Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§ 26. СКЛАД. НАГОЛОС

 

Про те, із чого утворюються склади, які з них відкриті, а які закриті, а також про наголошування окремих слів

Пригадаймо Що таке склад слова?

199 Прочитайте слова, які поділено на склади. Простежте, чи збігається в словах кількість голосних з кількістю складів Чи є склади без голосного? А без приголосного? Зробіть висновок, із чого складаються склади та від чого залежить їхня кількість у слові.

Мо-ре-пла-вець, твор-чий, о-вес, фа-у-на.

Поняття складу

Склад - це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом видихуваного повітря. НАПРИКЛАД о-лі-вець, книж-ка.

Склад утворюється або тільки з одного голосного звука, або поєднанням одного голосного з одним чи кількома приголосними.

Види складів

 

Наголос

Вимову одного зі складів з більшою силою голосу називають наголосом.

Склад, на який падає наголос, називають наголошеним, а решту - ненаголошеними. НАПРИКЛАД, у слові вітер перший склад - наголошений, а другий - ненаголошений.

Зверніть увагу

У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків.

200 Спишіть, поділяючи слова на склади (де можливо). Підкресліть відкриті склади. Позначте наголос. Які з поданих слів односкладові, а які - двоскладові?

Світязь, тролейбус, ожеледь, виходити, вірність, сім’я, каштани, сільський, тінь, фізіологія, арія, віхола, день, вітер, високо, мобільний.

201 Хто зможе дібрати слово, у складах якого «заховалося» щонайменше дві ноти? А хто добере три таких слова? А п’ять?

Зразок По-мі-до-ри, пе-ре-до-вий.

Зверніть увагу

Деякі слова можуть мати подвійний наголос. НАПРИКЛАД загадка і загадка; помилка і помилка; завжди і завжди.

Словник

Довідником правильного наголошування слів служить словник наголосів.

202 І. Прочитайте пари слів. Простежте, як із зміною наголосу змінюється лексичне значення слова. Розкажіть про роль наголосу в мові.

Дорога - дорога, замок - замок, бігом - бігом, парне - парне, сорок - сорок, ніколи - ніколи.

II. З кожним словом однієї з пар (на вибір) складіть словосполучення. Виконайте синтаксичний розбір цих словосполучень (письмово).

203 Прочитайте вголос слова, чітко вимовляючи голосні та приголосні звуки. Зверніть увагу на місце наголосу.

Вигадка, випадок, легкий, новий, простий, швидкий, відвезти, навчання, читання, дихання, діалог, дітьми, статуя, досхочу, живопис, загадка, сантиметр, обруч, дочка, спина.

204 І. Спишіть слова, позначте місце наголосу. За потреби скористайтеся словничком наголосів, поданим у додатках.

Новий, гетьманський, виразний, олень, завдання, український, літопис, запитання, одинадцять, кидати, діалог, кілометр, легкий, чотирнадцять, корисний,столяр.

український

одинадцять

чотирнадцять

олень

тонкий

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, а також поділіть н склади. Який із цих складів наголошений?

205 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому наголошений другий склад. За потреби скористайтеся словничком наголосів, поданим у додатках.

1. Легкий, кілометр, одинадцять. 2. Вести, олень, льодовий 3. Середина, дихання, горошина. 4. Нести, листопад, випадок.

206 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли в магазин, щоб купити канцтовари. Зверніться до продавця і замовте товар відповідно до поданого списку, правильно наголошуючи слова.

Потрібно цупити:

1)11 олівців               4) лінійку (20 сантиметрів)

2)    маркер (тонкий)         5) Блокнот із твердою обкладинкою

3) вузький скотч         6) клейку стрічку

207 За орфоепічним словником і словником наголосів проаналізуйте статті слів людський і сміятися. Розкажіть, як побудовано ці словники.

Логічний наголос

У межах речення може виділятися голосом одне або кілька слів. Таке виділення слова називають логічним наголосом.

НАПРИКЛАД:

1. На сьогодні обіцяють сніг.

2. На сьогодні обіцяють сніг.

208 І. Прочитайте речення кілька разів, почергово виділяючи голосом різні слова. Як змінюється при цьому зміст речення?

1. Він розповідає про цікаву пригоду. 2. Завтра відбудеться перша зустріч. 3. Я читав цей вірш.

II. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному по два різних запитання за змістом першого речення. Дайте відповіді на запитання однокласника (однокласниці), виділяючи голосом потрібне слово.

І. Прочитайте текст перший раз мовчки. Визначте усно місця пауз, логічно наголошені слова, оберіть необхідний темп мовлення. Прочитайте текст другий раз уголос із правильною інтонацією. Розкажіть, що символізує рушник. У яких народних обрядах його використовують?

ДАВНІЙ НАШ ЗВИЧАЙ

Рушник на стіні. Давній наш звичай. Не було, здасться, жодної в Україні оселі, якої не прикрашали б рушниками. Вони навчали любити рідну землю і не забувати батьківської домівки. Хата без рушників, казали в народі, що родина без дітей.

Рушник. Він пройшов крізь віки, він і нині усимволізовує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє душею (За В. Скуратівським).

II. Виконайте усний фонетичний розбір виділених слів за поданим нижче зразком. Розбір двох з них (на вибір) запишіть.

III.    1. Хто знайде в тексті слово з найбільшою кількістю складів?

2. Хто знайде односкладове   слово з п’яти букв?

Фонетичний розбір слова

Послідовність розбору

1. Записати слово фонетичною транскрипцією (під час письмового розбору).

2. Визначити у слові кількість складів та які з них відкриті, а які закриті.

3. Указати голосні звуки, дати їм характеристику (наголошені чи ненаголошені) та пояснити позначення на письмі.

4. Указати приголосні звуки, дати їм характеристику (тверді чи м’які; дзвінкі чи глухі; губні; шиплячі) та пояснити позначення на письмі.

5. Визначити кількість букв і звуків у слові.

Зразок письмового розбору

Дідусь - [д'ідус']; ді-дусь: 2 склали; І - відкр., II - закр.

[і] - гол., ненагол., буква і; [у] - гол., нагол., буква у;

[д'] - пригол., дзвін., м’як., буква д; [д] - пригол., дзвін., тв., буква д; [с'] — пригол., глух., м’як., букви с і ь.

6 букв, 5 звуків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити