Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

§ 1 Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України

§ 2 Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

§ 3 Іменник

§ 4 Прикметник

§ 5 Числівник

§ 6 Займенник

§ 7 Дієслово

§ 8 Прислівник

§ 9 Прийменник

§ 10 Сполучник

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 11 Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

§ 12 Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

§ 13 Речення з одним головним членом

§ 14 Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

§ 15 Другорядні члени речення

§ 16 Речення з однорідними членами

§ 17 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 18 Звертання. Роль звертань у реченні

§ 19 Ознайомлення з найуживанішими вставними словамиТ

§ 20 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

§ 21 Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 22 Діалог. Тире при діалозі

Основні поняття до розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23 Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

§ 24 Приголосні тверді і м’які

§ 25 Дзвінкі і глухі приголосні

§ 26 Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

§ 27 Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

§ 28 Склад. Основні правила переносу слів

§ 29 Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник

§ 30 Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

§ 31 Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

§ 32 Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 33 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

§ 34 Спрощення в групах приголосних

§ 35 Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

§ 36 Чергування [о], [е] з [і]

§ 37 Букви е, о після ж, ч, ш

§ 38 Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

§ 39 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

§ 40 Основні випадки чергування у-в, і-й

§ 41 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.Правила вживання м’якого знака

§ 42 Сполучення йо, ьо

§ 43 Правила вживання апострофа

§ 44 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

§ 45 Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів

Основні поняття до розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 46 Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

§ 47 Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники

§ 48 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

§ 49 Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

§ 50 Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

§ 51 Омоніми

§ 52 Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови

Основні поняття до розділу «Лексикологія»

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

§ 54 Форми слова. Змінні і незмінні слова

§ 55 Вимова і написання префікса з- (зі-, с-)

§ 56 Вимова і написання префіксів роз-, без-

§ 57 Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія»

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58 Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування й мовну діяльність

§ 59 Аудіювання, читання, говоріння, письмо

§ 60 Спілкування як важливий складник культури людини

§ 61 Текст. Основні ознаки тексту

§ 62 Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

§ 63 Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів

§ 64 Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум

§ 65 Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

§ 66 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

§ 67 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 68 Усний докладний переказ тексту наукового стилю

§ 69 Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

§ 70 Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях

§ 71 Твір-опис тварини в художньому і науковому стилях

§ 72 Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі

§ 73 Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик

§ 74 Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі

§ 75 Письмовий твір-роздум у художньому стилі

§ 76 Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру

§ 77 Ділові папери. Написання листів. Адреса

ДОДАТКИ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

З ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

Відповіді на загадки, ребуси, кросворди


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.