Підручник українська мова 5 клас

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)


§ 72 Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі


Запам’ятаймо!

Як підготувати усну відповідь

1. Уважно прочитайте текст із підручника.

2. Визначте головні поняття, про які йдеться в тексті.

3. Доберіть свої цікаві приклади.

4. Складіть план відповіді.

624   1. Прочитайте й доведіть, що перед вами науковий текст. Яка тема й основна думка цього тексту? Перекажіть.

В українській мові є цілий ряд висловів на позначення раннього світанку, наприклад: розвидняється, світає, сіріє, на світ займається. У словосполученні зайнялося вогнище слово займатися виступає як омонім, тобто збігається за звучанням з іншим словом, уживаним у висловах займатися спортом, займатися легкою атлетикою. Інколи цей омонім уживають неправильно. У розмові можна почути: «Мій син займається в п’ятому класі» (треба: навчається), «Моя дочка займається в художній студії» (треба: навчається або відвідує художню студію).

Знання лексичних норм допомагає уникнути поширених мовних помилок.

625   Прочитайте § 53 «Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова». Підготуйте усну відповідь на тему «Будова слова».

Вчимося культури мови

Прочитайте й запам’ятайте висловлювання

Книжку перекладено українською мовою.

Я швидко розв’язав (обидві) задачі й кілька прикладів.

Я розгорнув книжку на потрібній сторінці.

626   1. Прочитайте текст і визначте, до якого стилю він належить. Назвіть      ознаки, що підтверджують вашу думку. Які лексичні значення слів мишка, клавіша вам відомі?

Процесор і всі-всі-всі…

Найважливіша частина комп’ютера — процесор. На сучасних комп’ютерах можна грати в різні ігри, малювати, слухати музику, дивитися фільми. Монітор подібний до телевізора з пласким екраном. Текст можна читати на екрані, а можна вивести на принтер і надрукувати.

Є ще мишка та клавіатура, за допомогою яких керують комп’ютером. Клавіатура складається з багатьох клавіш. Вони поділені за призначенням на п’ять груп.

Перша (основна) група — це клавіші букв, цифр, знаків пунктуації тощо. Друга — службові клавіші. їх використовують окремо або в поєднанні з іншими клавішами для виконання певних дій. Найчастіше задіюють службові клавіші CTRL, ALT та ESC. До третьої групи належать функціональні клавіші. Вони використовуються для виконання спеціальних завдань. Позначені F1, F2, F3 і так далі до F12. Четверта група — це клавіші для переміщення по документах, веб-сторінках, а також для редагування тексту. До них належать клавіші зі стрілками: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE та INSERT.

Ще є цифрова клавіатура. На ній зручно вводити цифри. Клавіші згруповані в блок, як на звичайному калькуляторі.

2.            Які слова в цьому тексті вам незрозумілі? Дізнайтеся про їх зміст зі словників.

3.            Підготуйте розгорнуту усну відповідь на тему «Комп’ютерна клавіатура». Адресат повідомлення — однокласники. Мета спілкування — повідомити цікаву інформацію про комп’ютер.

Орієнтовний план відповіді

1.            Для чого призначена в комп’ютері клавіатура?

2.            Основна група клавіш.

3.            Службові клавіші.

4.            Функціональні клавіші.

5.            Клавіші переміщення.

6.            Цифрова клавіатура.

627   1. Доповніть письмово речення.

Комп’ютер — це … (джерело інформації, Інтернет, машина тощо).

2.          Підготуйте відповідь на уроці інформатики про комп’ютер, уживаючи синонімічні вислови: «подібний до», «схожий на», «нагадує».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити