Підручник українська мова 5 клас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 

§ 53 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

 

Пригадаймо!

Позначення:

498    1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Що їх об’єднує?

Як тільки починає відступати зима й на узліссях з’являються проталини, першими вітають весняне пробудження природи ранньоквітучі дикорослі першоцвіти: підсніжники, білоцвіти, проліски, шафрани та інші.

Ці ніжні витончені квіти називають провісниками весни, символами пробудження природи, відродження життя. Але, на жаль, багато хто з нас появу першоцвітів спостерігають у переходах до метро, на вулицях і ринках, де продають рослини, занесені до Червоної книги України.

2. Чому не можна не лише рвати, а й купувати рослини, які занесені в Червону книгу?

499 Спишіть загадки. Поясніть роль слів-відгадок у будові слова.

1. Нас слова міняють часто, і, звичайно, це — на щастя, бо якби ми не мінялись, то слова б не поєднались.

2. Ми віддавна і віками чесно дружимо з майстрами, які вміють нас так вжити, щоб нові слова створити.

Запам’ятаймо!

Слова складаються: а) з основи та закінчення; б) тільки з основи, закінчення не мають.

Основа — частина слова без закінчення, яка виражає лексичне значення слова.

Закінчення — змінна частина слова, яка служить для зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Корінь — значуща частина слова, спільна частина спільнокореневих слів, яка виражає їх лексичне значення. Спільнокореневі слова утворюються за допомогою префіксів і суфіксів від одного кореня.

Префікс — значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів.

Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня й служить для утворення нових слів.

500 Запишіть спільнокореневі слова, зашифровані в «чарівних колах». Позначте графічно частини слів.

Запам’ятаймо!

Корені слів, які звучать однаково, але мають різне значення, — це різні корені. Наприклад, слова вода і водій — не споріднені, бо в них корені різні за значенням.

501    У кожній групі поданих слів виберіть спільнокореневі і запишіть. Позначте корінь.

1.  Бережок, бережливість, бережливий, бережно.

2.  Дорога, придорожній, дорожній, доріжка, дорогий.

3.  Сова, совок, совеня, совиний.

4.  Сирість, сирий, сирник, відсиріти.

502    Спишіть текст. Позначте корінь у виділених словах.

Часто в березні зима ще могла нагадати про себе. Нерідко теплу погоду змінювали заморозки, пролітав сніг. Тому й кажуть, що в березня крутий характер: він і усміхнеться, і заплаче. Але все це — тимчасове явище. Хай там що, а березень, як мовить відоме прислів’я, березовим віником зиму вимітає (3 кн. «Український рік у прикметах і прикметниках»).

503     1. Запишіть слова, зашифровані в «чарівних колах», поясніть їх лексичне значення.

2. Яка значуща частина слова допомагає змінювати значення цих слів?

Це цікаво!

У слові може бути 2-3 префікси, корені, суфікси.

504    За допомогою префіксів утворіть антоніми до поданих слів.

Заїзд, зубатий, налити, прибувати.

505    Доберіть до поданих слів можливі означення, виділіть у них суфікси, запишіть.

1. Весна — гарна, … . 2. День — теплий, … . 3. Хмара — дощова, … . 4. Блискавка — біла, … . 5. Клен — гіллястий,

506 Перебудуйте словосполучення за зразком. Запишіть, позначивши суфікси.

Меблі з дерева, сік із малини, співи солов’я, одяг козаків, руки матері, слово вчителя, порада батька, табір студентів.

507    1. Спишіть текст. У виділених словах позначте префікс, корінь, суфікс, закінчення.

Сніг залишився тільки в ярках і вибалках — ніздрюватий, завіяний порохом, прижухлий. День і ніч дзюрчали з ярів каламутні струмочки. А на пагорбах під сонцем витиналася з відталої землі перша свіжа яскраво-зелена трава (3а А. Шияном).

2. Доберіть синоніми до прикметників прижухлий, відталий.

508    1. Складіть слова за схемами. Запишіть.

2. Складіть із цими словами речення.

509 Виконайте тестове завдання.

Усі слова спільнокореневі в рядку

А дослід, дослідити, дослідник, дослідження

Б радіус, порадниця, зрада, радість

В нога, ніжка, підніжжя, ніж


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити