Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§ 45. АНТОНІМИ

 

Про слова з протилежним лексичним значенням, їхню роль у тексті та взагалі про точність і виразність мовлення

364 ПРИГАДАЙМО. Що таке антоніми?

365 Прочитайте речення. Знайдіть у них антоніми. У якому реченні антоніми вжито лише для чіткого розрізнення понять, а в якому вони виступають ще й засобом створення образності? На основі спостереження зробіть висновок про роль антонімів у мовленні.

1. Він уже бачить здоровенну батькову ручиську, що затиснула його малюсіньке рученя (У. Самчук).

2. Щоб визначити правий і лівий береги річки, треба стати обличчям у напрямі течії (3 підручника).

Ознаки

Антоніми - це слова з протилежним лексичним значенням.

Антоніми завжди виступають парами і є словами тієї самої частини мови. НАПРИКЛАД: чорний білий, день - ніч, вгорі - внизу, іти - стояти.

Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар. ПОРІВНЯЙМО:

 тихий (який здійснюється повільно) - швидкий;

 тихий (який звучить слабо) – голосний;

 тихий (без хвилювання) - тривожний.

Зверніть увагу

366 Слова типу старий - нестарий не є антонімами, бо перше слово стверджує наявність ознаки, а друге - просто її заперечує. Але слова воля - неволя, друг - недруг є антонімами, бо в цих випадках префікс не- формує слово з новим лексичним значенням.

Роль у мовленні

Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Випишіть антонімічні пари і поясніть їхню роль у тексті.

Територію, на якій чергуються ділянки лісу і степу, називають лісостеповою зоною. Тут тепле літо й помірно холодна зима. Опадів випадає менше, ніж у зоні мішаних лісів, але більше, як у степах. На степових ділянках переважає чорноземний ґрунт. Природні умови сприятливі для росту і розвитку дикорослих та багатьох культурних рослин. У цій зоні переважно трапляються ділянки листяних лісів (З підручника).

367 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому слова в першій парі є антонімами, а в другій - ні.

1.      Північ - південь.

2.      Північ - схід.

368 І. Замініть прикметники у словосполученнях антонімами. Запишіть утворені словосполучення.

Скористайтеся словником антонімів.

Старе дерево, старий велосипед, глибока річка, глибокі знання, тихе щебетання, тихий сон, свіжий хліб, свіжий огірок.

II. З одним утвореним словосполученням складіть і запишіть речення з однорідними членами.

 

 

369 Хто добере більше антонімів, за допомогою яких можна порівняти два малюнки?

370 І. Спишіть прислів'я, вставляючи в кожному з них пропущений антонім до виділеного слова. Визначте частини мови антонімів. Вивчіть напам’ять два прислів'я (на вибір).

1. Не несися високо, бо ... сядеш. 2. Хоч далеко, та ходить легко, а хоч ..., та ходить слизько. 3. Лучче з доброго коня впасти, ніж на ... їхати. 4. Мудрого шукай, ... обходь. 5. Дешеву юшку надвір виливають, а ... поїдають. 6. Праця чоловіка годує, а ... марнує.

 II. Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

371 Складіть і запишіть діалог (6-7 реплік) на тему «Погода». Використайте в діалозі порівняння, а також подані або дібрані самостійно антонімічні пари.

Спекотно — холоднувато; північний - південний; вранці — ввечері; радісно - сумно.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.