ґрунт, твердий характер, м’який характер.

471   1. Спишіть вірш. Підкресліть антоніми. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

Сумно і весело! Сльози і сміх!

Зелено, любо, і сіється сніг…

Зимно становиться… Трави й квітки

Хутко вбираються в білі свитки.

Олександр Олесь

2. До виділених слів доберіть антоніми.

472 До наведених дієслів доберіть слова з протилежним значенням. Утворені пари дієслів запишіть.

Будувати, вивозити, випереджати, ворогувати, засинати, забувати, смеркати.

473   1. Утворіть стійкі порівняння, користуючись довідкою.

Білий як … . Чорний як … . Гарна як … . Страшний як … . Дрібний як … . Великий як … . Лякливий як … .

Довідка: сніг, земля, квітка, дідько, мак, слон, заєць.

2. Складіть речення з двома утвореними порівняннями. Запишіть їх.

474   1. Прочитайте текст. Зверніть увагу на лексику, якою письменник змальовує стан природи та настрій людей.

Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо оглянути, що зробила ніч із землею.

Вітер стих, і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралася на Різдво у білу сорочку.

Скоро розвиднилося. Яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним.

Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та невесело було на серці в Якима та в Олени (За М. Коцюбинським).

2. Знайдіть у тексті антоніми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити