Підручник українська мова 5 клас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 

Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія»

 

Спільнокореневі слова — це слова, утворені від одного кореня: ліс, лісник, лісок, пролісок.

Форма слова — це те саме слово, що стоїть в іншому відмінку чи роді, числі: сонце, сонця, сонцем; високий, високе, високою.

Змінювані та незмінювані слова

Правопис префіксів

Правила

Приклади

1. Префікс с- пишемо перед глухими приголосними к, п, т, ф, х

скочити, спалах, стриматися, сфотографувати, схреститися

2. Префікс з- (зі-) пишемо перед іншими приголосними та голосними

збори, зріз, згусток, зранку, зіставити

3. У префіксах роз-, без- кінцевий приголосний не змінюється

розклеїти, безтурботно, розставити, беззахисний

4. Префікс пре- вживається для вираження найвищої міри ознаки (можна замінити словом дуже)

прегарний, превесело, прекрасна

5. Префікс при- вживається в словах, що означають наближення, приєднання, неповноту дії чи ознаки

приворожити, придбати, приручити, прикрити

6. Префікс прі- вживається в кількох словах

прізвище, прізвисько, прірва

Це цікаво!

Гра в слова: хто вправніший?

Виконайте завдання. Яка група швидше й без помилок виконала його, та й переможе.

1.  Доберіть якомога більше спільнокореневих до слів сніг, ліс, рік, ніж.

2. Запишіть до слів кросворду відповідні визначення.

По горизонталі.

3. … . 4. … .

По вертикалі.

1. … . 2. … . 5. … .

Завдання для самоперевірки

547  Виконайте тестові завдання.

1. Змінюване слово складається з

А префікса та суфікса

Б суфікса та закінчення

В префікса, кореня, суфікса і закінчення

2.      Нульове закінчення є в слові

А берег

Б небо

В високо

3.      Спільнокореневі слова є в рядку

А задум, задуманий, задуха

Б колос, колодязь, колисанка

В красень, прекрасний, окраса

4.      Форми одного слова є в рядку

А рік, роковини, щорічний

Б він, йому, його

В вода, водій, водії

5.   Префікс при- треба вжити в слові

А ..клеїти Б ..рва В ..чудово

6.   Префікс з- передається буквою с перед

А д, т, з, с, ч, ш, р

Б б, п, в, м, ф

В к, п,  т, ф, х

7.   Префікси роз-, без- пишуться

А перед дзвінкими

Б перед глухими

В завжди, незалежно від того, який наступний звук після префікса

8.   Для вираження вищої міри ознаки вживається префікс

А з-

Б роз-

В пре-

9.   На неповноту дії чи ознаки вказує префікс

А без-

Б про

В при-

10. Помилку допущено в слові

А зкопіювати

Б здогадатися

В стягти

11. Неправильно визначений корінь у слові

А беззубий

Б розлад

В попрочитувати

12. Закінчення є в слові

А тінь

Б низько

В пішки


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити