Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

 

§ 14. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

 

Про те, які члени речення називають однорідними, як їх поєднати в реченні та про розділові знаки при них

ПРИГАДАЙМО 1. Що таке однорідні члени речення? 2. За допомогою яких сполучників можемо їх поєднати?

Однорідні члени

Однорідними називають члени речення, які рівноправні між собою, стосуються того самого слова в реченні, виконують однакову синтаксичну роль і відповідають на одне й те саме питання. НАПРИКЛАД.

(П. Сингаївський).

Засоби зв'язку

Однорідні члени речення поєднують за допомогою сполучників (і, й, та, але, а, чи, або) та інтонації або ж за допомогою тільки інтонації. ПОРІВНЯЙМО:

Засоби

зв’язку

Приклад

Схема

Інтонація та сполучник

Серед яблунь і вишень біліє хатина (М. Луків).

О і О

Інтонація

Заграв, зарум’янився Дніпро (О. Гончар).

О , О

На схемі однорідні члени речення позначаємо так: О.

110. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. Знайдіть у кожному з них однорідні члени речення та слово, до якого вони відносяться. Визначте засоби зв'язку однорідних членів речення.

1.     Теплом дихала настояна на квітах і травах земля (Ю. Збанацький). 2. Вода гоготіла, гурчала струмками (В. Іваненко).

3.  Легко й радісно зітхнув густий парк із столітніми дубами (С. Васильченко).

II. Накресліть схеми однорідних членів речення, позначаючи кожен однорідний член речення кружечком. У схемах поставте відповідні сполучники та розділові знаки (у разі їх наявності).

Розділові знаки

Між однорідними членами речення ставимо кому, якщо:

•  вони з’єднані без сполучників. НАПРИКЛАД: Веселий дощик прошумів , омив деревам листя (М. Луків);

•  вони з’єднані сполучниками (у значені але ). НАПРИКЛАД: Недавно листя тріпотіло над головою, тепер голосно шелестить (В. Думанський);

•  вони з’єднані сполучниками але, чи , або, та (у значенні ), які повторюються. НАПРИКЛАД Радіє і небо, і земля.

Не ставимо кому між однорідними членами речення перед неповторюваними сполучниками (у значенні ).

ПОРІВНЯЙМО:

Перед неповторюваним сполучником кому не ставимо, якщо його вжито в значенні. Якщо ж сполучник вжито в значенні , то кому перед ним ставимо.

111 Чому так? Поясніть, чому в реченнях першої групи між виділеними однорідними членами ставимо кому, а в реченнях другої групи - не ставимо.

Перша група. 1. І птахам, і звірятам цікаво було дивитися на людей (В. Бережний). 2. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Друга група. 1. Сосни немов розступилися і обгорнули поляну (М. Коцюбинський). 2. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає (Т. Шевченко).

112 І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє вживання. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Теплий дощ застав і птахів і людей серед поля (В. Земляк ). 2. Досі кожному сниться домівка колишня і лелече гніздо на дуплистій вербі (В. Скомаровський). 3. Мати дала нам і сонце і долю (В. Крищенко). 4. Тут живуть мої старі батьки і мене у гості виглядають (М. Луків). 5. Молодь вийшла у сад погуляти поспівати та пожартувати (О. Маковей).

II. Прочитайте виразно речення, дотримуючись інтонації переліку при однорідних членах речення. Пам’ятайте, що при інтонації переліку однорідні члени речення вимовляємо однаковим тоном, з рівним за силою наголосом на кожному з них.

III.    Накресліть схеми розташування однорідних членів двох речень (на вибір).

113 Розгляньте схеми речень з однорідними членами. Складіть речення до кожної схеми.

1. і О, і О         2. О або О         3. О, О та О

114 І. Хто швидше знайде три групи однорідних членів речення, які «заховалися» в одному реченні?

Від сивої давнини і до наших днів у радості і в горі рушники і пісня супроводили людину все життя.

II. Поясніть, чому в реченні не ставимо кому перед сполучниками /', адже цих сполучників є аж три.

І. Уявіть, як широкою долиною тече повноводна ріка. Неоднакова вона в різні пори року. Навесні - гомінка, улітку - могутня, восени - замріяна, узимку - мовчазна. На її берегах ростуть різні рослини, а в її водах ховається незвідане і таємниче царство риб.

II. Складіть і запишіть твір-мініатюру (4-6 речень) на тему «Повноводна ріка». Використайте в тексті речення з однорідними членами.

116  Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Ранкові поля стрепенулися перехлюпнулись за іскристий обрій чітко заворушились на тлі золотого лиття хмарин і вмилися сонцем (М. Стельмах). 2. Мороз хапав зубами калюжі і землю і так тримав їх, доки міг (М. Вінграновський ). 3. Легенда починається з кохання із подвигу і мужності людської з джерельця чистого води живої із сонячного дивного світання (В. Грінчак). 4. Так пахне осінь листям грибами печеною картоплею медами і вогкістю, що із долини йде (В. Грінчак).

117 І. Підготуйтеся до написання тексту під диктовку. Зверніть увагу на написання виділених слів. Знайдіть окличні речення. Прочитайте їх з відповідною інтонацією.

ЯК МИ САДИЛИ САД

Недавно наш клас вирішив посадити сад. Яких ми яблунь насадимо яких груш абрикосів слив вишень! Навколо саду вирішили посадити захисну смугу з акацій кленів беріз. Уже місяць ми воюємо з пустирем звільнили від бур’янів і терну величезну площину.

У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. Ми руками розправляли корінці присипали їх пухкою землею заступами біля кожного корінця робили лунки*.

Яка була радісна робота! (За О. Донченком)

*Лунка - заглибина.

II.     Напишіть текст під диктовку, розставте пропущені розділові знаки. Написане уважно звірте з надрукованим.

III.    Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.