Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

 

§ 7 Дієслово

 

Пригадаймо!

1.          Що означає дієслово?

2.          На які питання відповідає?

3.          Яку особливість має неозначена форма дієслова?

4.          Форми яких часів мають дієслова?

56 Прочитайте вірш. Випишіть із нього дієслова, утворіть від кожного неозначену форму за зразком.

Пригадаймо!

З дієсловами частка не завжди пишеться окремо, крім слів, які без не не вживаються: неволити, нездужати, незчутися, ненавидіти, непокоїти, непритомніти, нетерпеливитися, нетямитися, нехтувати.

57     1. Спишіть, розкриваючи дужки.

Ніколи (ке)запізнююсь.

Завжди маю носовичок.

Стежу за своїм зовнішнім виглядом.

Вітаюся зі знайомими.

(Не)перебиваю співрозмовників, вислуховую їх до кінця.

(Не)псую особисте та шкільне майно.

(Не)кидаю будь-де сміття.

Дієслово — слово діє:

ходить, робить, носить, сіє.

Слово плаче і радіє,

усміхається і мріє.

Дієслово — слово діє:

вірить, любить і жаліє,

не злословить, не лукавить,

серця ближнього не ранить.

Дієслово — слово діє:

народилось і зоріє,

розвивається і квітне,

слово любе, слово рідне!

Л. Лужецъка

У розмові використовую слова ввічливості.

(Не)підвищую голос, (не)вживаю грубих та образливих слів. Прошу вибачення, якщо ненароком когось образив.

У громадському транспорті поступаюся місцем дорослим.

2. Виберіть твердження, які ви завжди виконуєте. Порахуйте їх і оцініть результати.

Понад 10

Ви вихована людина й умієте культурно поводитися.

6-10

Ви не завжди поводитеся культурно. Поміркуйте, що вам треба виправити.

Менше 6

Вам варто замислитися над своєю поведінкою і спробувати її змінити.

Пригадаймо!

Якщо в 3-й особі множини дієслово має закінчення -уть, -ють (вони пишутъ, працюютъ), то в закінченнях інших особових форм дієслова пишемо е (є): ти пишеш, працюєш; ми пишемо, працюємо, ви пишете, працюєте.

Якщо в 3-й особі множини дієслово має закінчення -ать, -ять (вони бачатъ, стоятъ), то в закінченнях інших особових форм дієслова пишемо и ('і): ти бачиш, стоїш; ми бачимо, стоїмо; ви бачите, стоїте.

Доберіть до поданих основ дієслів закінчення 3-ї особи множини.

58   Запишіть.

Біж.. , бач.. , мовч.. , чита.. , нес.. , малю.. , вед.. , ход.. , дума.. , мрі.. , плач.. .

59   Спишіть прислів’я, вставляючи замість крапок потрібну букву.

1. Люб..ш у гостях бувати, люби ж гостей і приймати. 2. Гарними розмовами гостей не насит..ш. 3. У лиху годину взна..ш вірну людину. 4. Правду похова..ш, та і сам з ями не виліз..ш. 5. Одна доля, одне лихо людей докупи звод..ть. 6. Одним пальцем і голки не вдерж..ш. 7. Не той господар землі, хто по ній брод..ть, а той, хто по ній за плугом ход..ть. 8. Плачем лиха не виплач..ш.

60      1. Прочитайте текст-пораду. Спишіть, підкресліть дієслова.

Учіться вчитися

Домашні завдання потрібно виконувати після відпочинку і прогулянки.

На робочому місці не повинно бути нічого зайвого, а все необхідне — під рукою. Лампа має стояти ліворуч.

Перед початком роботи треба провітрити кімнату, вимкнути телевізор, радіоприймач, щоб не відволікатися.

Варто починати уроки з виконання найскладніших завдань. Потрібно відпочивати (10-15 хвилин) після кожного завдання.

2. У якій формі вжито дієслова? Яку роль у тексті виконує ця форма?

61      1. Прочитайте вірш-інструкцію про вимову й правопис дієслів 2-ї та 3-ї особи однини.

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -ться, а ти [ц+:а] вимовляй.

Хто рано прокидається,

Зарядкою займається,

Роботи не боїться,

Той завжди добре вчиться.

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -шся, а ти [с+:а] вимовляй.

Швиденько одягаєшся,

В дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

Не спізнишся до школи.

Л. Лужецъка

2. Замініть форми дієслів на -ться формами дієслів на -шся, а форми на -шся — формами на -ться. Запишіть перебудований текст вірша за зразком.

Зразок. Ти рано прокидаєшся…

Він швидко одягається…

62 Запишіть подані дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу.

Виконувати, з’ясувати, не лінуватися, нездужати, ознайомити, перемагати, підвищити, поліпшувати, читати.

63 Письмово доповніть групи дієслів із лексичними значеннями.

1.             Дієслова  із значенням  руху: летіти, … .

2.             Дієслова  із значенням  роботи: клеїти, … .

3.             Дієслова  із значенням                 спілкування: казати,    …                .

4.             Дієслова  із значенням                сприймання: бачити,    …                .

64 1. Доберіть до поданих дієслів по 2-3 синоніми за зразком. Складіть із ними речення.

Зразок. Шанувати — берегти, поважати.

Кожна людина має берегти здоров’я змалечку.

Поважай людей — і вони тебе поважатимуть.

Дружити, пригадати, вітати.

2. До поданих дієслів доберіть дієслова з протилежним значенням (антоніми) за зразком, утворивши з ними словосполучення.

Зразок. Засинати — прокидатися. Вчасно прокидатися. Стояти, забувати, любити, захищати, заходити, говорити.

65 Складіть за малюнками висловлювання з однорідними присудками, вираженими дієсловами.

66    1. Прочитайте вірш. Випишіть дієслова. Змініть особові форми

дієслів одного часу на форму іншого часу за зразком.

Зразок. Вийшов — виходить.

Тепер — лети!

Із будинку вийшов хлопчик

прогулятися в садку.

О! З калюжі п’є горобчик, —

не хвилюйсь — я обійду.

А ще краще зупинитись —

поспішать нема куди.

Дав горобчику напитись,

усміхнувсь: тепер — лети!

Д. Білоус

2. Запишіть висловлювання, про які риси характеру хлопчика свідчить описана ситуація.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити