Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах


Слова — це ті ж зерна, що впали в родючу землю; це хліб наш насущний, без якого неможливе саме життя.

Юрій Мушкетик

Ви пригадаєте:

•    частини мови та їхні основні ознаки.

Ви вмітимете:

•    розпізнавати частини мови;

•    утворювати форми слова;

•    правильно писати слова з вивченими орфограмами;

•    правильно вживати слова;

•    будувати речення з вивченими частинами мови.


§ 1. ІМЕННИК


ПРИГАДАЙМО.

1. Які ви знаєте частини мови? 2. Що таке іменник? 3. Як змінюються іменники?

І.  Прочитайте виразно вірш. Про яке почуття в ньому йдеться? Знайдіть звертання.

Для мене багато не треба,

Щоб ласку і добрість пізнати:

Лиш просвіток рідного неба,

Та затишок теплої хати,

Та житнього хліба шматочок,

Та цвіту, що сяє калинно,

Та іскру краси твоїх дочок,

Чорнявих царівн, Україно.

Для мене багато не треба,

Щоб серце забилось раптово:

Лиш латочки рідного неба

Та матері лагідне слово…

Д. Луценко

II.     Випишіть по два слова в такій послідовності; іменники, прикметники, займенники, дієслова. Скористайтеся таблицею «Частини мови» на форзаці підручника.

III.    Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів.

Мій краю прекрасний. Малюнок Наталії Войцехівської (12 років)

Особливості іменників

Іменники означають предмети і відповідають на питання хто? що?

Іменники:

• мають рід (чоловічий, жіночий, середній);

• змінюються за числами (однина, множина);

• змінюються за відмінками.

Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

 Прочитайте текст. Поміркуйте, чому жителі міста встановили чоловікові пам'ятник. Доберіть свій варіант заголовка.

ВОДА ДЛЯ СПРАГЛИХ

У маленькому містечку жив бідний старий чоловік. Колись він важко працював, а тепер доживав останні дні. Вечорами чоловік сідав біля міської брами і людям, які проходили повз нього, пропонував кухлик свіжої джерельної води.

Так робив він декілька років, аж до своєї смерті. Коли помер, жителі міста встановили бідному чоловікові пам’ятник — викопали криницю.

Тепер вода із цієї криниці освіжає всіх спраглих (Легенда).

II.     Випишіть з тексту 5-7 іменників, зазначте в дужках їхній рід, число, відмінок.

ЗРАЗОК Містечку (с. р., одн., М. в.).

III.    Доберіть до виділених слів антоніми.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ Поясніть значення крилатого вислову «Добра праця ніколи не пропадає». Які прислів’я та приказки про працю ви знаєте?

І. Спишіть, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Позначте в них закінчення.

1. Завдання записано на (дошка). 2. Завтра відбудуться змагання з (футбол). 3. Пливти за (течія). 4. Наїлися смачної (каша). 5. Зимою тротуар посипали (сіль). 6. Сидять за однією (парта). 7. Підкресли однією (лінія). 8. У класі троє (вікно).

9. Віднеси журнал (директор). 10. Сиділи на (берег) річки. 11. Не лазьте по (дерева).

II.     Укажіть іменники, у яких можуть чергуватися звуки. Вимовте ці звуки.

III.    Укажіть іменники з подвоєними буквами.

IV.    Виконайте звуковий запис виділених іменників. Назвіть у них звуки і букви.

Життєва ситуація Уявіть, що після канікул однокласник поцікавився, як ви зі своїми друзями провели літо. Для відповіді знадобляться подані нижче словосполучення. Прочитайте їх. розкриваючи дужки.

Купалися в (річка), плавали в (човен), навчилися кататися на (ролики), гралися (м’яч) та (обруч), годували (кролі), обмінювалися музичними (файли), лазили по (гори).

Третє зайвеУ кожному рядку знайдіть один іменник, який в орудному відмінку матиме закінчення -ем. Запишіть ці слова у формі орудного відмінка однини.

1.  Стіл, окунь, сад.

2.  Ставок, листок, ніж.

3.  Стілець, цвях, молоток.

І. Попрацюйте в парах. До поданих загальних назв доберіть кожен по одній власній назві і скажіть її однокласнику (однокласниці). Запишіть сполучення зі словами, які дібрав ваш однокласник (ваша однокласниця).

ЗРАЗОК Село Калинівка.

Місто, вулиця, річка, пісня, письменник.

II. З одним із записаних словосполучень складіть усно речення.

І. Спишіть, беручи власні назви, де потрібно, у лапки. Які назви з поданих не потрібно брати в лапки?

Мультфільм Лис Микита, студія танцю Волошка, журнал Барвінок, кіт Мурко, корабель Морська хвиля, книжка В. Нестайка Тореадори з Васюківки, пісня на слова Ганни Чубач Черепаха, вулиця Квітнева, картина Т. Шевченка Селянська родина, підручник Українська мова, озеро Світязь.

II.     Запишіть кілька назв віршів, казок, оповідань, які ви вивчали на уроках літератури. Скажіть, хто їхні автори.

Хто зможе за одну хвилину дібрати чотири іменники (у початковій формі), у кожному з яких є дві чи більше букв а? А хто добере шість таких слів?

Культурне мовлення

Антисуржик

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Зачиніть двері - протяг!

У тебе нежить!

Я буду о третій годині.

Увімкніть світло.

Приберіть сміття.

Закрийте двері - сквозняк!

У тебе насморк!

Я буду в три часа.

Увімкніть свєт.

Приберіть мусор.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити