Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

 

§ 8 Прислівник

 

Пригадаймо!

1. Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

2. З якою частиною мови найчастіше пов’язані в реченні прислівники?

3.            Якими членами речення бувають прислівники?

67      1. Випишіть прислівники, поставте до них питання.

Чудовий Дніпро в тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси і гори повні води свої.

Мало який птах долетить до середини Дніпра. Розкішний! Немає рівної йому ріки на світі. Чудовий Дніпро і вночі, і вдень. Синій-синій, рухається він плавним розливом, і серед ночі, як серед дня, видно його так далеко, як тільки може бачити людське око (За М. Гоголем, переклад І. Сенченка).

2. За поданою фотографією складіть висловлювання, у якому використайте речення з однорідними членами речення — прислівниками.

68 Виберіть із поданих слів дієслова. Доберіть до них прислівники. Утворені словосполучення запишіть.

Аеродром, зустрітися, будь ласка, увечері, удень, побачити, тепер, вісімдесяти, відпочити, улітку, восени, уперед, плавати, уранці, учора, гардероб, гуляти, гектар, повертати, до побачення, держава, навчатися, дисципліна, ззаду, інженер, дивитися, кілометр, щогодини, механік, помітити, мізинець, рухатися, мільйон.

69 Загадайте один одному дієслово. Утворіть із цим дієсловом і прислівником із «Прислівникового колеса огляду» словосполучення за зразком. Позмагайтеся, у кого на «Прислівниковому колесі огляду» буде більше словосполучень.

Зразок. Іти — швидко, довго, влітку, додому, спросоння, умисне, навшпиньках.

«Прислівникове колесо огляду»

70  1. Перепишіть текст, розкриваючи дужки.

Дніпро і Десна — це брат і сестра. Були вони колись людьми. Виросли, і батьки поблагословили їх у дорогу. Змовилися вони вийти рано(вранці). Десна любила спати й проспала ранок. А Дніпро прокинувся (в)досвіта, порозвертав гори, порозчищав струмки й струмочки і побіг степами. Десна прокинулась, аж брата немає.

Вона пустила ворона (в)перед, а сама побігла слідом (З кн. «Народна пам’ятъ про козацтво»).

2. Придумайте кінцівку легенди (усно), використовуючи прислівники.

71 1. Розгляньте малюнок. Напишіть за ним твір, використовуючи прислівники (6-7 речень).

2. Підкресліть дієслова й пов’язані з ними прислівники. На які питання відповідають ужиті вами прислівники?

Усміхнімось!

72 Прочитайте. Виберіть прислівники та складіть із ними речення. Запишіть речення.

1.     — Хто скаже, від чого роса? — запитує вчитель.

—     Я знаю! — піднімається Іванко. — Земля крутиться так швидко, що аж пітніє.

2.     — За що ви накрутили вуха своєму синові?

—          Бо завтра має принести табель зі школи.

—          Але ж…

—          Але сьогодні я є, а завтра мене не буде вдома.

73    Заповніть таблицю в зошиті й доповніть її за зразком.

Зразок

Прислівник

Синоніми

Антоніми

жарко

близько

зопалу

наодинці

радісно

швидко

гаряче, спекотно

холодно, морозно


74    1. Прочитайте текст. Випишіть словосполучення з прислівниками. Поясніть значення прислівників.

Кожна людина хоче бути привабливою. І цілком природно, що всі намагаються гарно одягтися та мати чудовий вигляд. Але… Є одне «але» — не речі мають бути головними в нашому житті. Найцінніший скарб людини — її душа, внутрішній світ, інтереси, знання, уміння.

Одна моя знайома дівчинка постійно нарікає, що в неї немає справжніх друзів. Усе в неї є: і сучасна мобілка, і гарний одяг, і різні цікаві дрібнички. Вона часто ділиться ними зі своїми однокласницями. А ось справжніх друзів вона не має, і від того їй сумно.

Чому ж із нею не товаришують однокласники? Так, вона може дати комусь поносити модну річ, навіть подарувати її. Але, мабуть, ровесники відчувають, що вона дивиться на них зверхньо, ставить себе вище.

Людей завжди приваблює усміхнене обличчя, тактовна поведінка, гарна мова, загальна ерудиція. Щоб бути цікавою людиною, треба більше читати, мати якесь захоплення. І тоді неодмінно у вас з’являться надійні друзі.

Відомо, що про людину, її характер, моральні якості, принципи можна багато чого дізнатися, якщо відомо, з ким вона дружить, кому довіряє свої мрії.

Давньогрецький поет Евріпід казав: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти». До речі, цей вислів іспанський письменник Сервантес використав у своєму творі про рицаря Дон Кіхота.

2. На які теми ви спілкуєтеся зі своїми друзями?

75 1. Прочитайте текст. Випишіть речення з прислівниками, вибравши з дужок слово, яке найточніше відповідає змістові.

Павлик прийшов до школи (ледь, трохи, дуже) стурбований. Вдома він (недовго, довго, коротко) сидів над задачею, але не міг її розв’язати. Тепер він (заздалегідь спозаранку, вчасно) прийшов до школи, щоб у когось списати задачу, бо працювати сам Павлик не любив.

Прийшла Зіна. Вона (майстерно, відмінно, добре) вміла розв’язувати задачі. Павлик запитав у неї:

— Зіно, на скільки питань задача?

— На три, — відповіла Зіна. — А хіба ти не розв’язав?

— Не вийшло… Дай, Зіно, списати…

—  Ой, Павлику, чому ж ти сам не хочеш працювати? — запитала Зіна й дала йому свій зошит.

Павлик почав (одразу, не вагаючись) списувати. Списав (спочатку, похапцем) одну дію, другу, перейшов до третьої. У третій дії він (несподівано, здивовано) помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, Зіна написала 32.

У своєму зошиті Павлик написав (точно, правильно), а Зіні не сказав, що в неї помилка.

Учителька зібрала зошити для перевірки.

Наступного дня вона принесла зошити.

—   Молодець, Павлику, (сумлінно, задовільно, добросовісно) попрацював над задачею. А ти, Зіно, помилку допустила… — сказала вчителька.

Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і схилив голову над партою (За В. Сухомлинсъким).

2. Поміркуйте, які стосунки складуться між Павликом і Зіною.

76  Складіть речення з поданими прислівниками.

Назад, напам’ять, попереду, посередині, праворуч, щоденно, щотижня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити